Euroopan työolotutkimukset (EWCS)

Euroopan työolotutkimuksessa, joka toteutettiin ensimmäisen kerran 1990, on luotu katsaus eurooppalaisiin työoloihin. Tutkimuksessa on:

 • arvioitu ja kvantifioitu sekä eurooppalaisten työntekijöiden että yksityisten ammatinharjoittajien työoloja yhdenmukaisten perusteiden pohjalta
 • analysoitu työolojen eri näkökohtien välisiä suhteita
 • yksilöity riskiryhmät ja huolta aiheuttavat kysymykset sekä kysymykset, joissa on edistytty
 • seurattu suuntauksia määrittämällä aiheille yhdenmukaiset osoittimet
 • edistetty eurooppalaisen toimintapolitiikan kehittämistä

Tutkimuskyselyn soveltamisala on laajentunut merkittävästi ensimmäisestä tutkimuksesta, ja tutkimuksella pyritään antamaan kattava kuva työssäkäyvien miesten ja naisten jokapäiväisestä elämästä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut tärkeä näkökohta, kun kyselyä on tarkistettu.

Uusia tarkasteltavia aloja ovat työsuhteen tyyppi, työajan kesto ja järjestely, työjärjestelyt, oppiminen ja koulutus, fyysiset ja psykososiaaliset tekijät, terveys ja turvallisuus, työn ja yksityiselämän tasapaino, työntekijöiden osallistuminen, ansiot ja taloudellinen turvallisuus sekä työterveys.

Jokaisella tutkimuskerralla on haastateltu kasvokkain satunnaista otosta työntekijöitä (työsuhteessa olevia ja yksityisiä ammatinharjoittajia). Euroopan unionin laajentumisen myötä myös tutkimuksen maantieteellistä kattavuutta on laajennettu.

 • Euroopan ensimmäinen työolotutkimus toteutettiin vuosina 1990 ja 1991: tutkimuksen kohteena olivat EY12-maiden työntekijät.
 • Euroopan toinen työolotutkimus toteutettiin vuosina 1995 ja 1996: tutkimuksen kohteena olivat EU15-maiden työntekijät.
 • Euroopan kolmas työolotutkimus toteutettiin vuonna 2000: ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin EU15-maita ja Norjaa, ja toisessa vaiheessa tutkimusta laajennettiin 12 uuteen jäsenvaltioon vuonna 2001 ja Turkkiin vuonna 2002.
 • Euroopan neljäs työolotutkimus toteutettiin vuonna 2005: kohteena olivat EU27-maat sekä Norja, Kroatia, Turkki ja Sveitsi.
 • Viidenteen työolotutkimukseen liittyvät kenttätyöt tehtiin vuoden 2010 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana, jolloin haastateltiin lähes 44 000:ta työntekijää EU27-maissa, Norjassa, Kroatiassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Turkissa, Albaniassa, Montenegrossa ja Kosovossa.
 • Vuonna 2015 tehty kuudes tutkimus kattoi 28 EU:n jäsenvaltiota, viisi EU:n ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Sveitsin ja Norjan.
 • Seitsemäs EWCS vuonna 2020: kysely työntekijöistä Euroopan unionissa, Norjassa, Sveitsissä, Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Kosovossa, Pohjois-Makedoniassa, Montenegrossa, Serbiassa ja Turkissa.