COVID-19

Leva, arbeta och covid-19: Första resultaten – april 2020

Report
Publicerad
6 maj 2020
pdf
Format
Författare: 
Eurofound

Resultat

 • Den största effekten på välbefinnandet återfinns i länderna som drabbats hårdast av pandemin. Resultaten från vissa länder är särskilt anmärkningsvärda. I Frankrike är tillfredsställelsen med livet på den lägsta nivå som uppmätts jämfört med undersökningar som genomfördes före krisen.
Read more
 • Den största effekten på välbefinnandet återfinns i länderna som drabbats hårdast av pandemin. Resultaten från vissa länder är särskilt anmärkningsvärda. I Frankrike är tillfredsställelsen med livet på den lägsta nivå som uppmätts jämfört med undersökningar som genomfördes före krisen.
 • Över hälften av européerna oroar sig för sin framtid till följd av covid-19-krisen och bara 45 procent känner sig optimistiska. Till skillnad från resultaten i de undersökningar som genomfördes före pandemin har optimismen sjunkit under EU:s genomsnitt i Frankrike, Belgien, Italien och Grekland.
 • Européerna rapporterar dramatiskt låga nivåer av förtroende för EU och sina länders regeringar, särskilt i flera traditionellt EU-positiva medlemsstater som Frankrike, Italien och Spanien , vilket väcker grundläggande frågor om hur EU:s agerande under krisen uppfattas.
 • Mer än en fjärdedel av de svarande i EU rapporterar i detta skede att de förlorat jobbet antingen tillfälligt (23 procent) eller permanent (5 procent) . Mest drabbade är unga män. Hälften av de arbetande européerna har också fått minskad arbetstid, särskilt i Rumänien, Italien, Frankrike, Cypern och Grekland. De nordiska länderna har den lägsta graden av minskad arbetstid.
 • Nära 40 procent av européerna uppger att deras ekonomiska situation har försämrats jämfört med före pandemin, vilket är dubbelt så många som rapporterades i undersökningar före krisen. Nästan hälften uppger att deras hushåll inte får ekonomin att gå ihop och över hälften rapporterar att de inte kan behålla sin levnadsstandard längre än tre månader utan inkomst. Situationen är ännu mer dramatisk för tre fjärdedelar av de arbetslösa som inte klarar sig i mer än tre månader – 82 procent av dem rapporterar att deras hushåll har svårt att klara sig ekonomiskt.
Read less

Sammanfattning

Under bara några veckor har covid-19-pandemin som orsakats av det nya coronaviruset radikalt förändrat människors liv världen över. Covid-19-pandemin har förutom förödande följder för hälsan hos personer som direkt drabbas av viruset även fått omfattande konsekvenser för sättet att leva och arbetRead more

Under bara några veckor har covid-19-pandemin som orsakats av det nya coronaviruset radikalt förändrat människors liv världen över. Covid-19-pandemin har förutom förödande följder för hälsan hos personer som direkt drabbas av viruset även fått omfattande konsekvenser för sättet att leva och arbeta, vilket påverkar det fysiska och psykiska välbefinnandet på ett genomgripande sätt. För att fånga upp de omedelbara ekonomiska och sociala effekterna av krisen lanserade Eurofound den 9 april en storskalig online-enkät i och utanför EU. Syftet med enkäten ”Leva, arbeta och covid-19” är att undersöka effekterna på välbefinnande, arbete och distansarbete samt på européernas ekonomiska situation. Enkäten omfattar ett antal frågor som är relevanta för människor i olika åldersgrupper och livssituationer. De flesta frågorna bygger på Eurofounds undersökning av livskvaliteten i Europa (EQLS) och den europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS), medan andra frågor är nya eller omarbetats utifrån andra källor, till exempel EU:s statistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-Silc).

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  11
  Referensnummer: 
  EF20058
  Catalogue info

  Leva, arbeta och covid-19: Första resultaten – april 2020

  Författare: 
  Eurofound

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2020), Living, working and COVID-19: First findings – April 2020, Dublin. 

 • Data

  List of figures:

  Figure 1: Respondents’ life satisfaction by country
  Figure 2: Respondents’ optimism about their future by country (%)
  Figure 3: WHO-5 mental well-being index by country
  Figure 4: Trust in the European Union by country
  Figure 5: Trust in the healthcare system by country
  Figure 6: Changes in working time during the COVID-19 pandemic by country (%)
  Figure 7: Proportion of workers who started teleworking as a result of COVID-19 by country (%)
  Figure 8: Uptake of telework and decrease in working time by country (%)
  Figure 9: Work–life conflict dimensions, by gender, EU27 (%)
  Figure 10: Work–life conflict dimensions, by type of household, EU27 (%)  
  Figure 11: Respondents’ financial situation three months ago and in three months’ time by country* (%)
  Figure 12: Proportion of respondents with no savings or who can only maintain current living standards without income for less than three months by employment status, EU27 (%)
  Figure 13: Proportion of respondents with financial insecurities, EU27 (%)
  Figure 14: Difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)
  Figure 15: Proportion of respondents reporting household arrears, by employment status, EU27 (%)
  Figure 16: Risk of losing home, EU27 (%)

 • Final report

  You can sign up to receive a copy of the final e-survey analysis Living, working and COVID-19 in September 2020.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, conducted in two rounds – in April and in July 2020. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar