Timpul de lucru

20 Iulie 2021

Timpul de lucru se referă la orice perioadă în care lucrătorul lucrează la dispoziția angajatorului și își desfășoară activitățile sau îndatoririle, în conformitate cu legislația și/sau practica națioRead more

Timpul de lucru se referă la orice perioadă în care lucrătorul lucrează la dispoziția angajatorului și își desfășoară activitățile sau îndatoririle, în conformitate cu legislația și/sau practica națională. Orele de lucru variază pentru lucrători cu ocupații diferite sau aflați în diferite stadii de viață, iar dimensiunea de gen este deosebit de importantă în determinarea acestor diferențe.

Read less

Informări recente

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC)...

COVID-19: Implicații pentru ocuparea forței de muncă și viața profesională

Disclaimer: Please note that this report was updated with revised data (specifically for Bulgaria) on 23 March 2021...
Top

Timpul de lucru reprezintă un element-cheie al vieții profesionale și reglementarea sa a reprezentat nucleul dezbaterilor politice, economice și sociale, atât la nivelul UE, cât și la nivel națiRead more

Timpul de lucru reprezintă un element-cheie al vieții profesionale și reglementarea sa a reprezentat nucleul dezbaterilor politice, economice și sociale, atât la nivelul UE, cât și la nivel național. Pentru a proteja sănătatea și siguranța lucrătorilor, Directiva UE privind timpul de lucru impune statelor membre să garanteze standarde minime privind orele de lucru pentru toți lucrătorii din întreaga Uniune. Acestea includ standarde privind numărul maxim de ore de lucru pe săptămână (stabilit la 48 de ore), pauzele și perioadele minime de odihnă, concediul anual, munca de noapte și munca în schimburi.

Activitatea Eurofound

Timp de mulți ani, Eurofound a cules informații despre diferitele aspecte ale timpului de lucru și implicațiile acestora asupra condițiilor de muncă și calității vieții bărbaților și a femeilor în UE. Studiile Eurofound privind timpul de lucru vizează îmbunătățirea înțelegerii modului în care este organizat și a modului în care acesta afectează ocuparea, productivitatea, bunăstarea și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Datele privind timpul de lucru convenit la nivel colectiv și rolul partenerilor sociali au fost publicate cu regularitate și, de asemenea, au fost analizate recent dintr-o perspectivă pe termen lung. Cercetările privind distribuția inegală între femei și bărbați a timpului de lucru arată că bărbații sunt mai predispuși să aibă un program prelungit de lucru, iar femeile să petreacă mai mult timp prestând munci casnice neremunerate.

Reglementarea și organizarea timpului de lucru

Reglementarea timpului de lucru joacă un rol în îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și intensificarea participării pe piața muncii . Într-un climat economic foarte dinamic, întreprinderile și lucrătorii au nevoie de flexibilitate. Eurofound a explorat legătura dintre timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea personală într-o abordare care ține seama de toate etapele vieții.

Cercetările au analizat diferitele aspecte ale organizării timpului de lucru și implicațiile pentru productivitate și condițiile de muncă . Odată cu evoluția organizării timpului de lucru, Eurofound, împreună cu Organizația Internațională a Muncii, a examinat recent efectele muncii la distanță și ale muncii mobile în domeniul TIC asupra timpului de lucru al persoanelor implicate în astfel de contracte de muncă.

Abordând timpul de lucru dintr-o perspectivă pe termen lung, un studiu recent a analizat evoluția aspectelor timpului de lucru convenit la nivel colectiv în UE la începutul secolului XXI. Acesta se axează în special pe cinci sectoare: produse chimice, prelucrarea metalelor, sectorul bancar, comerțul cu amănuntul și administrația publică. Raportul descrie regimurile instituționale de reglementare și evaluează modul în care orele de lucru convenite și cele efective au evoluat în perioada 1999-2014.

Timpul de lucru în analiza de anchetă

Cele trei sondaje majore efectuate de Eurofound oferă date asupra aspectelor legate de timpul de lucru.

Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS) abordează timpul de lucru din diverse perspective. În al șaselea EWCS 2015, calitatea timpului de lucru a fost unul din cei șapte indici ai calității locurilor de muncă. Acesta a fost folosit pentru a măsura incidența orelor de lucru prelungite, a necesității de a face o pauză, timpul de lucru atipic, organizarea și flexibilitatea timpului de lucru și modul în care toate acestea afectează sănătatea și bunăstarea lucrătorilor. Rezultatele relevă faptul că 43 % din lucrători au un program de lucru foarte regulat.

Pe baza datelor din al șaselea EWCS, Eurofound a examinat recent Tiparele timpului de lucru pentru o muncă durabilă. Analiza abordează legăturile dintre tiparele timpului de lucru, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și preferințele privind timpul de lucru, precum și sănătatea și bunăstarea lucrătorilor. Se evaluează, de asemenea, cât de durabile sunt condițiile de muncă actuale și tiparele timpului de lucru pentru viitor.

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS) analizează organizarea timpului de lucru, munca remunerată și neremunerată, impactul asupra satisfacției față de echilibrul între viața profesională și cea privată.

Organizarea timpului de lucru poate avea o influență semnificativă asupra eficienței, productivității și competitivității companiilor, fără a menționa sănătatea, bunăstarea și motivația angajaților lor. Prin Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS), Eurofound a efectuat și o amplă cercetare privind timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Acesta a analizat prevalența timpului de lucru flexibil și a creditelor de timp de lucru, munca cu fracțiune de normă, orele suplimentare și orele de lucru în afara normelor; concediul parental și alte tipuri de concedii pe termen lung; pensionarea treptată și anticipată; precum și politicile specifice de sprijinire a echilibrului între viața profesională și cea privată în cadrul întreprinderilor.

 

Articol de interes: Actualizare tematică a EurWORK privind munca prestată duminica în Europa

23 septembrie 2016 - Statele membre ale UE au adoptat legi pentru reglementarea orelor de lucru pentru magazine și societăți în zilele de duminică. Există însă și state membre în care noua legislație restricționează orele de lucru. Conform sondajului european privind condițiile de muncă, proporția lucrătorilor care declară că lucrează duminica a crescut între 2010 și 2015, susținând ideea că operațiunile comerciale efectuate duminica devin din ce în ce mai obișnuite.
Munca desfășurată duminica în Europa

Resurse

Read less
  • Publications (800)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Working time in 2019–2020

Publication Octombrie 2021

Overtime: Exploring the issues

Publication Decembrie 2021