Evropske raziskave podjetij

Evropska raziskava podjetij (ECS) je bila prvič opravljena 2004-2005 pod nazivom Evropska raziskava o delovnem času in ravnovesju med delom in zasebnim življenjem v podjetjih (ESWT). Druga raziskava je bila končana leta 2009 pod nazivom Evropska raziskava podjetij, tretja pa bo izvedena leta 2013.

Cilji raziskave so:

  • porazdelitev, ovrednotenje in količinsko merjenje informacij o politikah in praksah podjetij v Evropi na usklajeni osnovi;
  • analiza razmerij med praksami podjetij in njihovim vplivom, kot tudi pregled praks z vidika struktur na ravni podjetij, z osredotočenjem zlasti na socialni dialog;
  • spremljanje tendenc;
  • prispevanje k Evropski strategiji 2020 s predstavitvijo in razumevanjem politik in praks podjetij, ki lahko vplivajo na pametno, trajnostno in vključujočo rast, kot tudi na razvoj socialnega dialoga v podjetijih. Raziskava bi morala omogočiti razvoj homogenih kazalcev o teh vprašanjih za evropsko javnost.

Evropska raziskava podjetij poteka s pomočjo vprašalnika, ki ga prek telefona v jeziku(ih) države izpolni izbrani vzorec podjetij. Njena posebnost je, da razgovor poteka z osebo, odgovorno za kadrovske zadeve v podjetju in, če je mogoče, tudi s predstavnikom zaposlenih. Vprašanja v prvi raziskavi so zajela področja kot so delovni čas in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem na ravni podjetij. V drugem krogu so bile v ospredju različne oblike prilagodljivosti, med drugim prilagodljivost delovnega časa, pogodbena prilagodljivost, variabilni prejemki in finančna participacija, pa tudi spremljajoči ukrepi v zvezi s kadrovskimi zadevami ter narava in kakovost socialnega dialoga na delovnem mestu. Tretja raziskava pa bo namenjena organizaciji delovnega okolja, novostim na delovnem mestu, sodelovanju zaposlenih in socialnemu dialogu na evropsem delovnem okolju.

Po širitvi Evropske unije se je povečala tudi geografska pokritost raziskave:

  • Prva ECS (ESWT) v letih 2004-2005: 21 držav: 15 ‘prvotne’ države članice ter Ciper, Češka republika, Madžarska, Latvija, Poljska in Slovenija
  • Druga ECS leta 2009: 30 držav, tj. 27 držav članic EU ter Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija
  • Tretja ECS leta 2013: 32 držav, tj. 27 držav članic EU ter Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Črna Gora in Turčija