Epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia

1 Grudzień 2021

Zdolność ludzkości do przechowywania i przekazywania informacji oraz manipulowania nimi ogromnie się zwiększyła w ostatnich latach w wyniku innowacji w technologii przetwarzania danych i technologii telekomunikacyjnej.Read more

Zdolność ludzkości do przechowywania i przekazywania informacji oraz manipulowania nimi ogromnie się zwiększyła w ostatnich latach w wyniku innowacji w technologii przetwarzania danych i technologii telekomunikacyjnej. Tego rodzaju technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) coraz bardziej wpływają na niemal wszystkie obszary gospodarki, co prowadzi do ogólnego przyspieszenia tempa postępu technicznego. Jednocześnie w tej epoce cyfrowej zachodzą ogromne zmiany w zakresie pracy, jej treści, organizacji i projektu, regulacji i ochrony. Zmiany te często również powodują zacieranie się granic pomiędzy różnymi wymiarami pracy oraz pomiędzy pracą, zatrudnieniem a aktywnościami niezwiązanymi z pracą.

Read less

Ostatnie zmiany

Cyfryzacja w miejscu pracy

Badania nad potencjałem transformacyjnym rewolucji cyfrowej zazwyczaj opierają się na podejściu ilościowym w celu...

Prawo do bycia offline: badanie praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach

Technologie cyfrowe umożliwiły wielu pracownikom wykonywanie pracy w dowolnym czasie i miejscu, co ma swoje zalety i...
Top

Decydenci muszą zdobyć wiedzę, która pomoże im rozwiązać problemy związane z efektywnymi regulRead more

Decydenci muszą zdobyć wiedzę, która pomoże im rozwiązać problemy związane z efektywnymi regulacjami, tj. w jaki sposób zapewnić ochronę socjalną w najszerszym ujęciu oraz jak wyważyć potrzeby przedsiębiorstw, społeczeństw i jednostek przy wykorzystywaniu ogromnego potencjału, jaki drzemie w digitalizacji.

Komisja Europejska przyjęła Strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europy w 2015 r., wskazując ją jako jeden ze swoich priorytetów politycznych. Strategia ta może pomóc w tworzeniu możliwości cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw oraz ma wzmocnić pozycję UE jako światowego lidera w gospodarce cyfrowej. Jej celem jest zwiększenie dostępu do informacji, stworzenie miejsc pracy dla osób posiadających odpowiednie umiejętności cyfrowe oraz przekształcenie usług publicznych.  W związku z tym, że gospodarka dzielenia się rozszerza się na całą UE, Komisja dąży do stymulowania rozwoju nowych i innowacyjnych usług przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków ochronnych. W komunikacie Komisji z 2016 r. w sprawie Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się wyjaśniono zasady i zalecenia dotyczące polityki w tym obszarze dla obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich.

Działania Eurofound

Eurofound analizuje szerzej zakrojone skutki dla warunków pracy, regulacji zatrudnienia oraz poza coraz większą skalą i coraz większym zakresem technologii cyfrowych dla rynku pracy.

Wpływ przełomowych technologii na zatrudnienie w usługach jest przedmiotem badań. Eurofound bada również skutki gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności crowdworkingu, dla rynku pracy. Ponadto trwają badania nad warunkami pracy i zatrudnienia mobilnych pracowników sektora ICT.

Przeanalizowany zostanie charakter pracy i zatrudnienia w epoce cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem:

Kluczowy wkład

We wspólnym sprawozdaniu przygotowanym wraz z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) na temat pracy w dowolnym czasie i miejscu rozważono wpływ pracy zdalnej i mobilnej pracy w sektorze ICT na wybrane elementy środowiska pracy.

Cykl seminariów Eurofound Foundation Seminar Series (FSS) stanowi dla rządów, związków zawodowych i pracodawców możliwość omówienia rozwoju unijnej polityki socjalnej, polityki zatrudnienia i polityki związanej z pracą. W 2016 r. FSS skupił się na wpływie digitalizacji na pracę oraz tworzenia krajowych programów na rzecz lepszego wdrażania zmian cyfrowych.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia

Subskrybuj
  • Publications (97)
  • Data
  • Ongoing work (9)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.