Living conditions and quality of life

Addressing household over-indebtedness

Report
Zverejnené
12 marec 2020
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Prevziať

Hlavné zistenia

 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
Read more
 • In 2016, 14% of people (EU28) reported not being able to make scheduled payments related to rent or mortgages, consumer credit, loans from family or friends, or utility or telephone bills. If those with difficulty making ends meet – but without any arrears – are included, 21% risk being over-indebted.
 • Over-indebtedness is on the increase again in some countries and population groups.
 • People aged 25–49 years are most at risk. A smaller group of over-indebted people aged 65+ experience greater financial problems and lower mental well-being.
 • While policymakers often focus on mortgage or consumer debts with financial institutions, debt problems in low-income groups often relate to non-payment of utility or telephone bills, rent, taxes or fines, debts with friends, or healthcare costs. Policymakers interested in early intervention should not overlook this.
 • If over-indebtedness is not addressed in an appropriate and timely way, there are negative consequences for affected individuals and households, as well as for society as a whole. Issues arising from over-indebtedness can include mental and physical health problems, as well as unemployment and inactivity.
Read less

Zhrnutie

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to soRead more

The issue of over-indebtedness continues to be a concern, particularly among some population groups and in Member States where recent increases can be observed. This report provides an overview of the main causes, triggers and consequences of household over-indebtedness, including the costs to society. It then examines two policy responses in the EU and Norway: debt advisory services and debt settlement procedures. While the findings show that in the wake of the global financial crisis, such services and procedures have generally become more widely available and accessible, gaps remain. The overall aim of the report is to draw the attention of national and EU-level policymakers to ways to improve policy responses to household over-indebtedness.

Read less

Formáty

 • Správa

  Počet strán: 
  68
  Referenčné č.: 
  EF19044
  ISBN: 
  978-92-897-2057-1
  Katalógové č.: 
  TJ-01-20-099-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25005
  Catalogue info

  Addressing household over-indebtedness

  This report addresses the problem of household over-indebtedness, which is broadly defined as being unable to make payments related to regular commitments.

  Formáty

  Citovať túto publikáciu: 

  Eurofound (2020), Addressing household over-indebtedness, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčné č.: 
  EF19044EN1
  Catalogue info

  Riešenie nadmernej zadlženosti domácností

  Autor(-i): 
  Eurofound

  Otázka nadmernej zadlženosti je zdrojom pretrvávajúcich obáv, najmä medzi niektorými skupinami obyvateľov a v členských štátoch, kde sa najnovšie pozoruje jej nárast. V tejto správe sa poskytuje prehľad hlavných príčin, spúšťacích mechanizmov a dôsledkov nadmerného zadlženia domácností vrátane nákladov spoločnosti. Potom sa v nej analyzujú dve politické reakcie v EÚ a Nórsku: poradenské služby v oblasti dlhov a postupy vyrovnania dlhov. Hoci zistenia naznačujú, že v dôsledku globálnej finančnej krízy sa takéto služby a postupy vo všeobecnosti stali viac dostupné a prístupné, medzery ešte stále pretrvávajú. Celkovým cieľom správy je upriamiť pozornosť tvorcov politík na vnútroštátnej i úniovej úrovni na spôsoby, ktorými možno zlepšiť politické reakcie na nadmernú zadlženosť domácností.

  K dispozícii na stiahnutie v 22 jazykoch

  Prevziať
 • Tables and graphs

  Tables

  Table 1: Debt advisory services in the EU28 and Norway, 2019
  Table 2: Illustrations of user numbers of debt advisory services, 2008–2018
  Table 3: Debt settlement procedures for over-indebted people, EU28 and Norway, 2019
  Table 4: Debt settlement procedure usage data, 2005–2018

  Figures

  Figure 1: Proportion of people aged 18+ at risk of over-indebtedness: arrears* or difficulties making ends meet, 2016, by Member State and EU28 (%)
  Figure 2: Proportion of people with arrears, by income quartile and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 3: Proportion of people with arrears, by age group and type of arrears, 2016, EU28 (%)
  Figure 4: People with arrears, reporting great difficulties making ends meet and the WHO-5, by age group, 2016
  Figure 4a: Proportion of people with any arrears, reporting great difficulties making ends meet by age group, 2016, EU28 (%)
  Figure 4b: WHO-5 score by age group of people with any arrears, 2016, EU28 (max. 100)
  Figure 5: Proportion of households with arrears in mortgage or rent, utility bills and hire purchase instalments, 2010–2017, EU28 (%)
  Figure 6: Availability of debt advice in the EU28, 2019

Výskum, ktorý bol vykonaný pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie dňa 31. januára 2020, a následne uverejnený, môže obsahovať údaje týkajúce sa 28 členských štátov EÚ. Po tomto dátume sa vo výskume bude zohľadňovať len 27 členských štátov EÚ (EÚ 28 mínus Spojené kráľovstvo), ak sa neuvádza inak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pridať nový komentár