COVID-19

Leven en werken in tijden van COVID-19: eerste resultaten - april 2020

Report
Gepubliceerd
6 mei 2020
pdf
Formaten
Auteur(s): 
Eurofound

Hoofdconclusies

 • Landen die het hardst door de pandemie zijn getroffen, zien de grootste impact op hun welzijn. De resultaten van sommige landen springen met name in het oog: zo is de tevredenheid met het leven in Frankrijk nu het laagst in vergelijking met de enquêtes van voor de crisis.
Read more
 • Landen die het hardst door de pandemie zijn getroffen, zien de grootste impact op hun welzijn. De resultaten van sommige landen springen met name in het oog: zo is de tevredenheid met het leven in Frankrijk nu het laagst in vergelijking met de enquêtes van voor de crisis.
 • Als gevolg van de COVID-19-crisis maakt meer dan de helft van de Europeanen zich zorgen over hun toekomst, terwijl slechts 45% optimistisch is. In tegenstelling tot onderzoeken die vóór de pandemie werden uitgevoerd, zien landen als Frankrijk, België, Italië en Griekenland het optimisme dalen tot onder het EU-gemiddelde.
 • Europeanen melden zeer weinig vertrouwen in de EU en in hun nationale overheden, met name in verschillende traditioneel gezien pro-Europese lidstaten als Frankrijk, Italië en Spanje , wat fundamentele vragen oproept over het vermeende optreden van de EU tijdens de crisis.
 • Meer dan een kwart van de respondenten in de EU meldt in dit stadium dat zij hun baan tijdelijk (23%) of permanent (5%) verliezen , waarbij jonge mannen het zwaarst worden getroffen. De helft van de werkende Europeanen ziet ook hun werktijd verkort worden, met name in Roemenië, Italië, Frankrijk, Cyprus en Griekenland. De Noordse landen meldden de minste arbeidstijdverkortingen.
 • Bijna 40% van de Europeanen geeft aan dat hun financiële situatie slechter is dan voor de pandemie, wat twee keer zoveel is als voor de crisis. Bijna de helft meldt dat hun huishouden niet kan rondkomen, en meer dan de helft geeft aan dat zij zonder inkomen niet langer dan drie maanden hun levensstandaard kunnen behouden. De situatie is nog dramatischer voor driekwart van de werklozen die niet langer dan drie maanden kan rondkomen: 82% geeft aan dat hun huishouden moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen.
Read less

Samenvatting

In slechts enkele weken tijd heeft de COVID-19-pandemie, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, het leven van mensen over de hele wereld radicaal veranderd. Afgezien van de verwoestende gevolgen voor de gezondheid van personen die rechtstreeks door het virus worden getroffen, heeft de COVID-19-Read more

In slechts enkele weken tijd heeft de COVID-19-pandemie, veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, het leven van mensen over de hele wereld radicaal veranderd. Afgezien van de verwoestende gevolgen voor de gezondheid van personen die rechtstreeks door het virus worden getroffen, heeft de COVID-19-pandemie grote gevolgen gehad voor de manier waarop mensen leven en werken en heeft zij hun fysieke en mentale welzijn ingrijpend beïnvloed. Om de directe economische en maatschappelijke gevolgen van deze crisis in kaart te brengen, heeft Eurofound op 9 april een grootschalige online-enquête gehouden in de hele Europese Unie en daarbuiten. Het doel van deze enquête, Leven en werken in tijden van COVID-19, is de impact op het welzijn, werk en telewerk en op de financiële situatie van Europeanen te onderzoeken. De enquête omvat een reeks vragen die relevant zijn voor personen uit verschillende leeftijdsgroepen en levenssituaties. De meeste vragen zijn gebaseerd op de Europese enquête naar de kwaliteit van het leven (EQLS) en de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) van Eurofound, terwijl andere vragen nieuw zijn of ontleend uit andere bronnen, zoals de EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC).

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  11
  Nummer: 
  EF20058
  Catalogue info

  Leven en werken in tijden van COVID-19: eerste resultaten - april 2020

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, conducted in two rounds – in April and in July 2020. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen