COVID-19

живот, работа и COVID-19

Report
Обновено
6 November 2020
Публикувано
28 September 2020
pdf
Formats and languages

Основни констатации

 • При хората в цяла Европа е настъпила положителна промяна в цялостното им положение след изолацията в домашни условия, като през юли се отчитат увеличения в работното време и по-ниски нива на несигурност на работното място в сравнение с април. При все това са се появили големи неравенства между конкретни групи в целия ЕС.
Read more
 • При хората в цяла Европа е настъпила положителна промяна в цялостното им положение след изолацията в домашни условия, като през юли се отчитат увеличения в работното време и по-ниски нива на несигурност на работното място в сравнение с април. При все това са се появили големи неравенства между конкретни групи в целия ЕС.
 • Въпреки че в много държави бързо се въвеждат мерки за подкрепа на тези, които са загубили работата си, над половината от анкетираните безработни лица не са получили никаква официална финансова подкрепа от избухването на пандемията от COVID-19 насам, което принуждава мнозина да разчитат до голяма степен на неофициална помощ. Броят на лицата, съобщаващи за затруднения за свързване на двата края е бил най-висок при анкетираните незаети лица, като през юли той е бил двойно по-голям от броя на работещите домакинства.
 • Младите хора се очертават като едни от най-големите губещи от изолацията в домашни условия, които, заедно с безработните лица, отчитат най-ниските нива на благосъстояние, въпреки че е налице известно подобрение от началото на пандемията. Макар и удовлетвореността от живота и оптимизмът да са се увеличили от април насам, младите хора продължават да се чувстват изключени от обществото и остават изложени на най-голям риск от депресия, което показва как ограниченията, свързани с изолацията в домашни условия им се отразяват в по-голяма степен.
 • Жените също продължават да се сблъскват с несъразмерно въздействие и остават по-малко оптимистични за своето бъдеще от мъжете, като тази разлика се увеличава допълнително между април и юли. Пандемията е повлияла в по-голяма степен и на баланса между личния и професионалния живот на жените в сравнение с мъжете, като жените са по-засегнати от гледна точка на намаленото работно време, а младите жени е по-вероятно да загубят работата си в сравнение с мъжете. По-специално, тежестта на отговорностите за полагане на грижи се е увеличила за жените по време на пандемията.
 • Доверието в ЕС се е увеличило през юли, докато доверието в националните правителства е спаднало. Най-голямо е било увеличението в Италия и Испания, които са силно засегнати от пандемията. Доверието както в националните правителства, така и в ЕС е значително по-високо сред гражданите на ЕС, които са получили финансова подкрепа по време на пандемията.
Read less

Обзор

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the far-reaching implications of the pandemic for the way people live and work across Europe. The survey was fielded online, among respondents who were reached via Eurofound’Read more

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the far-reaching implications of the pandemic for the way people live and work across Europe. The survey was fielded online, among respondents who were reached via Eurofound’s stakeholders and social media advertising. Two rounds of the e-survey have been carried out to date: one in April, when most Member States were in lockdown, and one in July, when society and economies were slowly re-opening.

The findings of the e-survey from the first round reflected widespread emotional distress, financial concern and low levels of trust in institutions. Levels of concern abated somewhat in the second round, particularly among groups of respondents who were benefiting from support measures implemented during the pandemic. At the same time, the results underline stark differences between countries and between socioeconomic groups that point to growing inequalities.

The results confirm the upsurge in teleworking across all countries during the COVID-19 pandemic that has been documented elsewhere, and the report explores what this means for work–life balance and elements of job quality. 

Read less

Formats and languages

 • Доклад

  Брой страници: 
  80
  Референтен №: 
  EF20059
  ISBN: 
  978-92-897-2117-2
  Каталожен номер: 
  TJ-01-20-552-EN-N
  DOI: 
  10.2806/467608
  Catalogue info

  живот, работа и COVID-19

  Форми

  Цитиране на публикацията: 

  When citing this report, please use the following wording: Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under four main headings: quality of life and quality of society, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, as well as the quality of public services during COVID-19. 

  The following list of tables and graphs can be found in the report. 

  List of tables

  Table 1: Proportion reporting arrears in April and July, by employment status, EU27 (%)
  Table 2: Proportion of employees, by location of paid work during COVID pandemic, EU27 (%)
  Table 3: Employment status before and after the onset of the COVID-19 pandemic, EU27 (%)       
  Table 4: Trust in institutions (mean scores), EU27 (scale 1 to 10)      

  Table A1: Employment status of respondents, current and prior to COVID-19 (weighted and unweighted count), EU27 (%)       
  Table A2: Financial situation in July compared to three months previously by country (in percentage point change since April), EU27 (%)             
  Table A3: Summary indicator of work–life balance

  List of graphs          

  Figure 1: Respondents who became unemployed since the onset of the pandemic, by country (%)
  Figure 2: Respondents who became unemployed since the onset of the pandemic, by age, gender, employment status and education, EU27 (%)
  Figure 3: Change in working hours, as reported in July, by country (%)
  Figure 4: Decrease in working hours, by sector, EU27 (%)
  Figure 5: Likelihood of losing one’s job in next three months (very likely and rather likely), by country (%)
  Figure 6: Likelihood of losing one’s job in next three months, by type of contract, EU27 (%)
  Figure 7: Proportion of self-employed respondents with arrears, by state aid support, EU27 (%)
  Figure 8: Ability to maintain standard of living with savings in July, by country, EU27 (%)
  Figure 9: Respondents reporting that their financial situation will get worse in three months' time, by country, EU27 (%)
  Figure 10: Respondents expecting their financial situation to be better in three months' time, by country, EU27 (%)
  Figure 11: Changes in work–life balance at EU level, EU27 (%)
  Figure 12: Work–life balance, by gender and age of children in July, EU27 (%)
  Figure 13: Differences in hours per week spent on childcare or housework in July, by gender, EU27 (%)
  Figure 14: WHO-5 mental well-being index (mean scores by country)
  Figure 15: Feeling tense in the previous two weeks (all or most of the time), by age, EU27 (%)
  Figure 16: Life satisfaction in April and July 2020 (mean scores by country)
  Figure 17: Optimism about one’s future in April and July, by country, EU27 (%)
  Figure 18: Proportion of respondents exhibiting low resilience, EU27 (%)  
  Figure 19: Responses to statements on well-being, by age group, EU27 (%)
  Figure 20: Working from home during COVID-19, EU27 (%)
  Figure 21: Employees’ place of work during the pandemic, by country, EU27 (%)
  Figure 22: Working during one’s free time during COVID-19, by work location, EU27 (%)
  Figure 23: Preference regarding regularity of working from home if there were no COVID-19 restrictions, by teleworking status, EU27 (%)  
  Figure 24: Selected job quality indicators (employees), during COVID-19, EU27 (%)  
  Figure 25: Proportion of employees feeling they are doing a useful job, EU27 (%)  
  Figure 26: Employees reporting high quantitative demands, by gender, age, place of work and sector, EU27 (%)
  Figure 27: Employees reporting high quantitative demands, by country, EU27 (%)
  Figure 28: Employees feeling emotionally drained by work, country, EU27 (%) 
  Figure 29: Employees feeling emotionally drained by work, sex, age and sector, EU27 (%)
  Figure 30: Employees reporting they received help and support from their colleagues and managers, EU27 (%)
  Figure 31: Employees reporting feeling isolated while working during the pandemic, EU27 (%)           
  Figure 32: Employees reporting feeling exhausted at the end of the working day, EU27 (%)   
  Figure 33: Employees feeling their job puts them at risk of contracting COVID-19, by sector, EU27 (%)     
  Figure 34: Provision of PPE to employees required to wear it in their job, by sector, EU27 (%)                 
  Figure 35: Provision of PPE to employees required to wear it in their job in a selection of Member States, by country, EU27 (%)                 
  Figure 36: Decrease in working hours as a consequence of COVID-19, EU27 (%)
  Figure 37: Innovations introduced to mitigate the impact of COVID-19, EU27 (%)
  Figure 38: Changes in the assessment of household financial situation between April and July 2020, EU27 (%)
  Figure 39: Job quality for self-employed respondents, EU27 (%)       
  Figure 40: Health and safety among self-employed respondents, EU27 (%)
  Figure 41: Forms of support received since the outbreak of the pandemic, EU27 (%)       
  Figure 42: Financial support received, by employment status, EU27 (%)       
  Figure 43: Usefulness of the support received for one’s financial situation, EU27 (%)                               
  Figure 44: Optimism and material hardship, by receipt of financial support, EU27 (%)                                    
  Figure 45: Trust in national government (mean scores by country)
  Figure 46: Trust in the European Union (mean scores by country)
  Figure 47: Trust in national government and EU, by public support received (April and July 2020), EU27 (%)    
  Figure 48: Trust among employees in July 2020, EU27 (%)       
  Figure 49: Trust among the self-employed in July 2020, EU27 (%)

 • First findings

  A first findings report was published on completion of the first round of the survey:

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Коментар