Cu ce ne ocupăm

Eurofound urmărește sprijinirea obiectivelor Strategiei Europene 2020, pentru a se asigura că Europa realizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Efectuând cercetări care analizează experiența practică și identifică factorii determinanți pentru o schimbare de succes, Eurofound urmărește atât să culeagă informații cu privire la schimbări, cât și să le înțeleagă și să elaboreze idei pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale cetățenilor europeni.

Programe de activitate

Documentul de programare 2017–2020 actual descrie activitatea planificată a Eurofound pe parcursul perioadei de programare de patru ani. Eurofound a ales șase domenii strategice în care să desfășoare activități destinate furnizării de cunoștințe pentru a realiza o convergență ascendentă a condițiilor de viață și de muncă în Uniunea Europeană. Acestea sunt:

Primele patru domenii menționate sunt domeniile principale în care Eurofound și-a consacrat expertiza pe parcursul a patru decenii și care asigură continuitatea în activitatea agenției. Ultimele două, referitoare la era digitală și la convergența în UE, introduc o nouă dimensiune în activitățile Eurofound, întrucât acestea includ provocări transversale și schimbări paradigmatice care ar putea avea o influență transformatoare asupra domeniilor aflate în centrul activității Eurofound. În cadrul acestor șase teme, Eurofound va examina modul în care condițiile de viață și de muncă pot fi îmbunătățite prin politici publice și legislație, prin intervenția partenerilor sociali și prin practicile la locul de muncă.

Programul multianual 2017-2020 stabilește un program de activitate specific pentru fiecare an din perioada de programare. 

Vezi toate programele de activitate multianuale și anuale

Rapoarte anuale

Condiții de viață și de muncă în Europa 2015-2018

Raportul „Condițiile de viață și de muncă în Europa 2015-2018” reunește unele dintre constatările principale ale Eurofound referitoare la condițiile de viață și de muncă ale europenilor din ultimii patru ani, pe durata mandatului Parlamentului European și al Comisiei aflate acum la sfârșit de mandat. Lucrarea răspunde la întrebări esențiale despre aspecte ale vieții și ale muncii care sunt de mare importanță atât pentru cetățeni, cât și pentru factorii de decizie, evidențiind domeniile în care elaborarea de politici trebuie vizată pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor. Temele abordate de „Condițiile de viață și de muncă în Europa 2015-2018” sunt organizate în două secțiuni: viața în ziua de azi și munca în ziua de aziConsultați prezentarea interactivă a raportului

Citiți și Raportul anual de activitate consolidat al ordonatorului de credite pentru anul 2018

Vezi toate rapoartele anuale

Sondaje la nivelul Europei

Cele trei sondaje paneuropene ale Eurofound, repetate periodic, colectează date originale și pe deplin comparabile care includ toate statele membre ale UE și o serie de alte țări, în funcție de sondaj. Datele colectate prin intermediul sondajelor fac posibilă analiza minuțioasă a unei game largi de probleme. Sondajele sunt considerate a fi printre cele mai valoroase și unice surse de informare aflate la dispoziția Eurofound. Acestea informează și ghidează o parte substanțială a activității de cercetare a Eurofound.

Observatoare

Cele trei observatoare ale Eurofound contribuie, de asemenea, la activitățile desfășurate în domeniile tematice, fiind susținute de Rețeaua de corespondenți europeni care cuprinde statele membre ale UE și Norvegia. Prin intermediul rețelei, pot fi colectate informații sistematice și comparabile privind realitățile și evoluțiile la nivel național.

Răspuns la solicitările de informații ad-hoc

Formularea răspunsurilor la solicitările de informații ad-doc ale principalelor părți interesate ale Eurofound este o activitate esențială în noua perioadă de programare. Obiectivele-cheie ale acestui serviciu sunt garantarea rapidității, flexibilității și calității în furnizarea de răspunsuri specifice care să corespundă nevoilor noi și emergente de informații.

Vezi toate rapoartele specifice și alte rapoarte ocazionale