Ευρωπαϊκές Έρευνες για τις Συνθήκες Εργασίας (ΕΕΣΕ)

Από την έναρξή της το 1990, η σειρά των Ευρωπαϊκών ερευνών για τις συνθήκες εργασίας παρέχει μια επισκόπηση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη με σκοπό:

 • την αξιολόγηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των συνθηκών εργασίας των μισθώτων και των αυτοαπασχολούμενων σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μία ενιαία βάση
 • την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων πτυχών των συνθηκών εργασίας
 • τον προσδιορισμό ομάδων κινδύνου και ζητημάτων προβληματισμού, αλλά και παραδειγμάτων προόδου
 • την παρακολούθηση τάσεων μέσω της παροχής συνεκτικών δεικτών σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα
 • τη συνεισφορά στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών

Το πεδίο εφαρμογής του ερωτηματολογίου της έρευνας έχει διευρυνθεί σημαντικά από την πρώτη έκδοση, με στόχο τη σκιαγράφηση ολοκληρωμένης εικόνας της καθημερινής εργασιακής πραγματικότητας ανδρών και γυναικών. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικές αποτελεί σημαντικό σημείο προβληματισμού στις πρόσφατες ανασκοπήσεις του ερωτηματολογίου.

Στα θέματα που εξετάζονται σήμερα περιλαμβάνεται η κατάσταση της απασχόλησης, η διάρκεια και η οργάνωση του χρόνου εργασίας, η οργάνωση της εργασίας, η μάθηση και η κατάρτιση, οι φυσικοί και ψυχοσωματικοί παράγοντες επικινδυνότητας, η υγεία και η ασφάλεια, η ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου, η συμμετοχή των εργαζομένων, τα εισοδήματα και η οικονομική σταθερότητα, καθώς και η εργασία και η υγεία.

Στο πλαίσιο της εκάστοτε έρευνας, πραγματοποιούνται διά ζώσης συνεντεύξεις με τυχαίο δείγμα εργαζομένων (μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων). Κατόπιν των διευρύνσεων της ΕΕ, η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας έχει επεκταθεί:

 • Πρώτη ΕΕΣΕ το 1990/1991: έρευνα στους εργαζόμενους της ΕΚ των 12
 • Δεύτερη ΕΕΣΕ το 1995/1996: έρευνα στους εργαζομένους της ΕΕ των 15
 • Τρίτη ΕΕΣΕ το 2000: έρευνα στους εργαζόμενους της ΕΕ των 15 και της Νορβηγίας σε πρώτη φάση και, στη συνέχεια, επέκταση της έρευνας για να καλυφθούν τα 12 “νέα” κράτη μέλη το 2001, και η Τουρκία το 2002 σε δεύτερη φάση
 • Τέταρτη ΕΕΣΕ το 2005: ΕΕ των 27, συν τη Νορβηγία, την Κροατία, την Τουρκία και την Ελβετία
 • Οι εργασίες πεδίου της πέμπτης ΕΕΣΕ διεξήχθησαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2010, μέσω συνεντεύξεων με σχεδόν 44.000 εργαζόμενους στην ΕΕ των 27, στη Νορβηγία, στην Κροατία, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην Τουρκία, στο Μαυροβούνιο και στο Κοσσυφοπέδιο.
 • Η έκτη έρευνα κάλυψε το 2015 τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία), καθώς και την Ελβετία και τη Νορβηγία.
 • Έβδομο EWCS το 2020: έρευνα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία.