O Eurofoundu

​Eurofound je agencija EU-a za poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Slijedite dolje navedene poveznice kako biste saznali više o tome tko smo i koja je naša zadaća te o mogućnostima za nabavu i slobodnim radnim mjestima.

Tko smo

U ovom se odjeljku ukratko opisuje misija i uloga Eurofounda, način organizacije Agencije i njezina ciljna publika. Odjeljak sadržava pregled osoblja Eurofounda, njihove životopise i biografije te podatke za kontakt. U njemu se objašnjava sastav Upravnog odbora te navode dionici i partneri.

Naša zadaća

U ovom se odjeljku ukratko opisuju ciljevi Eurofounda za programsko razdoblje, uz naglasak na glavna tematska područja u kojima će se provoditi istraživačke aktivnosti. U odjeljku se pruža pristup godišnjim izvješćima i programima rada, godišnjim izvješćima o radu dužnosnika za ovjeravanje te ad-hoc zahtjevima za informacijama. Ovdje je također dostupna financijska dokumentacija Eurofounda.

Javna nabava

U odjeljku o javnoj nabavi pružaju se potrebne informacije za postupak nabave te pristup svim dokumentima za ponuditelje. U njemu se pruža pristup mogućnostima javne nabave i informacijama o načinu iskazivanja interesa za predstojeće ugovore te se navode pozivi za vanjske stručnjake.

Slobodna radna mjesta

U odjeljku o slobodnim radnim mjestima navode se slobodna radna mjesta. Ovdje se pružaju sve potrebne informacije za zainteresirane za rad u Eurofoundu, uključujući informacije o tome kako postati pripravnik u Eurofoundu i informacije za podnositelje prijava za posao.