Sondaje europene în rândul întreprinderilor

Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS) se desfăşoară o dată la patru ani de la începutul său în 2004-2005 ca Sondaj european în rândul întreprinderilor cu privire la timpul de muncă şi echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată (ESWT). Al doilea sondaj (desfăşurat sub noul titlu de Sondaj european în rândul întreprinderilor) s-a desfăşurat în 2009, iar al treilea are loc în 2013.

Sondajul are următoarele obiective:

  • să cartografieze, să evalueze şi să cuantifice informaţii despre politicile şi practicile din întreprinderi din Europa în mod uniform;
  • să analizeze legăturile dintre practicile din întreprinderi şi efectul lor, precum şi să examineze practicile din punctul de vedere al structurilor la nivel de întreprindere, cu atenţie specială pe dialogul social;
  • să monitorizeze tendinţele;
  • să contribuie la Strategia Europeană 2020 prin cartografierea şi înţelegerea politicilor şi practicilor din întreprinderi care pot avea o influenţă asupra unei creşteri inteligente, durabile şi inclusive, precum şi a dezvoltării dialogului social în întreprinderi. Sondajul ar trebui să permită elaborarea de indicatori omogeni cu privire la aceste aspecte pentru publicul european.

ECS este un sondaj pe eşantion reprezentativ prin chestionar desfăşurat telefonic în limba (limbile) ţării. O caracteristică specială a sondajului este că interviurile au loc cu directorul de resurse umane din întreprindere şi, când este posibil, cu un reprezentant al angajaţilor. Prima rundă a sondajului a cuprins tematici în legătură cu programele de lucru şi cu echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată. A doua rundă s-a axat pe diferite forme de flexibilitate, şi anume flexibilitatea timpului de lucru, flexibilitatea contractuală, remuneraţia variabilă şi participaţia financiară, precum şi pe măsurile de resurse umane de însoţire şi natura şi calitatea dialogului social la locul de muncă. Al treilea sondaj va avea ca temă organizarea muncii, inovarea în muncă, participarea angajaţilor şi dialogul social la locurile de muncă din Europa.

Pe măsura extinderii UE, aria geografică a sondajului s-a extins:

  • Primul ECS (ESWT) în 2004-2005 21 de ţări: 15 state membre "vechi" ale EU şi Cipru, Republica Cehă, Ungaria, Letonia, Polonia şi Slovenia
  • Al doilea ECS în 2009: 30 de ţări, şi anume cele 27 de state membre ale UE şi Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) şi Turcia
  • Al treilea ECS în 2013: 32 de ţări şi anume cele 27 de state membre ale UE, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM), Islanda, Muntenegru şi Turcia