Industrial relations and social dialogue

Kształtowanie się stosunków pracy w latach 2015–2019

Flagship report
Uaktualniono
26 Styczeń 2022
Opublikowane
11 Grudzień 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • Na poziomie europejskim pojawiła się imponująca liczba wspólnych inicjatyw w następstwie europejskiego dialogu społecznego, lecz zawarto nieliczne porozumienia.
Read more
 • Na poziomie europejskim pojawiła się imponująca liczba wspólnych inicjatyw w następstwie europejskiego dialogu społecznego, lecz zawarto nieliczne porozumienia.
 • W niektórych sektorach istnieją obawy dotyczące odrzucenia propozycji partnerów społecznych, aby porozumienia były wdrażane przez ustawodawstwo unijne. Zwraca się także uwagę na potrzebę wzmocnienia powiązań między szczeblem unijnym a krajowym.
 • Stosunki pracy na poziomie krajowym pozostają bardzo zróżnicowane w UE. Z analizy Eurofound wynika, że istnieje wyraźny podział na państwa (nordyckie i kontynentalne), w których jest najlepsza sytuacja pod względem demokracji w pracy, a południowe, liberalne i środkowo-wschodnioeuropejskie państwa członkowskie.
 • W UE jakakolwiek forma reprezentacji pracowników występuje w mniej niż jednej trzeciej (29%) zakładów pracy zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Głównym czynnikiem stymulującym obecność takiej reprezentacji są wymogi ustawodawcze.
 • Dzięki inwestowaniu w dialog społeczny w „dobrych czasach” można z niego korzystać podczas kryzysu. Przegląd reakcji w zakresie polityki na pandemię COVID-19 pokazuje, że na ogół partnerzy społeczni byli bardziej zaangażowani w krajach, w których dialog społeczny tradycyjnie odgrywa ważną rolę.
Read less

Podsumowanie

W ramach swojego mandatu obejmującego promowanie dialogu społecznego Eurofound od ponad 40 lat obserwuje i analizuje zmiany w systemach stosunków pracy na poziomie UE i w państwach członkowskich UE. Sprawozdanie przewodnie opiera się na inicjatywach realizowanych w tym obszarze w ostatnim okresieRead more

W ramach swojego mandatu obejmującego promowanie dialogu społecznego Eurofound od ponad 40 lat obserwuje i analizuje zmiany w systemach stosunków pracy na poziomie UE i w państwach członkowskich UE. Sprawozdanie przewodnie opiera się na inicjatywach realizowanych w tym obszarze w ostatnim okresie programowania (w latach 2015–2019). Jego podstawą jest obserwacja systemów stosunków pracy i dialogu społecznego prowadzona przez Eurofound bez przerwy i na szeroką skalę. Jego celem ogólnym jest pomoc decydentom i podmiotom uczestniczącym w stosunkach pracy w zrozumieniu wyzwań związanych z dialogiem społecznym oraz określeniu możliwych rozwiązań na rzecz rozwoju zrównoważonych i skutecznych systemów stosunków pracy.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Last updated date: 
  26 sty 2022
  Liczba stron: 
  120
  Nr referencyjny: 
  EF20023
  ISBN: 
  978-92-897-2137-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-20-066-EN-N
  DOI: 
  10.2806/994718
  Catalogue info

  Kształtowanie się stosunków pracy w latach 2015–2019

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Industrial relations: Developments 2015–2019, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20023EN1
  Catalogue info

  Kształtowanie się stosunków pracy w latach 2015–2019

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  List of tables

  Table 1: Main EU cross-sectoral joint texts, November 2014–November 2019
  Table 2: European Pillar of Social Rights
  Table 3: Results of the mapping exercise on capacity gaps and needs among national social partners
  Table 4: Social partners’ involvement in social and labour policymaking
  Table 5: Recitals with explicit references to capacity building in the 2019 CSRs
  Table 6: Contextual indicators for industrial democracy
  Table 7: Dimensions and indicators of industrial democracy
  Table 8: Industrial democracy clusters in the EU27 and the UK, 2008–2012 and 2013–2017
  Table 9: Selected developments in social partner organisations, 2014–2019
  Table 10: Member States in which respondents were most and least likely to have received training as an employee representative
  Table 11: Employee representatives perceiving levels of appreciation from employees by industrial democracy cluster (%)
  Table 12: Direct and indirect forms of employee involvement in the most important organisational change
  Table 13: Views of management and employee representatives on the degree of influence of employees and their representatives
  Table 14: Extent of mutual trust between employee representatives and management (%)
  Table A1: Types of employee representatives included in the ECS 2019

