Čím se zabýváme

Cílem nadace Eurofound je podporovat cíle strategie Evropa 2020 a zajišťovat, aby Evropa dosáhla inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Pomocí výzkumu, který zkoumá zkušenosti z praxe a určuje faktory pro úspěšné změny, se snaží nadace Eurofound zdokumentovat i pochopit změny a rozvíjet myšlenky pro průběžné zlepšování životních a pracovních podmínek evropských občanů.

Pracovní programy

Aktuální programový dokument pro období 2017–2020 popisuje plánované práce nadace Eurofound v průběhu čtyřletého programového období. Nadace vybrala šest strategických tematických oblastí, v nichž bude provádět činnosti zaměřené na poskytování poznatků s cílem dosáhnout sbližování životních a pracovních podmínek v Evropské unii směrem k vyšší úrovni. Jsou to:

První čtyři jsou základní oblasti, v nichž si nadace Eurofound vybudovala za čtyři desetiletí svou odbornost, a zajišťují kontinuitu její práce. Poslední dva, týkající se digitálního věku a sbližování v EU, vnášejí do činností nadace nový rozměr, jelikož zachycují průřezové výzvy a modelové změny, jež pravděpodobně mají transformující vliv na oblasti představující jádro práce nadace. Prostřednictvím rámce těchto šesti témat bude nadace Eurofound zkoumat, jak lze životní a pracovní podmínky zlepšit pomocí veřejných politik a právních předpisů, intervencí sociálních partnerů a postupů na úrovni pracoviště.

Víceletý program na období 2017–2020 stanoví konkrétní pracovní program pro každý rok tohoto programového období. 

Podívejte se na všechny víceleté a roční pracovní programy

Výroční zprávy

Život a práce v Evropě 2015–2018

Publikace „Život a práce v Evropě 2015–2018“ přináší některá z hlavních zjištění výzkumu nadace Eurofound o životních a pracovních podmínkách Evropanů z posledních čtyř let, které zasahovaly do funkčního období končícího Evropského parlamentu a Komise. Tato práce přináší odpovědi na klíčové otázky týkající se určitých aspektů života a práce, které mají velký význam pro lidi i tvůrce politik, a zdůrazňuje oblasti, na které se musí tvorba politik zaměřit, pokud má být občanům ku prospěchu. Témata, která publikace „Život a práce v Evropě 2015–2018“ pokrývá, jsou rozdělena do dvou částí: jak dnes žijeme jak dnes pracujemeProhlédněte si interaktivní prezentaci zprávy .

Přečtěte si též Konsolidovanou výroční zprávu o činnosti schvalujícího úředníka za rok 2018 .

 

Viz všechny výroční zprávy

Celoevropské průzkumy

Tři pravidelně se opakující celoevropské průzkumy nadace Eurofound shromažďují původní a plně srovnatelné údaje zahrnující v závislosti na průzkumu všechny členské státy EU a celou řadu dalších zemí. Údaje shromážděné v průběhu průzkumů umožňují hloubkovou analýzu široké škály problémů. Průzkumy jsou považovány za jeden z nejcennějších a nejunikátnějších zdrojů informací, které má nadace k dispozici. Poskytují informace a vedení pro podstatnou část její výzkumné práce.

Observatoře

K práci v tematických oblastech přispívají i tři observatoře nadace Eurofound, které podporuje síť evropských korespondentů, působící v členských státech EU a Norsku. Prostřednictvím sítě lze sbírat systematické a srovnatelné informace o skutečnostech a vývoji na vnitrostátní úrovni.

Reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc

Klíčovou činností v novém programovém období jsou reakce na žádosti o poskytnutí informací ad hoc od hlavních zúčastněných stran nadace Eurofound. Hlavními cíli této služby je zajistit rychlost, flexibilitu a kvalitu poskytování specifického vstupu za účelem splnění nových a vznikajících informačních potřeb.

Viz všechny specifické a další příležitostné zprávy