Evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS)

Raziskava je vseevropska, edina svoje vrste in poteka vsake štiri leta, njen namen pa je objektivno proučiti, v kakšnih okoliščinah živijo evropski državljani, kako sami vidijo te okoliščine in kako na splošno ocenjujejo svoje življenje. Zajema najrazličnejša vprašanja od zaposlovanja, dohodka, izobrazbe, pa vse do stanovanja, družine, zdravja in ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Dotika se tudi področij, ki so bolj osebna. Sprašuje na primer, kako srečni so ljudje, v kakšni meri so zadovoljni s svojim življenjem in kako vidijo kakovost družbe, v kateri živijo.

Redno izvajanje raziskave je omogočilo tudi sledenje ključnim gibanjem v kakovosti življenja skozi čas. Prejšnje raziskave so na primer pokazale, da imajo ljudje več težav s preživetjem iz meseca v mesec, odkar se je začela gospodarska kriza. V številnih državah tudi menijo, da se zdaj pojavlja več napetosti med pripadniki različnih etničnih skupin. Poleg tega prebivalci po vsej Evropi manj zaupajo svojim vladam kot prej. Vendar pa je njihovo zadovoljstvo še vedno najbolj odvisno od družinskega življenja in osebnih odnosov.

Z leti se je raziskava ELQS razvila v dragocen sklop kazalcev, ki dopolnjujejo običajne kazalce gospodarske rasti in življenjskega standarda, kot sta na primer BDP ali dohodek. Kazalci raziskave ELQS so tako jasni in sklicevalni kot BDP, vendar pa zajemajo več okoljskih in družbenih vidikov napredka in so tako lažje vključljivi v procese sprejemanja odločitev in sprejemljivi za javno razpravo na ravni EU in nacionalni ravni v Evropski uniji.

V vsako raziskavo je vključen tudi naključno izbran vzorec odraslega prebivalstva za osebni pogovor. Z leti se je raziskava geografsko širila zaradi širjenja Evropske unije in zanimanja držav EFTA:

Poleg tega je bila vrsta vprašanj iz druge raziskave EQLS uporabljena tudi v raziskavi Eurobarometra leta 2009, kar je pripomoglo k študiji Trendi kakovosti življenja v EU: 2003-2009.

Podatki iz raziskave ELQS in drugih dopolnilnih virov se vnesejo tudi v Eurofoundovo elektronsko podatkovno zbirko statističnih kazalcev kakovosti življenja (EurLIFE).