Living conditions and quality of life

Prístup k službám starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

Report
Zverejnené
8 október 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • problémy, nielen neuspokojené potreby. Hoci sa ľuďom napokon podarí získať prístup k starostlivosti, pri jej vyhľadávaní sa stretávajú s ťažkosťami.
Read more
 • problémy, nielen neuspokojené potreby. Hoci sa ľuďom napokon podarí získať prístup k starostlivosti, pri jej vyhľadávaní sa stretávajú s ťažkosťami.
 • Cenová nedostupnosť je kľúčovou prekážkou, ale znížením ceny starostlivosti sa tento problém nevyrieši, ak sa zároveň nezohľadnia ďalšie faktory, ako sú príjmy a výdavky domácností.
 • V záujme účinného presadzovania práva na prístup k starostlivosti je dôležité zamerať sa na viaceré aspekty celého procesu, od identifikácie a uspokojenia potrieb až po riešenie domácich, organizačných a spoločenských faktorov.
 • Mnohí ľudia nevyužívajú vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve ani dlhodobú starostlivosť, pretože využívajú možnosti neformálnej starostlivosti. Z využívania týchto služieb by však mohli mať prospech, ak by boli cenovo dostupnejšie, lepšie prispôsobené či kvalitnejšie.
 • Ak má byť dostupnosť zdravotnej starostlivosti odolnejšia voči hospodárskym otrasom, musí menej závisieť od príjmov a zamestnanosti.
Read less

Zhrnutie

Právo na prístup ku kvalitným službám starostlivosti je zdôraznené v Európskom pilieri sociálnych práv. Táto správa sa zameriava na tri služby starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť. Bolo preukázané, že prístup k týmto Read more

Právo na prístup ku kvalitným službám starostlivosti je zdôraznené v Európskom pilieri sociálnych práv. Táto správa sa zameriava na tri služby starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD), zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť. Bolo preukázané, že prístup k týmto službám prispieva k znižovaniu nerovností počas života a k dosiahnutiu rovnosti žien a osôb so zdravotným postihnutím. Na základe informácií zo siete korešpondentov nadácie Eurofound a vlastného výskumu nadácie Eurofound sa v správe uvádza prehľad súčasnej situácie v rôznych členských štátoch EÚ, Nórsku a Spojenom kráľovstve a poukazuje sa na prekážky pri využívaní služieb starostlivosti, ako aj na rozdiely v prístupe medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. Osobitná pozornosť sa venuje trom oblastiam, v ktorých je možné zlepšiť prístup k službám: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pre deti so zdravotným postihnutím a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, elektronické zdravotníctvo a respitnú starostlivosť.

Read less

Formats and languages

 • Správa

  Počet strán: 
  88
  Referenčné č.: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalógové č.: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Prístup k službám starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Prístup k službám starostlivosti: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, zdravotná starostlivosť a dlhodobá starostlivosť

  Autor(-i): 
  Eurofound

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

V tejto správe sa predstavujú výsledky výskumu realizovaného pred vypuknutím ochorenia COVID-19 v Európe vo februári 2020. Vo výsledkom preto nie je vypuknutie epidémie zohľadnené.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár