Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Publicerad
14 december 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  94
  Referensnummer: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalognummer: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF17291
  Catalogue info

  Långtidsarbetslöshet bland ungdomar: utmärkande drag och politiska lösningar

  Författare: 
  Eurofound

  Ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt från 2014, men den senaste ekonomiska krisen har skapat en stor grupp långtidsarbetslösa ungdomar, som utgör nästan en tredjedel av alla arbetslösa ungdomar. I denna rapport ges en uppdaterad översikt av arbetsmarknaden för ungdomar under 2016 och en genomgång av det senaste årtiondets trender. Orsakerna till långtidsarbetslöshet, både på sociodemografisk och makroekonomisk nivå, undersöks. I studien konstateras att långtidsarbetslöshet kan ha allvarliga konsekvenser för ungdomar, däribland för inkomst och sysselsättning samt för flera aspekter på deras välbefinnande. Rapporten avslutas med en genomgång av utvalda politiska åtgärder som nyligen genomförts i tio medlemsstater i syfte att hindra ungdomar från att bli långtidsarbetslösa eller, om de redan befinner sig i denna situation, att återintegrera dem på arbetsmarknaden eller i utbildning.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar