Living conditions and quality of life

Tillgång till omsorgstjänster: Förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg

Report
Publicerad
8 oktober 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Problem, inte bara icke tillgodosedda behov. Även de som slutligen får sina vårdbehov tillgodosedda kan ha mött svårigheter under processens gång.
Read more
 • Problem, inte bara icke tillgodosedda behov. Även de som slutligen får sina vårdbehov tillgodosedda kan ha mött svårigheter under processens gång.
 • Oöverkomliga priser är ett stort hinder, men att sänka vårdkostnaderna löser inte detta om hänsyn inte tas till hushållens mer övergripande inkomster och utgifter.
 • För att faktiskt genomdriva rätten till tillgång är det viktigt att fokusera på de olika dimensionerna längs hela processen, från att identifiera och tillgodose behov till att åtgärda hushålls-, organisations- och samhällsfaktorer.
 • Många utnyttjar inte förskoleverksamhet och barnomsorg eller långvarig vård och omsorg på grund av att de har informella omsorgsarrangemang – men skulle kunna ha nytta av tjänsterna om de var billigare, bättre anpassade eller höll högre kvalitet.
 • För att bli mer motståndskraftig mot ekonomiska chocker bör tillgången till hälso- och sjukvård vara mindre beroende av inkomst och sysselsättning.
Read less

Sammanfattning

Rätten till tillgång till vårdtjänster av god kvalitet framhålls i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Denna rapport fokuserar på tre omsorgstjänster, dvs. förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg. Tillgång till dessa tjänster har visat sigRead more

Rätten till tillgång till vårdtjänster av god kvalitet framhålls i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Denna rapport fokuserar på tre omsorgstjänster, dvs. förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg. Tillgång till dessa tjänster har visat sig bidra till att minska ojämlikheter under hela livscykeln och uppnå jämställdhet för kvinnor och personer med funktionsnedsättning. Med stöd av uppgifter från Eurofounds nätverk av korrespondenter och Eurofounds egen forskning ger rapporten en översikt över den nuvarande situationen i olika medlemsstater, Norge och Storbritannien, med en beskrivning av hindren för utnyttjandet av omsorgstjänster och problem som rör tillgångsskillnaden mellan befolkningsgrupper. Rapporten fokuserar särskilt på tre områden som kan förbättra tillgången till tjänster: förskoleverksamhet och barnomsorg för barn med funktionsnedsättning och särskilda utbildningsbehov, e-vård och avlastningsvård.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  88
  Referensnummer: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalognummer: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Tillgång till omsorgstjänster: Förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Tillgång till omsorgstjänster: Förskoleverksamhet och barnomsorg, hälso- och sjukvård samt långvarig vård och omsorg

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

I denna rapport presenteras resultaten från forskning som genomförts före covid-19-utbrottet i Europa i februari 2019. Därför beaktas inte utbrottet i resultaten.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar