Europæiske undersøgelser af arbejdsvilkårene (EWCS)

Siden starten i 1990 har den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene givet et overblik over arbejdsvilkårene i Europa med det formål at:

 • vurdere og kvantificere arbejdsvilkårene for både arbejdstagere og selvstændige i hele Europa på et harmoniseret grundlag
 • analysere forholdet mellem forskellige aspekter af arbejdsvilkår
 • identificere risikogrupper og forhold, der vækker bekymring, bekymringer samt fremskridt
 • overvåge tendenser gennem homogene indikatorer for disse forhold
 • bidrage til udviklingen af den europæiske politik.

Spørgeskemaets anvendelsesområde er udvidet betydeligt siden den første udgave med det formål at give et omfattende billede af hverdagen for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Integrering af ligestillingsaspektet har været et vigtigt emne i de seneste analyser af spørgeskemaet.

Aktuelle temaer omfatter beskæftigelsesstatus, arbejdstidens varighed og tilrettelæggelse, arbejdstilrettelæggelse, læring og uddannelse, fysiske og psykosociale risikofaktorer, sundhed og sikkerhed, balance mellem arbejde og fritid, erhvervsfrekvens, indtjening og økonomisk sikkerhed samt arbejde og sundhed.

I den første bølge blev en række tilfældigt udvalgte arbejdstagere (både ansatte og selvstændige) interviewet personligt. Efter EU's udvidelser er undersøgelsens geografiske dækning blevet udvidet.

 • Første EWCS i 1990/1991: Arbejdstagere i EF12 indgik i undersøgelsen
 • Anden EWCS i 1995/1996: Arbejdstagere i EU15 indgik i undersøgelsen
 • Tredje EWCS i 2000: EU15 og Norge indgik i undersøgelsens første fase, hvorefter undersøgelsen blev udvidet, så den også omfattede de 12 “nye” medlemsstater i 2001 samt Tyrkiet i 2002 i en anden fase
 • Fjerde EWCS i 2005: EU27 samt Norge, Kroatien, Tyrkiet og Schweiz
 • Feltarbejdet til den femte EWCS fandt sted fra januar til juni 2010, hvor næsten 44 000 arbejdstagere blev adspurgt i EU27, Norge, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Albanien, Montenegro og Kosovo.
 • Den sjette undersøgelse i 2015 omfattede de 28 EU-medlemsstater, de fem EU-kandidatlande (Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) samt Schweiz og Norge.
 • Syvende EWCS i 2020: undersøgelse af arbejdstagere i Den Europæiske Union, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nord-Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.