Work programmes

28 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 07 december 2020 | Work programme

  This programming document describes Eurofound’s planned work over the programming period 2021–2024. It sets out the policy and institutional context for the programme, describes the multiannual programme for the four-year period and sets out the work programme for 2021. Eurofound’s priorities for 2021–2024 are shaped by the key challenges for social cohesion and just transitions in a changing environment in the aftermath of the COVID-19 crisis. The Agency focuses on issues where it can draw on its core expertise in the areas of working conditions, industrial relations, employment and living conditions, to support its stakeholders, by providing evidence that can assist their policy action.

 • 10 január 2020 | Work programme

  This programming document describes Eurofound’s planned work over the programming period 2017–2020. It sets out the policy and institutional context for the programme, describes the multiannual programme for the four-year period and sets out the work programme for 2020.

 • 18 december 2018 | Work programme

  This programming document describes Eurofound’s planned work over the programming period 2017–2020. It sets out the policy and institutional context for the programme, describes the multiannual programme for the four-year period and sets out the work programme for 2019.

 • 21 december 2017 | Work programme

  This programming document describes Eurofound’s planned work over the programming period 2017–2020. It sets out the policy and institutional context for the programme, describes the multiannual programme for the four-year period and sets out the work programme for 2018.

 • 20 december 2016 | Work programme

  This programming document describes Eurofound’s planned work over the programming period 2017–2020. It sets out the policy and institutional context for the programme, describes the multiannual programme for the four-year period and sets out the work programme for 2017. The multiannual programme is based on six strategic areas of intervention, in which the Agency will implement a series of activities.

 • 23 december 2015 | Work programme

  The year 2016 marks the fourth and final year of implementation of Eurofound’s four-year work programme 2013–2016, From crisis to recovery: Better informed policies for a competitive and fair Europe. The multiannual strategy laid down in the four-year programme provides Eurofound with a clear framework for the development of its annual programmes.

 • 10 december 2014 | Work programme

  The year 2015 marks the third year of implementation of Eurofound’s four-year work programme 2013–2016, From crisis to recovery: Better informed policies for a competitive and fair Europe. The multiannual strategy laid down in the four-year programme provides Eurofound with a clear framework for the development of its annual programmes. The programme describes the policy context in which the Agency operates and defines the mission of the organisation and its core areas of expertise. It identifies four policy priority areas where Eurofound will provide high-quality, timely and policy-relevant knowledge as input to better informed policies. This is the Agency’s strategic objective for the 2013–2016 period.

 • 11 december 2013 | Work programme

  The focus of Eurofound’s 2014 work programme will be on providing knowledge that will help to address Europe’s employment and social crisis. In relation to employment, the Agency will continue to provide information on ongoing changes in the employment structure. To support policies aimed at combating unemployment, the focus will be on job creation in SMEs and on initiatives for young people. For those in employment, sustainable working conditions throughout working life, as well as company practices that improve both working conditions and company performance, will be central research interests. The social crisis experienced in many Member States is closely related to the tightening of public budgets. Public services will receive special attention, with research examining how access, quality and effectiveness are impacted by the crisis and aiming to identify where and how they have successfully adapted to the dual challenge of increased demand for services and declining resources. These questions will guide research on a number of specific services and on social benefits.

 • 10 január 2013 | Work programme

  In 2013, Eurofound will focus on developing its capacity in the area of policy evaluation. The aim is to improve support to policymakers in identifying and understanding which policies in the employment and social area have been more effective than others. Eurofound’s core activity of monitoring developments across Member States is of particular relevance in 2013 as increasing divergence between Member States is a key concern.

 • 20 november 2012 | Work programme

  Zatiaľ čo nadácia Eurofound pripravuje nový štvorročný pracovný program, Európa čelí niektorým obrovským výzvam. Vyhliadky na hospodársky a sociálny rozvoj v Európe a v ďalších častiach sveta sú čoraz nejasnejšie. Priority programu, ktorý bol vypracovaný s ohľadom na súčasné sociálne a hospodárske súvislosti a s dôrazom na tieto kľúčové naliehavé požiadavky, odrážajú okamžitú výzvu vyrovnať sa s krízou, ako aj so strednodobou ambíciou dosiahnuť pokrok smerom ku konkurencieschopnej a spravodlivej Európe, a to, samozrejme, s celkovou ambíciou vidieť Európu „späť na správnej ceste“. Tento program vychádza z 30 rokov výskumu a odborných posudkov, ktoré využívajú európske rozhodovacie orgány ako inštitúcie EÚ, národné vlády a sociálni partneri, a obsahuje strategický rámec na prácu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na obdobie rokov 2013 – 2016.

Stránky