Industrial relations and social dialogue

Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter: Utvecklingen 2015–2019

Flagship report
Uppdaterad
15 december 2020
Publicerad
11 december 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • På europeisk nivå har den europeiska sociala dialogen gett upphov till ett imponerande antal gemensamma initiativ, men få avtal.
Read more
 • På europeisk nivå har den europeiska sociala dialogen gett upphov till ett imponerande antal gemensamma initiativ, men få avtal.
 • I vissa sektorer är man bekymrad över att arbetsmarknadsparternas krav på genomförande av deras avtal genom EU-lagstiftning har avvisats och att det krävs starkare kopplingar mellan EU-nivån och den nationella nivån.
 • På nationell nivå varierar fortfarande förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i hög grad inom EU. Eurofounds analys pekar på en tydlig skillnad mellan de (nordiska och kontinentala) länder som har den starkaste företagsdemokratin och de södra, liberala, centrala och östra medlemsstaterna.
 • Färre än en av tre arbetsplatser (med 10 eller fler arbetstagare) i EU (29 procent) har någon form av arbetstagarrepresentation. Lagstadgade krav är en viktig drivkraft för sådan representation.
 • Investeringar i social dialog under ”goda tider” gör att den kan utnyttjas i kristider. En översyn av de första politiska åtgärderna mot covid-19-pandemin visar att arbetsmarknadsparternas deltagande i allmänhet var starkare i de länder där den sociala dialogen traditionellt har spelat en viktig roll.
Read less

Sammanfattning

Som en del av sitt uppdrag att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter har Eurofound övervakat och analyserat arbetsmarknadsrelationernas utveckling på EU-nivå och i EU:s medlemsstater i över 40 år. Denna flaggskeppsrapport bygger på arbetet i detta sammanhang under den senaste programperiRead more

Som en del av sitt uppdrag att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter har Eurofound övervakat och analyserat arbetsmarknadsrelationernas utveckling på EU-nivå och i EU:s medlemsstater i över 40 år. Denna flaggskeppsrapport bygger på arbetet i detta sammanhang under den senaste programperioden (2015–2019). Den bygger på Eurofounds omfattande löpande övervakning av arbetsmarknadsrelationerna och den sociala dialogen. Rapportens övergripande syfte är att hjälpa beslutsfattare och arbetsmarknadens parter både att förstå hindren för den sociala dialogen och att hitta möjliga sätt att bidra till balanserade och välfungerande arbetsmarknadsrelationer.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  120
  Referensnummer: 
  EF20023
  ISBN: 
  978-92-897-2137-0
  Katalognummer: 
  TJ-06-20-066-EN-N
  DOI: 
  10.2806/994718
  Catalogue info

  Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter: Utvecklingen 2015–2019

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), Industrial relations: Developments 2015–2019, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20023EN1
  Catalogue info

  Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter: Utvecklingen 2015–2019

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Main EU cross-sectoral joint texts, November 2014–November 2019
  Table 2: European Pillar of Social Rights
  Table 3: Results of the mapping exercise on capacity gaps and needs among national social partners
  Table 4: Social partners’ involvement in social and labour policymaking
  Table 5: Recitals with explicit references to capacity building in the 2019 CSRs
  Table 6: Contextual indicators for industrial democracy
  Table 7: Dimensions and indicators of industrial democracy
  Table 8: Industrial democracy clusters in the EU27 and the UK, 2008–2012 and 2013–2017
  Table 9: Selected developments in social partner organisations, 2014–2019
  Table 10: Member States in which respondents were most and least likely to have received training as an employee representative
  Table 11: Employee representatives perceiving levels of appreciation from employees by industrial democracy cluster (%)
  Table 12: Direct and indirect forms of employee involvement in the most important organisational change
  Table 13: Views of management and employee representatives on the degree of influence of employees and their representatives
  Table 14: Extent of mutual trust between employee representatives and management (%)
  Table A1: Types of employee representatives included in the ECS 2019

  List of figures

  Figure 1: European social dialogue outcomes by type of text (as at 29 July 2020)
  Figure 2: National social partners’ involvement in peak-level social dialogue in 2018
  Figure 3: Trade union density rates by industrial democracy cluster, 2000, 2014 and 2018 (%)
  Figure 4: Collective bargaining coverage rates by industrial democracy cluster, 2000, 2014 and 2018 (%)
  Figure 5: Private sector collective bargaining coverage and patterns by industrial democracy cluster, 2019 (%)
  Figure 6: Prevalence and type of workplace-level employee representation by country and industrial democracy cluster (%)
  Figure 7: Proportion of employees covered by official employee representation by industrial democracy cluster
  Figure 8: Proportion of companies in the ECS to which certain legal rules and size thresholds on employee representation apply
  Figure 9: Probability that any form of employee representation will exist in an establishment by establishment size and sector (%)
  Figure 10: Influence of legal rules and thresholds on probability of representation (%)
  Figure 11: Influence of company employment developments, competitiveness and workforce structure on probability of representation (%)
  Figure 12: Years of experience as an employee representative by gender (%)
  Figure 13: Proportion of respondents by type of representation and establishment size
  Figure 14: Working time available to employee representatives by industrial democracy cluster (%)
  Figure 15: Training for employee representatives by type and establishment size (%)
  Figure 16: Access of employee representatives to funding for external advice by type of representation and establishment size (%)
  Figure 17: Proportion of employee representatives reporting estimated shares of trade union membership in their establishments (%)
  Figure 18: Employee representatives meeting with employees during and outside working hours (%)
  Figure 19: Existence and use of a dedicated social media account to communicate with employees by length of experience of the employee representative (%)
  Figure 20: Employee representatives receiving information (financial, employment and strategic) from management by industrial democracy cluster (%)
  Figure 21: Employee representatives expressing satisfaction with the quality of information and reporting receiving it in good time (%)
  Figure 22: Employee representatives’ involvement in various types of pay negotiations (%)
  Figure 23: Employee representatives’ involvement in pay negotiations by industrial democracy cluster (%)
  Figure 24: Employee representatives’ involvement in pay negotiations by type of representation (%)
  Figure 25: Employee representatives reporting organisational changes since 2016 (%)
  Figure 26: Areas of most important change since 2016, as reported by employee representatives (%)
  Figure 27: Involvement of employee representatives in the most important organisational change by industrial democracy cluster (%)
  Figure 28: Initiator and form of social dialogue (%)
  Figure 29: Forms of indirect and direct employee involvement in the most important organisational change (%)
  Figure 30: Distribution of combinations of direct and indirect employee involvement by type of employee representation (%)
  Figure 31: Employee representatives’ views on direct involvement of employees (%)
  Figure 32: Employee representatives’ views on influence of representatives and employees on major organisational changes (%)
  Figure 33: Employee representatives’ views on great or moderate influence of employees and representatives on organisational change by area (%)
  Figure 34: Employee representatives’ views on levels of trust in management and whether management listens (%)
  Figure 35: Trust in and relationship with management by frequency of meeting (%)

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar