Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Vydáno
20 Prosinec 2019
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout
Autor/autoři: 
Biletta, Isabella

Souhrn

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  48
  Ref. č.: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Autor/autoři: 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Příležitostná práce: charakteristiky a důsledky

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Příležitostná práce, a to občasná i na zavolanou, přispívá k pružnosti trhu práce a její využívání je v celé Evropě na vzestupu. V některých zemích nejde jen o využívání příležitostných pracovních smluv, ale i o další praktiky zahrnující i jiné typy smluv a forem samostatné výdělečné činnosti. Ačkoli příležitostná práce přináší určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je předmětem častých diskusí mezi tvůrci politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni z důvodu pozorovaných negativních důsledků pro některé pracovníky. Mezi tyto dopady patří ekonomická nejistota a nepředvídatelnost pracovní doby, což následně ovlivňuje zdraví pracovníků, jejich dobré životní podmínky i sociální zabezpečení. Z hlediska trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy v souvislosti s důstojným sociálním začleněním zranitelných skupin, se segmentací trhu práce a obecnějšími tendencemi k roztříštění práce a odlivu mozků. V rámci řešení těchto otázek již byly podniknuty určité kroky na úrovni politik, přičemž na další politické otazníky upozorňuje tato zpráva.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář