Egalitatea de gen

21 Octombrie 2021

Woman working in warehouse

Egalitatea de tratament între bărbați și femei a constituit un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la înființarea sa. În 1957, principiul egalității de remunerare pentru muncă egală a devenit parte a Tratatului de la RoRead more

Egalitatea de tratament între bărbați și femei a constituit un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la înființarea sa. În 1957, principiul egalității de remunerare pentru muncă egală a devenit parte a Tratatului de la Roma. De atunci, instituțiile europene reafirmă în mod regulat acest principiu, promovându-l ca pe o valoare esențială a UE.

Read less

Informări recente

Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...
Top

Principiul a fost reluat în Directiva din 1976 privind egalitatea de tratament între bărbaRead more

Principiul a fost reluat în Directiva din 1976 privind egalitatea de tratament între bărbați și femei. Pe măsură ce tot mai multe femei intră pe piața de muncă, UE și statele membre își reafirmă angajamentul de a promova egalitatea de gen, progresele în educația femeilor și progresele pe calea eliminării diferențelor de remunerare și a discriminării la angajare între femei și bărbați. Privind spre viitor, „Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019” al Comisiei Europene a fost creat ca un cadru de referință, subliniind necesitatea intensificării eforturilor la toate nivelurile pentru elaborarea de politici în vederea îmbunătățirii egalității de gen. În plus, acesta sprijină Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2011-2020. 

Activitatea Eurofound

Eurofound introduce o abordare integratoare a egalității de gen care se intersectează cu cercetările sale în domenii precum condițiile de muncă, relațiile de muncă, evoluția pieței muncii, calitatea vieții și serviciile publice. De exemplu, teme precum salariile și veniturile, îngrijirea sănătății, participarea pe piața muncii, concediul, competențele și formarea, organizarea muncii, timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea de familie, printre altele, sunt abordate dintr-o perspectivă de gen la toate nivelurile activității Eurofound, în cadrul sondajelor sale paneuropene și prin raportări regulate la nivel național.

Contribuții-cheie

Un raport recent al Eurofound privind tiparele timpului de lucru pentru muncă durabilă analizează, dintr-o perspectivă de gen care ține seama de toate etapele vieții, legăturile dintre tiparele timpului de lucru, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și preferințele legate de timpul de lucru, pe de o parte, și sănătatea și bunăstarea lucrătorilor, pe de alta.

Eurofound a efectuat un studiu care examinează modelele de mobilitate socială de la nivelul UE, analizând barierele care afectează egalitatea de șanse și politicile care o promovează. Acesta analizează modelele de mobilitate socială separat pentru bărbați și femei, subliniind și evidențiind modelele tot mai des întâlnite de mobilitate socială din diferite țări axate pe factorul de gen.  

Un studiu anterior privind decalajul de gen în ocuparea forței de muncă explorează caracteristicile și consecințele disparităților de gen în ceea ce privește participarea pe piața de muncă, precum și modalitățile potențiale de a elimina aceste disparități.

Articol de interes: Decalajul de gen în ocuparea forței de muncă: provocări și soluții

11 octombrie 2016 – Participarea femeilor pe piața muncii în Uniunea Europeană a crescut în ultimele decenii, depășind 70 % în 2014. Cu toate acestea, rata de ocupare și rata de participare sunt în continuare mai scăzute la femei decât la bărbați în aproape toate statele membre. Raportul analizează principalele caracteristici și consecințe ale decalajelor de gen în ceea ce privește participarea pe piața muncii. Raportul constată că, în 2013, rata mică de ocupare a femeilor a dus la un cost total de 370 de miliarde EUR, ceea ce corespunde unui procent de 2,8 % din PIB-ul UE. De asemenea, raportul analizează politici și măsuri menite să promoveze încadrarea femeilor în muncă, care ar putea fi esențiale pentru eliminarea disparităților de gen.
Decalajul de gen în ocuparea forței de muncă: Provocări și soluții

Participarea tot mai mare a femeilor pe piața muncii a determinat schimbări în modul în care partenerii sociali europeni abordează aspectele legate de gen. Cercetările au evaluat și rolul partenerilor sociali europeni în promovarea egalității de gen la nivelul UE.

Monitorul European al Locurilor de Muncă (EJM) analizează segregarea profesională în funcție de inegalitățile salariale și de gen. Egalitatea de gen este abordată și în rapoartele periodice actualizate cu privire la salarizare și timpul de lucru de la nivelul UE și în rapoartele regulate de la nivel național prin intermediul Observatorului european al vieții profesionale al Eurofound.

Datele de anchetă

Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS) al Eurofound prezintă o imagine amplă a situației bărbaților și femeilor la locul de muncă în Europa. În chestionarele recente, integrarea principiului egalității între femei și bărbați reprezintă o temă importantă. Sondajul monitorizează un spectru larg de aspecte, disparitățile ocupaționale, sectoriale, salariale și de program, precum și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, precum și sănătatea și bunăstarea. Al șaselea EWCS, efectuat în 2015, prezintă diferențele și inegalitățile în termeni de gen, încadrare în muncă, statut și ocupație.

De asemenea, sondajul european privind calitatea vieții (EQLS) acoperă dimensiunea de gen, în raport cu aspecte precum încadrarea în muncă, venitul, educația, familia și responsabilitățile de îngrijire, sănătatea și echilibrul între viața profesională și cea privată.

Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS) abordează problematica echilibrului de gen în raport cu politicile și practicile de la locul de muncă aplicate în Europa, inclusiv timpul de lucru și beneficierea de concediu.

Indicele egalității de gen

Eurofound cooperează cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) pe teme legate de gen, iar datele provenite de la EWCS și EQLS sunt integrate în Indexul EIGE privind egalitatea de gen.

Resurse

Read less
  • Publications (619)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Forthcoming policy brief: The cost of the gender employment gap