Pensionarea

16 Februarie 2022

Până în ultimii ani, norma UE prevedea pensionarea din câmpul muncii remunerate la vârsta de 65 de ani, și, adesea, mai devreme. Vârsta la care oamenii se pensionează diferă la nivelul statelor membre ale UE și este în creștere. 

Informări recente

COVID-19 și persoanele în vârstă: Impactul asupra vieții, sprijinirii și îngrijirii lor

Acest raport surprinde impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra calității vieții cetățenilor în vârstă...

Age and quality of life: Who are the winners and losers?

Much policy is developed and operationalised through the prism of age, and addressing differences in the economic and...

Pay is just one aspect of disadvantage for women on the labour market

The equal treatment of women and men has been a fundamental principle of the European Union since its inception, but...
Top

Pe măsură ce generația „baby boom” începe să iasă la pensie, numărul lucrătorilor care se vor pensiona va fi mai mare decât al celor care intră pe pRead more

Pe măsură ce generația „baby boom” începe să iasă la pensie, numărul lucrătorilor care se vor pensiona va fi mai mare decât al celor care intră pe piața muncii. Având în vedere că oamenii trăiesc mai mult și ratele natalității sunt în scădere în întreaga Europă, o prioritate a politicii UE este de a încuraja europenii să rămână mai mult timp în câmpul muncii, să asigure sustenabilitatea sistemelor de pensii și o protecție socială adecvată. În ultimii ani, unele state membre au mărit vârsta de pensionare (de exemplu, Irlanda la 68 de ani până în 2028, iar Germania, la 67 de ani până în 2031) și au căutat modalități de încurajare a lucrătorilor să rămână mai mult timp în câmpul muncii. Mulți lucrători în vârstă își doresc din ce în ce mai mult să rămână în câmpul muncii mai multă vreme.

Cartea albă a Comisiei Europene privind pensiile din 2012 sugerează inițiative pentru crearea cadrului necesar pentru a permite lucrătorilor în vârstă care sunt apți de muncă să lucreze în continuare și să facă mai multe economii pentru perioada de pensionare. De asemenea, aceasta a invitat statele membre să elimine diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește vârsta legală de pensionare și să revizuiască vârstele de pensionare obligatorii. De asemenea, Comisia a revizuit regimurile de pensionare pentru lucrătorii care desfășoară activități deosebit de grele sau periculoase în Europa, abordând reformele în curs și bunele practici aplicate, cu recomandări pentru statele membre ale UE.

Activitatea Eurofound

De-a lungul anilor, Eurofound a analizat aspecte legate de pensionare în țările UE. Cercetarea a analizat posibilitățile de pensionare anticipată și etapizată, oportunitățile de a combina munca cu pensionarea parțială, munca după pensionare, voluntariatul la pensionare și problema pensiilor. În ultimii ani, cercetarea s-a axat pe extinderea vieții active dincolo de vârsta actuală de pensionare , precum și pe problemele legate de preferințele în materie de muncă, venituri și calitatea vieții.

Preferințele în materie de muncă în contextul pensionării

Analiza rezultatelor obținute în cel de-al treilea studiu al Eurofound privind calitatea vieții explorează preferințele lucrătorilor în vârstă privind timpul de lucru. Aceasta relevă că aproape jumătate din lucrătorii cu vârsta de peste 50 de ani ar prefera să lucreze mai puține ore, ținând cont de necesitățile lor financiare. O proporție semnificativă a pensionarilor care în prezent nu efectuează o muncă remunerată ar dori, de fapt, să lucreze măcar câteva ore pe săptămână. Aceleași studii au examinat măsura în care reevaluările la mijlocul carierei pot ajuta la clarificarea opțiunilor lucrătorilor de a rămâne în câmpul muncii până la o vârstă mai înaintată de pensionare. 

Combinarea muncii cu pensionarea anticipată

În prezent, lucrătorii în vârstă părăsesc adesea piața de muncă înainte de vârsta legală de pensionare din cauza problemelor de sănătate, a dizabilităților și a responsabilităților de îngrijire. Tot mai multe persoane doresc să lucreze mai puțin, corelând mai strâns orele de lucru cu preferințele lor. O modalitate de a motiva și a le permite oamenilor să lucreze mai mult este să se faciliteze reducerea orelor de lucru, completând pierderea de venit cu o pensie sau o prestație. Un studiu realizat de Eurofound explorează impactul acestor scheme de pensionare parțială.

Munca după pensionare

În multe țări, persoanele în vârstă prestează muncă salariată după vârsta de pensionare. Studiul realizat de Eurofound privind veniturile din muncă după pensionare în UE relevă motivele pensionarilor pentru căutarea de locuri de muncă remunerate și șansele lor de angajare. Studiul examinează strategiile la nivel de companie pentru recrutarea și păstrarea pensionarilor și subliniază dilemele și avantajele pentru persoanele în vârstă care doresc să presteze muncă remunerată. De asemenea, se analizează măsura în care activitatea după pensionare se corelează cu adecvarea veniturilor în rândul populației pensionate.

Reforma pensiilor

Pensiile reprezintă o sursă principală de venit pentru mulți pensionari. Reforma sistemelor de pensii din ultimii ani s-a axat pe durabilitatea pensiilor publice și pe creșterea vârstei efective de pensionare. Studiul realizat de Eurofound privind implicarea partenerilor sociali în reforma sistemului de pensii din UE vizează reformele introduse ca răspuns la criza economică și financiară, subliniind rolul partenerilor sociali în astfel de reforme începând cu 2008.

Voluntariatul

Având în vedere tendința de îmbătrânire a populației Europei, incluziunea socială a persoanelor în vârstă și strategiile de promovare a muncii voluntare în rândul persoanelor în vârstă reprezintă în prezent elemente importante pe agenda politică a UE. Un studiu privind voluntariatul în rândul persoanelor în vârstă din UE demonstrează bunele practici în toate aspectele legate de voluntariat și legătura acestora cu incluziunea socială. Studiul analizează măsurile de consolidare a voluntariatului în cursul tranziției de la viața profesională la pensionare.

Femeile și bărbații în contextul pensionării

În majoritatea statelor membre, femeile ies la pensie mai devreme decât bărbații , parțial deoarece acordă mai mult timp îngrijirii persoanelor dependente decât bărbații lor. Este posibil ca, în următorii ani, această situație să se schimbe însă, odată cu planurile de mărire a vârstei de pensionare în multe țări. Eurofound a analizat cazul lucrătoarelor în vârstă din Europa și stimulentele pentru a-și continua participarea tot mai intensă pe piața de muncă, reducând astfel pensionarea anticipată. 

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (162)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.