Living conditions and quality of life

Adgang til pasnings- og plejeydelser: Førskoleundervisning og børnepasning, sundhedsydelser og langtidspleje

Report
Udgivet
8 oktober 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • problemer, ikke blot uopfyldte behov. Folk kan i givet fald opfylde deres pasnings- og plejebehov, men oplever vanskeligheder i hele processen.
Read more
 • problemer, ikke blot uopfyldte behov. Folk kan i givet fald opfylde deres pasnings- og plejebehov, men oplever vanskeligheder i hele processen.
 • Uoverkommelige priser er en væsentlig hindring, men en nedsættelse af prisen for pasning og pleje løser ikke dette problem, hvis der ikke tages hensyn til bredere behov med hensyn til husstandenes indkomster og udgifter.
 • For effektivt at gøre retten til adgang gældende er det vigtigt at fokusere på de mange dimensioner i hele processen fra afdækning til opfyldelse af behov og håndtering af husholdningsmæssige, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer.
 • Mange gør ikke brug af førskoleundervisning og børnepasning eller langtidspleje, da de har uformelle pasnings- og plejemuligheder – men kunne drage fordel af at bruge ydelserne, hvis de var billigere, bedre skræddersyede eller af højere kvalitet.
 • For at blive mere modstandsdygtig over for økonomiske chok bør adgangen til sundhedsydelser i mindre grad være baseret på indkomst og beskæftigelse.
Read less

Resumé

Retten til adgang til pasnings- og plejeydelser af god kvalitet er fremhævet i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Denne rapport har fokus på tre pasnings- og plejeydelser: førskoleundervisning og børnepasning, sundhedsydelser og langtidspleje. Adgang til disse ydelser har vist sig at bRead more

Retten til adgang til pasnings- og plejeydelser af god kvalitet er fremhævet i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Denne rapport har fokus på tre pasnings- og plejeydelser: førskoleundervisning og børnepasning, sundhedsydelser og langtidspleje. Adgang til disse ydelser har vist sig at bidrage til at mindske ulighederne i hele livscyklussen og opnå ligestilling for kvinder og personer med handicap. På grundlag af input fra Eurofounds netværk af korrespondenter og Eurofounds egen forskning giver rapporten et overblik over den nuværende situation i forskellige EU-medlemsstater, Norge og Det Forenede Kongerige og beskriver hindringer for brugen af pasnings- og plejeydelser og forskelle i spørgsmål om adgang mellem befolkningsgrupper. Den har særligt fokus på tre områder, der kan være med til at forbedre adgangen til ydelser: Førskoleundervisning og børnepasning for børn med handicap og særlige undervisningsbehov, e-sundhedsydelser og aflastningspleje.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  88
  Referencenr.: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalognr.: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Adgang til pasnings- og plejeydelser: Førskoleundervisning og børnepasning, sundhedsydelser og langtidspleje

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Adgang til pasnings- og plejeydelser: Førskoleundervisning og børnepasning, sundhedsydelser og langtidspleje

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Denne rapport præsenterer resultaterne af forskning, der er gennemført, inden covid-19 brød ud i Europa i februar 2020. Resultaterne tager derfor ikke højde for udbruddet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar