Egalitatea de gen

23 Iunie 2022

Woman working in warehouse

Egalitatea de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale Read more

Egalitatea de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități și oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal.

Read less

Informări recente

Eurofound and FRA collaboration prioritises social inclusion and employment rights

The Directors and senior staff of Eurofound and the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) met in Dublin...

Watch the webinar: #AskTheExpert: Reassessing gender inequalities in the labour market: impact of COVID-19 pandemic

To mark International Women's Day on 8 March 2022, Eurofound and EIGE held a joint webinar to reassess gender...

International Women’s Day: Eurofound and EIGE reassess gender inequalities in the labour market following COVID-19 in LIVE webinar

On the occasion of International Women’s Day, Eurofound and the European Institute for Gender Equality (EIGE) are...

Contextul UE

Top

Egalitatea de gen este o valoare de bază a UE, un drept fundamental, o componentă esențială a creșterii economice și un principiu fundamental al Pilonului european al drepturilor sociale. În acest sens, UE a făcut progrese în domeniul egalității de gen în ultimele deceniiRead more

Egalitatea de gen este o valoare de bază a UE, un drept fundamental, o componentă esențială a creșterii economice și un principiu fundamental al Pilonului european al drepturilor sociale. În acest sens, UE a făcut progrese în domeniul egalității de gen în ultimele decenii. Cu toate acestea, în pofida progreselor înregistrate, inegalitățile dintre femei și bărbați pe piețele muncii, la încadrarea în muncă, în ceea ce privește calitatea vieții, precum și la locul de muncă persistă și la douăzeci de ani de la începutul secolului al XXI-lea. Ca parte a programului de lucru al Comisiei Europene, egalitatea de gen rămâne o prioritate importantă în materie de politici, scopul fiind lansarea noii Strategii europene privind egalitatea de gen și îmbunătățirea scorului de 68,0 al indicelui egalității de gen din 2021 pentru UE.

La 5 martie 2020, Comisia a lansat o nouă Strategie privind egalitatea de gen pentru perioada 2020–2025. Principalele subiecte abordate de strategie sunt: violența împotriva femeilor, transparența salarială și diferența de remunerare între femei și bărbați, echilibrul de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. De asemenea, strategia se ghidează după viziunea „unei Europe în care femeile și bărbații sunt liberi să își urmeze drumul ales în viață, în care au șanse egale să prospere și în care să poată participa și să conducă în mod egal societatea noastră europeană”. La 4 martie 2021, Comisia a prezentat o propunere de măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale, acesta fiind unul dintre primele rezultate ale strategiei.

În perioada 25-28 octombrie 2021, Parlamentul European a organizat cea de a doua ediție a Săptămânii europene a egalității de gen, la inițiativa Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM). Comisiile Parlamentului au găzduit discuții pe o serie de teme legate de egalitatea de gen. În cursul săptămânii, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și-a publicat, de asemenea, constatările privind indicele egalității de gen 2021, acordând o atenție specială sănătății și modului în care genul afectează sănătatea femeilor și a bărbaților, precum și accesului la serviciile de sănătate.

Pandemia de COVID-19 are implicații vaste asupra sănătății, stării de bine, calității vieții, pieței muncii și economiei. De asemenea, impactul asupra egalității de gen la locul de muncă și acasă este multiplu. Promovarea egalității de gen se află în centrul răspunsului în materie de politici al UE în fața crizei, în conformitate cu Strategia privind egalitatea de gen.

Activitatea Eurofound privind egalitatea de gen are legătură cu prioritatea Comisiei pentru perioada 2019-2024 privind o economie în serviciul cetățenilor. Eurofound a contribuit în trecutul recent la inițiativa UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și la inițiativa privind transparența salarială.

Read less

Cercetare

Top

În activitatea sa de cercetare, Eurofound adoptă în mod sistematic o abordare de integrare a perspectivei de gen. În situațiile în care este posibil și relevant, rezultatele cercetării, inclusiv sondajele și analizele politicilor, prezintă date defalcate în funcție de gen.Read more

În activitatea sa de cercetare, Eurofound adoptă în mod sistematic o abordare de integrare a perspectivei de gen. În situațiile în care este posibil și relevant, rezultatele cercetării, inclusiv sondajele și analizele politicilor, prezintă date defalcate în funcție de gen. Alte proiecte de cercetare oferă analize specifice relevante pentru egalitatea de gen. Cercetarea acoperă o gamă mai amplă de subiecte din perspectiva genului, cum ar fi salariile și veniturile, salariul minim, îngrijirea, participarea la ocuparea forței de muncă, concediul, competențele și formarea, organizarea muncii, calitatea locurilor de muncă, programul de lucru, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și convergența ascendentă, inclusiv în sondajele paneuropene și în raportarea periodică la nivel național.

COVID-19 și egalitatea de gen

Pandemia de COVID-19 implică riscul de a se pierde ani de progrese înregistrate în domeniul egalității de gen. Sondajul online realizat de Eurofound Viața, munca și COVID-19 oferă o perspectivă a impactului pandemiei asupra vieții cetățenilor UE. Desfășurat în mai multe runde în cursul anilor 2020 și 2021, sondajul permite compararea provocărilor apărute în diferitele etape ale vieții în timpul pandemiei. Constatările arată că pandemia de COVID-19 are impact asupra egalității de gen acasă. În Europa, pandemia a determinat o creștere semnificativă a numărului de persoane care lucrează de la distanță, în special în rândul femeilor. În plus, închiderea școlilor și a centrelor de îngrijire a copiilor pe durata aplicării măsurilor de izolare a afectat în mod disproporționat femeile, care și-au asumat, în general, responsabilități mai mari privind familia și acordarea de îngrijiri.

Constatările arată, de asemenea, o deteriorare generală a echilibrului dintre viața profesională și cea privată în rândul lucrătorilor din UE, mai multe femei și mai mulți bărbați raportând conflicte legate de acest echilibru. Femeile care sunt nevoite să lucreze de la distanță și care au totodată grijă de copii mici par să fi întâmpinat însă cele mai mari dificultăți. De asemenea, femeile au raportat că au resimțit o presiune financiară mai mare decât bărbații în timpul pandemiei. Chestionarul din cadrul sondajului online referitor la COVID-19 s-a bazat pe întrebările utilizate în sondajele paneuropene realizate de Eurofound, EQLS și EWCS.

În mai 2020, Eurofound a lansat COVID-19 EU PolicyWatch, o bază de date care clasifică și cartografiază răspunsurile în materie de politici de la nivel național din timpul pandemiei din întreaga Europă. Unele dintre aceste măsuri au o dimensiune de gen.

Ocuparea forței de muncă și genul

Cercetările desfășurate de Eurofound explorează caracteristicile și consecințele diferențelor de gen în ceea ce privește participarea pe piața muncii, precum și politicile și măsurile menite să încurajeze participarea femeilor pe piața muncii. Rata de ocupare și rata de participare sunt în continuare mai scăzute în cazul femeilor decât al bărbaților în aproape toate statele membre. Eurofound a estimat costul anual al acestei diferențe de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în UE la peste 320 de miliarde EUR în 2018. Deși costul asociat acestei diferențe este în scădere, pierderea economică este încă semnificativ de mare. Cercetările analizează și convergența ascendentă în cazul diferenței de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, evaluând care sunt statele membre cu cele mai bune rezultate și statele membre cu cele mai slabe rezultate în acest sens.

Monitorul european al locurilor de muncă („European Jobs Monitor” - EJM) urmărește modificările structurale de pe piețele europene ale forței de muncă în ceea ce privește ocupația și sectorul, oferind o evaluare calitativă a acestor schimbări cu ajutorul a diferiți indicatori ai calității locurilor de muncă. Această monitorizare include o analiză a tiparelor de schimbare a ocupării forței de muncă în funcție de gen și de chintila loc de muncă-salariu, precum și de segregarea pieței muncii.

Salariile și genul

Cercetările Eurofound acoperă o serie de subiecte care asociază salariile și genul, cum ar fi remunerația variabilă, remunerația în funcție de performanță, remunerația scăzută și diferența de remunerare între femei și bărbați. Cercetările din cadrul sondajului consideră câștigurile salariale drept unul dintre cei șapte indicatori ai calității locurilor de muncă pentru bărbații și femeile care lucrează. În ceea ce privește salariile minime, o analiză anuală monitorizează nivelul salariilor minime în Europa, măsurând, de asemenea, ratele de acoperire ale lucrătorilor în funcție de gen în 2019 și legătura cu diferența de remunerare între femei și bărbați. În plus, EJM va analiza măsura în care diferitele locuri de muncă, ocupații și sectoare contribuie la diferența de remunerare între femei și bărbați. Acest lucru va fi util pentru interpretarea indicatorului social din tabloul de bord al Comisiei privind diferența de remunerare între femei și bărbați și pentru punerea în aplicare a principiului egalității de gen consacrat în Pilonul european al drepturilor sociale.

Eurofound a analizat primele experiențe ale țărilor care au adoptat măsuri privind transparența diferențelor de salarizare între femei și bărbați în 2018. La cererea Comisiei, Eurofound a inițiat un studiu privind măsurile pentru promovarea transparenței diferențelor de salarizare între femei și bărbați din întreprinderi, analizând costul acestor diferențe și măsura în care întreprinderile pot vedea oportunități în acest sens. Studiul va contribui la evaluarea impactului realizată de Comisie.

Condițiile de muncă și genul

Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS) realizat de Eurofound acoperă o serie de aspecte ale condițiilor de muncă din perspectiva de gen. În chestionarele recente, integrarea perspectivei de gen reprezintă o temă importantă. Sondajul monitorizează diferențele ocupaționale, sectoriale, de program și salariale dintre femei și bărbați, precum și tiparele programului de lucru, echilibrul dintre viața profesională și viața privată, violența și hărțuirea la locul de muncă, precum și sănătatea și starea de bine, inclusiv ce înseamnă toate acestea din perspectiva muncii sustenabile.

Analiza EWCS va contribui cu informații la elaborarea politicilor care vizează eliminarea diferențelor de gen legate de calitatea locurilor de muncă și a ocupării forței de muncă. Cunoștințele oferite sunt relevante pentru principiul egalității de gen și inițiativele de îmbunătățire a echilibrului dintre viața profesională și viața privată, la fel ca și cele incluse în contextul Pilonului european al drepturilor sociale.

Cercetările analizează totodată experiența femeilor care ocupă posturi de conducere și modul în care poate fi abordată reprezentarea slabă a acestora în astfel de funcții. Este analizată calitatea locurilor de muncă atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor care ocupă funcții de conducere, precum și impactul pe care un post de conducere îl are asupra vieții personale.

Alte cercetări analizează nivelul antreprenoriatului în rândul femeilor în Europa și decalajul de piață în ceea ce privește investițiile în întreprinderi conduse de femei. Cercetările mai examinează obstacolele financiare cu care se confruntă antreprenoarele și utilizarea fondurilor private sau publice pentru a investi în acest grup. În plus, este investigată prevalența instrumentelor de finanțare publice și a schemelor de sprijin public care îndepărtează efectiv barierele și le permit femeilor să devină antreprenori competenți.

Gradul mai mare de participare a femeilor pe piața muncii a determinat schimbări ale modului în care partenerii sociali europeni abordează aspectele legate de gen. Cercetările au evaluat, de asemenea, rolul partenerilor sociali din UE în promovarea egalității de gen, explorând acțiunile întreprinse în contextul diferitelor cadre naționale privind relațiile de muncă și în raport cu clasarea statelor membre în funcție de indicele egalității de gen al EIGE.

În plus, Eurofound a lucrat la un proiect comun cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru a analiza condițiile de muncă dintr-o perspectivă globală. Proiectul extinde analiza diferențelor de gen la nivel mondial (1,2 miliarde de lucrători) și oferă dovezi cu privire la diferențele de gen în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și la riscul mai mare ca femeile să fie expuse la violență sexuală; acesta din urmă este identificat și în EWCS 2015.

Calitatea vieții și genul

De asemenea, sondajul european privind calitatea vieții (EQLS) acoperă dimensiunea de gen în raport cu aspecte precum încadrarea în muncă, venitul, riscul de sărăcie, structura gospodăriei și starea de bine, educația, familia și responsabilitățile de îngrijire, sănătatea și echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

Atât datele furnizate de EWCS, cât și cele furnizate de EQLS contribuie la dezbaterea de orientare privind problemele de reconciliere și echilibrul dintre viața profesională și viața privată pentru bărbați și femei. EQLS analizează diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește nivelul lor de satisfacție personală sau de fericire. Diviziunea în funcție de gen a muncii neremunerate, legată, de exemplu, de îngrijirea copiilor sau a rudelor în vârstă, este, de asemenea, vizată de EQLS.

Cercetările privind tiparele de mobilitate socială pentru bărbați și femei în întreaga UE analizează barierele în calea egalității de șanse și politicile de promovare a acesteia. Studiul subliniază tiparele bazate pe factorul de gen tot mai importante ale mobilității sociale în diferite țări.

Colaborarea dintre Eurofound și EIGE

Eurofound cooperează cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) pe teme legate de gen. Eurofound este un furnizor principal de date pentru indicele egalității de gen al EIGE și este implicat în grupul de lucru pentru acest indicator. Cele două agenții au colaborat la un proiect comun privind convergența ascendentă în diferite dimensiuni ale indicelui egalității de gen. Printre alte domenii de colaborare se numără și impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19 asupra femeilor și a egalității de gen, analiza tematică a EJM privind genul și vârsta, precum și cercetarea privind munca pe platforme digitale.

Read less

Mesaje-cheie

Top

COVID-19 și egalitatea de gen

Read more

COVID-19 și egalitatea de gen

 • Pe baza constatărilor sondajului online realizat de Eurofound, Viața, munca și COVID-19, femeile continuă să se confrunte cu un impact disproporționat generat de criză și rămân mai puțin optimiste față de viitorul lor decât bărbații.
 • Femeile au fost mai afectate de pandemia de COVID-19 decât bărbații și din punctul de vedere al echilibrului dintre viața profesională și cea personală, cazurile de reducere a programului de lucru fiind mai frecvente în rândul femeilor, iar tendința de pierdere a locului de muncă fiind mai pronunțată în cazul femeilor tinere decât în cel al bărbaților. Ca mențiune specială, responsabilitățile de îngrijire ale femeilor au crescut în timpul pandemiei. Remedierea acestor probleme va fi esențială pentru a contracara impactul disproporționat al pandemiei asupra femeilor.

Încadrarea în muncă

 • În ultimele două decenii, două din trei locuri de muncă nete noi din UE au fost ocupate de femei, iar această creștere a fost cea mai puternică în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani și în rândul femeilor cu vârsta de peste 50 de ani.
 • Diferențele de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în UE continuă să se reducă. Aproximativ 46 % din lucrătorii din UE sunt femei, comparativ cu 40 % în urmă cu o generație. Cu toate acestea, diferența de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă a stagnat în ultimii ani și s-a situat la 11,3 puncte procentuale în 2020, costurile pentru UE ridicându-se la 320 de miliarde EUR anual. Măsurile legate de pandemia de COVID-19 au afectat în mod disproporționat sectoarele de servicii slab remunerate, în care majoritatea lucrătorilor sunt femei, forțând mai multe femei să părăsească piața muncii.
 • Femeile continuă să fie semnificativ suprareprezentate în locurile de muncă slab remunerate, dar ocuparea forței de muncă în rândul femeilor a crescut mai rapid decât în cazul bărbaților în ceea ce privește locurile de muncă cele mai bine remunerate, acestea reprezentând primele 20 de procente corespunzătoare ocupării forței de muncă în funcție de salariul mediu.

Salariile

 • Femeile sunt suprareprezentate în rândul lucrătorilor slab remunerați și cu salariul minim în aproape toate statele membre ale UE.
 • Cea mai mare diferență de remunerare între femei și bărbați se înregistrează în cazul locurilor de muncă bine plătite. Acesta este un tipar comun la nivelul statelor membre și are loc în pofida faptului că femeile mai tinere depășesc din ce în ce mai mult performanțele bărbaților mai tineri în ceea ce privește nivelul de instruire.
 • Formele variabile de remunerare, cum ar fi acțiunile în întreprindere sau plățile bazate pe performanța întreprinderii, devin din ce în ce mai frecvente. Aceste componente de salarizare cresc mai rapid în rândul bărbaților decât în rândul femeilor, ceea ce poate mări diferența de remunerare dintre femei și bărbați (situată la 14,1 % în 2019).
 • Versiunile mai simple ale raportării privind remunerarea în funcție de gen nu reprezintă obstacole majore pentru întreprinderi. Dar cerințele de raportare și audit devin mai semnificative atunci când includ date și analize mai complexe și amănunțite, inclusiv diferite componente de salarizare, dincolo de salariile de bază, și informații suplimentare, cum ar fi durata experienței profesionale sau vechimea angajaților la locul de muncă.
 • Pentru ca rapoartele sau auditurile să nu devină un exercițiu contabil birocratic, colectarea comună, discuțiile și monitorizarea convenită între conducere și reprezentanții angajaților reprezintă o rețetă a succesului. Cu toate acestea, încă se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește includerea reprezentanților angajaților în proces.

Condițiile de muncă

 • Disparitățile de gen pe piețele forței de muncă, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și la locul de muncă se extind cu mult dincolo de segmentarea pieței muncii și de diferențele de remunerare dintre femei și bărbați și pot fi observate, de asemenea, la nivelul condițiilor de muncă și al calității locului de muncă pe care femeile și bărbații le experimentează la locurile lor de muncă în diferite țări, sectoare și ocupații.
 • Bărbații raportează niveluri mai mari ale cerințelor cantitative la locul de muncă, în timp ce, în cazul femeilor, există o probabilitate mult mai mare să raporteze expunerea la cerințe emoționale, cum ar fi tratarea clienților, pacienților sau elevilor furioși sau gestionarea unor situații tulburătoare din punct de vedere emoțional.
 • Femeile sunt subreprezentate în funcțiile de conducere în aproape toate sectoarele economice. Cea mai echilibrată structură de conducere din punctul de vedere al genului este cea din sectorul public, deși bărbații domină și aici.

Calitatea vieții

 • La nivel european, femeile și bărbații prezintă un nivel similar de bunăstare subiectivă. Cu toate acestea, atunci când se ține cont de alți factori (în special de venit), femeile au o satisfacție personală mai mare decât bărbații și se presupune că venitul mediu mai mic contribuie la reducerea bunăstării medii a femeilor.
 • Majoritatea familiilor simple obțin venituri din două salarii și au distribuția cea mai dezechilibrată a muncii neremunerate: femeile se ocupă de cea mai mare parte a sarcinilor casnice și multe dintre ele au dificultăți în menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată.
 • Probabilitatea de a oferi îngrijiri pe termen lung, în fiecare zi, este de două ori mai mare pentru femei decât pentru bărbați . Diferența cea mai mare se înregistrează la categoria de vârstă 50-64 de ani.
 • Pe lângă obiectivul economic clar de a reduce diferența de gen în materie de ocupare a forței de muncă, există și un imperativ social, având în vedere implicațiile sale asupra vieții femeilor, inclusiv a securității financiare și a calității vieții acestora.
Read less

Publicații și date

Top

Secțiunile de mai jos oferă acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare privind acest subiect. 

 • Publicații (631)
 • Date
 • Activități în derulare (1)

Date

Linkurile de mai jos duc la pagini cu date despre acest subiect.

Activități în derulare

Cercetările legate de acest subiect continuă pe o varietate de teme, care sunt evidențiate mai jos, cu linkuri către titlurile viitoare.