Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS)

Že od samega začetka leta 1990 Evropska raziskava o delovnih razmerah ponuja pregled delovnih razmer v Evropi za:

 • usklajeno vrednotenje in ocenjevanje delovnih razmer za zaposlene in samozaposlene iz vse Evrope
 • analizo razmerij med različnimi vidiki delovnih razmer
 • prepoznavanje ogroženih skupin in zaskrbljujočih vprašanj ter ugotavljanje napredka
 • spremljanje gibanj z zagotavljanjem homogenih kazalnikov v zvezi s temi vprašanji
 • prispevek k razvoju evropske politike

Obseg vprašalnika se je od prve raziskave znatno povečal in poskuša zagotoviti celostno sliko vsakodnevnega resničnega življenja moških in žensk na delu. Integracija načela enakosti spolov je bila pomembno vprašanje v nedavnih pregledih vprašalnikov.

Med vprašanji, ki se obravnavajo danes so zaposlitveni status, trajanje in organizacija delovnega časa, organizacija dela, izobraževanje in usposabljanje, fizični in psihocialni dejavniki tveganja, zdravje in varnost, usklajenost družinskega in poklicnega življenja, udeležba delavcev, dohodki in finančna varnost ter delo in zdravje.

V vsakem valu je bil naključen vzorec delavcev (zaposleni in samozaposleni) izprašan osebno. Po razširitvah EU se je geografski obseg raziskave razširil:

 • Prva raziskava EWCS leta 1990/1991: anketirani so bili delavci iz držav ES12
 • Druga raziskava EWCS leta 1995/1996: anketirani so bili delavci iz držav EU15
 • Tretja raziskava EWCS leta 2000: v prvi fazi so bili anketirani delavci iz držav EU15 in Norveške, nato pa se je raziskava razširila, tako da je v drugi fazi zajela 12 „novih“ držav članic v letu 2001 in Turčijo leta 2002
 • Četrta raziskava EWCS leta 2005: EU27 ter Norveška, Hrvaška, Turčija in Švica
 • Terensko delo za peto raziskavo EWCS je potekalo od januarja do junija 2010, anketiranih je bilo skoraj 44 000 delavcev iz držav EU27, Norveške, Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije, Albanije, Črne gore in Kosova.
 • Šesta raziskava iz leta 2015 je zajemala 28 držav članic EU, pet držav kandidatk EU (Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo) ter Švico in Norveško.
 • Sedmi EWCS v letu 2020: raziskava delavcev v Evropski uniji, na Norveškem, v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Severni Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Turčiji.