Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

24 Januar 2023

Usklajevanje poklicnega iz zasebnega življenja je stanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem posamRead more

Usklajevanje poklicnega iz zasebnega življenja je stanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem posameznika. Omogočanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v celotnem življenjskem ciklu je že več let cilj politike EU, saj je ključno za zagotavljanje trajnosti dela za vse. 

Read less

Nedavne posodobitve

Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the COVID-19 pandemic

The COVID-19 pandemic had varying impacts on social groups, depending on existing disadvantages, and it was widely...

Citizens need clarity on Europe’s challenges

Europe faces a winter of uncertainty and potentially discontent. The cost of living is rising rapidly and the spectre...

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...
Top

Komisija je 26. aprila 2017 predložila sveženj evropskega stebra socialnih praRead more

Komisija je 26. aprila 2017 predložila sveženj evropskega stebra socialnih pravic. To vključuje pobudo za podpiranje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Pobuda je namenjena obravnavi premajhne zastopanosti žensk na trgu dela, v njej pa so opisani tudi številni novi in izboljšani minimalni standardi za starševski in očetovski dopust ter dopust za oskrbo.

Delo Eurofounda

Zbiranje podatkov

Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) omogočajo primerjavo med državami glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, prožnih ureditev delovnega časa in zagotavljanja kakovostnih storitev oskrbe. Evropske raziskave podjetij (ECS) zagotavljajo podatke o tem, zakaj in kako podjetja uporabljajo različne ureditve delovnega časa. V evropskih raziskavah o delovnih razmerah (EWCS) se obravnavajo organizacija delovnega časa v EU in z njo povezana vprašanja, vključno s prožnimi ureditvami, preferencami glede delovnega časa ter usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Evropski observatorij poklicnega življenja (EurWORK) zagotavlja informacije o delovnih razmerah in trajnostnemu delu, vključno z zbirko podatkov o plačah, delovnem času in kolektivnih sporih. Eurofound je tudi ocenil gospodarske in socialne stroške razlik med spoloma pri zaposlovanju ter lahko ponudi informacije o ustvarjanju delovnih mest na področju storitev oskrbe.

Ponazoritev podatkov

Publikacija: Foundation Focus on solutions for work–life balance (Foundation Focus o rešitvah za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja)

23 december 2016 – Ta številka publikacije Foundation Focus obravnava usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter nekatere dejavnike, ki pomagajo delavcem pri usklajevanju poklicnega in nepoklicnega življenja ali jih pri tem ovirajo. Ker se povprečno število delovnih ur stalno zmanjšuje, je v publikaciji obravnavano vprašanje, ali je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja še vedno pomembno. Kako lahko pomaga direktiva o delovnem času in kakšno vlogo imajo politike prožnega delovnega časa? Kakšne posebne oblike pomoči so potrebne za tiste, ki morajo skrbeti za otroke ali odrasle? Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je povezano z drugimi vidiki življenja, vključno s potrebo po visokokakovostnem otroškem varstvu, odpravljanjem razlik med spoloma pri zaposlovanju in zagotavljanjem možnosti za starejše delavce, ki ne morejo več opravljati dela za polni delovni čas.
Work–life balance: Creating solutions for everyone (Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja:oblikovanje rešitev za vse)

Read less
  • Publications (322)
  • Data
  • Ongoing work

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.