За Eurofound

​Eurofound е агенция на ЕС за подобряване на условията на живот и труд. Следвайте връзките по-долу, за да научите повече за нас, за нашата дейност, какви са възможностите за възлагане на обществени поръчки и кои са свободните работни места.

За нас

В този раздел се описват мисията и ролята на Eurofound, как е организирана Агенцията и коя е целевата публика. Разделът съдържа преглед на служителите на Eurofound, автобиографии и биографии, както и информация за връзка. В него се разяснява съставът на управителния съвет и кои са заинтересованите страни и партньорите.

Нашата дейност

В този раздел са представени целите на Eurofound за програмния период, като се изтъкват основните области, в които ще се провеждат проучвания. представени са годишни доклади и работни програми, годишни доклади за дейността на отговорния разпоредител, както и д извънредни искания за информация. Тук ще намерите и финансовата документация за Eurofound.

Обществени поръчки

В раздела за обществените поръчки е представена цялата необходима информация за организирането на търгове и достъпа до необходимите документи за оферентите. Представени са възможностите за обществени поръчки, начините за изразяване на интерес към предстоящи договори и са изброени покани за външни експерти.

Свободни работни места

В раздела са обявени свободните работни места. Тук е събрана цялата необходима информация за лицата, които проявяват интерес да работят за Eurofound, информация за желаещите да се обучават в Eurofound и насоки за кандидатите за работа.