Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Publicerad
13 maj 2019
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Katalognummer: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF180411
  Catalogue info

  Arbetsvillkor och arbetstagares hälsa

  Författare: 
  Eurofound

  I denna rapport används uppgifter från den europeiska undersökningen om arbetsvillkor för att undersöka arbetsvillkoren och deras inverkan på arbetstagarnas hälsa. Om arbetslivet ska förbli hållbart trots den åldrande befolkningen måste fler personer komma i sysselsättning och arbeta längre. I rapporten undersöks samspelet mellan arbetsrelaterade krav, som medför en ökad risk för utmattning, och resurser, som ökar arbetstagarnas engagemang och välbefinnande. Av resultaten framgår att de fysiska riskerna inte har ökat men förblir stora, samtidigt som de känslomässiga kraven har ökat, vilket innebär att de psykosociala riskerna i samband med arbete blir allt större. Förändringar över tiden tyder på att risken för dålig hälsa visserligen är koncentrerad till vissa yrken, men att de yrken som traditionellt sett har ansetts innebära låga risker i allt högre grad medför risker som sannolikt påverkar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar