Industrial relations and social dialogue

Evropský odvětvový sociální dialog: fakta a čísla

Report
Vydáno
6 Prosinec 2019
pdf
Formats and languages
 • Stáhnout
Autor/autoři: 
Kerckhofs, Peter

Souhrn

Evropský odvětvový sociální dialog plní na evropské úrovni důležitou úlohu při prosazování dialogu mezi sociálními partnery v odvětví průmyslové výroby. V současnosti existuje 43 evropských odvětvových výborů pro sociální dialog, které sdružují sociální partnery ze členských států EU – zástupce oRead more

Evropský odvětvový sociální dialog plní na evropské úrovni důležitou úlohu při prosazování dialogu mezi sociálními partnery v odvětví průmyslové výroby. V současnosti existuje 43 evropských odvětvových výborů pro sociální dialog, které sdružují sociální partnery ze členských států EU – zástupce odborů a organizací zaměstnavatelů – s cílem zapojit se do dialogu týkajícího se jednotlivých odvětví. Tato výzkumná zpráva nabízí fakta a čísla ohledně odvětvové rozmanitosti, sociálních partnerů a zástupců na úrovni EU, členských států a jednotlivých odvětví.

Read less

Formats and languages

 • Stáhnout
 • Zpráva

  Počet stran: 
  8
  Ref. č.: 
  EF19015
  ISBN: 
  978-92-897-2026-7
  Katalogové číslo: 
  TJ-04-19-739-CS-N
  DOI: 
  10.2806/514706
  Catalogue info

  Evropský odvětvový sociální dialog: fakta a čísla

  Autor/autoři: 
  Kerckhofs, Peter

  European sectoral social dialogue plays an important role in promoting dialogue between the social partners in industrial sectors at European level. There are currently 43 European sectoral social dialogue committees that bring together the social partners from the EU Member States – representatives of trade unions and employer organisations – to engage in dialogue on behalf of specific sectors.

  Formáty

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář