Evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS)

Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) je orodje za zajemanje različnih razsežnosti kakovosti življenja. Od uvedbe leta 2003 se je v okviru raziskave EQLS oblikoval dragocen niz kazalnikov, ki dopolnjujejo tradicionalne kazalnike gospodarske rasti in življenjskega standarda, kot sta BDP ali dohodek. Kazalniki EQLS so prav tako jasni in privlačni kot BDP, vendar bolj vključujejo okoljske in socialne vidike napredka ter se zato zlahka vključujejo v proces odločanja in javne razprave na ravni EU in na nacionalnih ravneh v Evropski uniji.

Cilji raziskave

Z raziskavo EQLS se preučujejo tako objektivne življenjske okoliščine evropskih državljanov kot tudi njihovo mnenje o teh okoliščinah in življenju na splošno.

Glavni cilji raziskave so:

  • opredeliti ogrožene skupine ter zaskrbljujoča vprašanja in vprašanja napredka;
  • spremljati gibanja z zagotavljanjem homogenih kazalnikov za ta vprašanja;
  • prispevati k razvoju evropskih politik o življenjskih razmerah.

Kako poteka raziskava?

Raziskava EQLS poteka z razgovori na podlagi vprašalnika v reprezentativnem vzorcu odrasle populacije (18+ let).

Prednostna področja raziskave

Raziskava EQLS se osredotoča na področja življenja, ki ustrezajo najrazličnejšim področjem politik in programov evropskih institucij. Mnoge od teh politik obravnavajo vrsto vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja, kakovost družbe in kakovost javnih storitev. Ta vprašanja zajemajo zaposlitev, dohodek, izobraževanje, stanovanje, družino, zdravje ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Raziskava obravnava tudi subjektivne teme, na primer, kako srečni so ljudje, kako so zadovoljni s svojim življenjem ter kako dojemajo kakovost svoje družbe in javnih storitev. Ta večdimenzionalni pristop h kakovosti življenja je ohranil pomembno vlogo v vseh raziskavah, čeprav so se teme in kazalniki sčasoma razširili, da bi zajeli nastajajoče teme politik. Redno izvajanje raziskave omogoča tudi časovno spremljanje ključnih gibanj na področju kakovosti življenja ljudi.

Obseg raziskave

Zaradi predvidenih evropskih širitev in zanimanja držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) se je geografsko območje raziskave EQLS sčasoma razširilo:

  • EQLS 2016 : 33 držav: države članice EU ter Albanija, Severna Makedonija, Črna Gora, Srbija in Turčija.
  • EQLS 2012 : 34 držav: države članice EU ter Hrvaška, Islandija, Severna Makedonija, Črna Gora, Srbija, Turčija in Kosovo.
  • EQLS 2007 : 31 držav: države članice EU ter Hrvaška, Severna Makedonija, Turčija in Norveška.
  • EQLS 2003 : 28 držav: države članice EU in Turčija.

Številna vprašanja iz raziskave EQLS 2007–2008 so bila zastavljena tudi v okviru raziskave Eurobarometer leta 2009, ki je omogočila študijo Trendi kakovosti življenja v EU: 2003–2009.