Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS)

Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) od leta 1990, ko je bila prvič izvedena, zagotavlja pregled delovnih razmer v Evropi.

Cilji raziskave

Glavni cilji raziskave so:

 • na usklajeni podlagi oceniti in količinsko opredeliti delovne razmere zaposlenih in samozaposlenih v Evropi;
 • analizirati razmerja med različnimi vidiki delovnih razmer;
 • opredeliti ogrožene skupine ter zaskrbljujoča vprašanja in vprašanja napredka;
 • spremljati gibanja z zagotavljanjem homogenih kazalnikov za ta vprašanja;
 • prispevati k razvoju evropskih politik o vprašanjih kakovosti dela in zaposlovanja.

Prednostna področja raziskave

Področja, ki jih obravnava anketni vprašalnik, so se od prve raziskave močno razširila z namenom, da se zagotovi celovita slika vsakdanje realnosti moških in žensk na delovnem mestu. Pri nedavnih revizijah vprašalnika je bila pomembna tema integracija načela enakosti spolov.

Obravnavana vprašanja zajemajo zaposlitveni status, trajanje in organizacijo delovnega časa, organizacijo dela, izobraževanje in usposabljanje, fizične in psihosocialne dejavnike tveganja, zdravje in varnost, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, sodelovanje delavcev, dohodke in finančno varnost ter delo in zdravje.

Obseg raziskave

Osebni razgovori so v vsakem krogu potekali v naključnem vzorcu delavcev (zaposlenih in samozaposlenih). Po evropskih širitvah in zanimanju držav Efte se je geografsko območje raziskave razširilo:

 • Izredna raziskava EWCS 2021 : telefonska anketa v 36 državah: države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveška, Švica, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija.
 • Raziskava EWCS 2020: 37 držav: države članice EU ter Norveška, Švica, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Črna Gora, Srbija in Turčija. Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje na terenu za raziskavo EWCS 2020.
 • EWCS 2015 : 35 držav: države članice EU ter Norveška, Švica, Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija.
 • EWCS 2010 : 34 držav: države članice EU ter Norveška, Hrvaška, Severna Makedonija, Turčija, Albanija, Črna Gora in Kosovo.
 • EWCS 2005 : 31 držav: države članice EU ter Norveška, Hrvaška, Turčija in Švica.
 • EWCS 2000–2002 : V prvi fazi je raziskava zajela 16 držav: države članice EU in Norveško, nato se je v drugi fazi razširila še na 12 „novih“ držav članic leta 2001 in Turčijo leta 2002.
 • EWCS 1995–1996 : Potekala je v državah članicah EU.
 • EWCS 1990–1991 : Potekala je v državah članicah EU.