Cu ce ne ocupăm

Prioritățile Eurofound pentru perioada 2021-2024 sunt definite de principalele provocări pentru coeziunea socială și tranzițiile juste într-un mediu în schimbare în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Agenția se concentrează pe aspecte în privința cărora se poate baza pe expertiza sa fundamentală în domeniul condițiilor de muncă, al relațiilor de muncă, al ocupării forței de muncă și al condițiilor de viață, pentru a sprijini părțile interesate, furnizând dovezi care să le poată susține măsurile de politică.

Programe de activitate

Documentul de programare 2021-2024 cuprinde șase domenii strategice care vor fi puse în aplicare prin intermediul următoarelor activități operaționale. Primele patru sunt cele prevăzute în regulamentul de înființare a agenției.

  • Condițiile de muncă și munca sustenabilă : Furnizarea de date și analize comparative care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și promovarea sustenabilității muncii pe parcursul vieții
  • Relațiile de muncă și dialogul social : Funcționează ca centru de expertiză pentru monitorizarea și analiza evoluțiilor relațiilor de muncă și dialogului social, promovând dialogul între partenerii sociali
  • Ocuparea forței de muncă și piețele muncii : Furnizarea de cunoștințe pentru identificarea schimbărilor de pe piața muncii și pentru fundamentarea de politici de ocupare a forței de muncă în vederea îmbunătățirii funcționării și incluziunii acesteia
  • Condițiile de viață și calitatea vieții : Cartografierea și analiza elementelor-cheie pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor, inclusiv a informațiilor privind percepția acestora asupra calității vieții și a societății

În plus, Eurofound va aborda provocările în materie de politici în cadrul a două activități tematice transversale.

  • Anticiparea și gestionarea impactului schimbărilor : Furnizarea de date privind schimbările structurale, determinate în mare măsură de digitalizare și de schimbările climatice, dar și de criza provocată de pandemia de COVID-19, care pot fi utile pentru asigurarea unor tranziții juste care să promoveze ocuparea forței de muncă, condiții bune de muncă, protecția socială și drepturile lucrătorilor, îmbunătățind totodată productivitatea muncii, competitivitatea și prosperitatea
  • Promovarea coeziunii sociale și a convergenței : Contribuția la dezbaterea de orientare privind echitatea și la fundamentarea de politici menite să îmbunătățească coeziunea socială și să promoveze convergența către standarde de viață și de muncă mai bune în UE

Cele trei sondaje paneuropene regulate ale Eurofound și cele trei observatoare contribuie la activitatea din domeniile strategice.

Vezi toate programele de activitate anuale și multianuale

 

Rapoarte anuale

Condiții de viață și de muncă în Europa 2020

Este greu de descris impactul major al pandemiei de COVID-19 asupra vieții și muncii europenilor, dar prioritatea Eurofound în 2020 a fost de a înregistra și a evalua experiența acestor tulburări de la nivelul societății în statele membre ale UE în toate detaliile, varietatea și modularea lor. Raportul Condiții de viață și de muncă în Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu asupra modificărilor pe care măsurile de izolare luate în contextul pandemiei de COVID-19 le-au adus ocupării forței de muncă, muncii și calității vieții în Europa, astfel cum au fost colectate în cadrul activităților de cercetare ale Eurofound din 2020.

Descărcați anuarul . Citiți și Raportul anual de activitate consolidat al ordonatorului de credite pentru anul 2020

 

 

Vezi toate rapoartele anuale

Sondaje la nivelul Europei

Cele trei sondaje paneuropene regulate ale Eurofound colectează date originale și pe deplin comparabile care includ toate statele membre ale UE și o serie de alte țări, în funcție de sondaj. Datele colectate prin intermediul sondajelor fac posibilă analiza minuțioasă a unei mari diversități de probleme. Sondajele sunt considerate a fi printre cele mai valoroase și unice surse de informare aflate la dispoziția Eurofound. Acestea informează și ghidează o parte substanțială a activității de cercetare a Eurofound.

Ca răspuns la COVID-19, Eurofound și-a ajustat cercetările pentru a monitoriza evoluția situației în timpul pandemiei și pentru a colecta date privind impactul asupra vieții cetățenilor UE și răspunsurile în materie de politici menite să atenueze efectele. În aprilie 2020, agenția a lansat un sondaj electronic unic și la scară largă intitulat Viața, munca și COVID-19, pentru a surprinde implicațiile profunde ale pandemiei asupra vieții și muncii cetățenilor din întreaga UE, cu scopul de a ajuta factorii de decizie să realizeze o redresare egală în urma crizei.

Observatoare

Cele trei observatoare ale Eurofound contribuie, de asemenea, la activitățile desfășurate în domeniile tematice, fiind susținute de Rețeaua de corespondenți europeni care cuprinde statele membre ale UE și Norvegia. Prin intermediul rețelei pot fi colectate informații sistematice și comparabile privind realitățile și evoluțiile la nivel național.

Răspuns la solicitările de informații ad-hoc

Formularea răspunsurilor la solicitările de informații ad-doc ale principalelor părți interesate ale Eurofound este o activitate esențială în noua perioadă de programare. Obiectivele-cheie ale acestui serviciu sunt garantarea rapidității, flexibilității și calității în furnizarea de răspunsuri specifice care să corespundă nevoilor noi și emergente de informații.

Vezi toate rapoartele ad-hoc