  List of figures

  Figure 1: European social dialogue outcomes by type of text (as at 29 July 2020)
  Figure 2: National social partners’ involvement in peak-level social dialogue in 2018
  Figure 3: Trade union density rates by industrial democracy cluster, 2000, 2014 and 2018 (%)
  Figure 4: Collective bargaining coverage rates by industrial democracy cluster, 2000, 2014 and 2018 (%)
  Figure 5: Private sector collective bargaining coverage and patterns by industrial democracy cluster, 2019 (%)
  Figure 6: Prevalence and type of workplace-level employee representation by country and industrial democracy cluster (%)
  Figure 7: Proportion of employees covered by official employee representation by industrial democracy cluster
  Figure 8: Proportion of companies in the ECS to which certain legal rules and size thresholds on employee representation apply
  Figure 9: Probability that any form of employee representation will exist in an establishment by establishment size and sector (%)
  Figure 10: Influence of legal rules and thresholds on probability of representation (%)
  Figure 11: Influence of company employment developments, competitiveness and workforce structure on probability of representation (%)
  Figure 12: Years of experience as an employee representative by gender (%)
  Figure 13: Proportion of respondents by type of representation and establishment size
  Figure 14: Working time available to employee representatives by industrial democracy cluster (%)
  Figure 15: Training for employee representatives by type and establishment size (%)
  Figure 16: Access of employee representatives to funding for external advice by type of representation and establishment size (%)
  Figure 17: Proportion of employee representatives reporting estimated shares of trade union membership in their establishments (%)
  Figure 18: Employee representatives meeting with employees during and outside working hours (%)
  Figure 19: Existence and use of a dedicated social media account to communicate with employees by length of experience of the employee representative (%)
  Figure 20: Employee representatives receiving information (financial, employment and strategic) from management by industrial democracy cluster (%)
  Figure 21: Employee representatives expressing satisfaction with the quality of information and reporting receiving it in good time (%)
  Figure 22: Employee representatives’ involvement in various types of pay negotiations (%)
  Figure 23: Employee representatives’ involvement in pay negotiations by industrial democracy cluster (%)
  Figure 24: Employee representatives’ involvement in pay negotiations by type of representation (%)
  Figure 25: Employee representatives reporting organisational changes since 2016 (%)
  Figure 26: Areas of most important change since 2016, as reported by employee representatives (%)
  Figure 27: Involvement of employee representatives in the most important organisational change by industrial democracy cluster (%)
  Figure 28: Initiator and form of social dialogue (%)
  Figure 29: Forms of indirect and direct employee involvement in the most important organisational change (%)
  Figure 30: Distribution of combinations of direct and indirect employee involvement by type of employee representation (%)
  Figure 31: Employee representatives’ views on direct involvement of employees (%)
  Figure 32: Employee representatives’ views on influence of representatives and employees on major organisational changes (%)
  Figure 33: Employee representatives’ views on great or moderate influence of employees and representatives on organisational change by area (%)
  Figure 34: Employee representatives’ views on levels of trust in management and whether management listens (%)
  Figure 35: Trust in and relationship with management by frequency of meeting (%)

 • Working paper

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

 • Developments in working life, industrial relations and working conditions in the EU

  This publication series gathers all overview reports on developments in working life, annual reviews in industrial relations and working conditions produced by Eurofound on the basis of national contributions from the Network of Eurofound Correspondents (NEC). Since 1997, these reports have provided overviews of the latest developments in industrial relations and working conditions across the EU and Norway. The series may include recent ad hoc articles written by members of the NEC.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz