Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Udgivet
20 december 2019
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Biletta, Isabella

Resumé

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  48
  Referencenr.: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Katalognr.: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Forfatter(e): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Løsarbejde: Kendetegn og følgevirkninger

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Løsarbejde – både uregelmæssigt arbejde og rådighedsarbejde – bidrager til fleksibilitet på arbejdsmarkedet og finder derfor stigende anvendelse i hele Europa. I nogle lande omfatter løsarbejde i praksis også andre kontrakttyper og former for selvstændig virksomhed. Dette giver visse fordele både for arbejdsgivere og arbejdstagere, men diskuteres ofte af politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan på grund af de konstaterede negative følgevirkninger for visse arbejdstagere. Følgevirkningerne er økonomisk usikkerhed og uforudsigelig arbejdstid, hvilket berører arbejdstagernes sundhed, trivsel og sociale sikkerhed. Fra et arbejdsmarkedsperspektiv giver løsarbejde anledning til betænkeligheder vedrørende værdig social inklusion af sårbare grupper, segmentering af arbejdsmarkedet og mere generelle tendenser til opsplitning af arbejde og hjerneflugt. Med henblik på at tage disse problemer op er der allerede gennemført en række politiske tiltag, og rapporten indeholder yderligere politiske anbefalinger.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar