Working conditions

Working conditions and workers' health

Report
Udgivet
13 maj 2019
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Catalogue: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180411
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår og arbejdstageres sundhed

  Authors: 
  Eurofound

  I denne rapport anvendes data fra undersøgelsen af arbejdsvilkår i Europa med henblik på arbejdsvilkårene og deres konsekvenser for arbejdstagernes sundhed. Sikring af arbejdets bæredygtighed i forbindelse med en aldrende befolkning vil indebære, at der vil være flere i arbejde, og at de kan forblive i arbejde i længere tid. I rapporten undersøges samspillet mellem arbejdskrav — som giver øget risiko for udmattelse — og arbejdsressourcer — som styrker arbejdstagernes engagement og velfærd. Resultaterne viser, at de fysiske risici ikke er steget, men stadig er vigtige, hvorimod de følelsesmæssige krav er steget, hvad der understreger den stigende betydning af psykosociale risici på arbejdspladsen. Ændringerne over tid peger på, at skønt risikoen for dårligt helbred er koncentreret til bestemte erhverv, er der stigende risici for arbejdstageres sundhed og trivsel i erhverv, der traditionelt anses for beskyttede.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar