Plaća i dohodak

9 prosinca 2020

Shutterstock image of young couple reviewing their finances

Plaća i dohodak ključni su za radne odnose i kvalitetu života. To je pitanje dobilo još više pozornosti na razini EU-a zbog krizom izazvanih događaja u gospodarstvu i društvu u cjelini.

Nedavna ažuriranja

Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?

Closing gender gaps in the labour market by achieving the equal participation of women is among the key objectives of...

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Are simple statistics enough? On the benefits of gender pay reports and audits

Following a sluggish response by many Member States to introduce or modify gender pay transparency measures, as it...
Top

Europski stup socijalnih prava utvrđuje obveze EU-a u pogledu plaća: pravo radnika na pravednu plaću koja osigurava pristojan životni standard; osiguravanje odgovarajućih minimalnih plaća; sprečavanje siromaštva unatoč zaposlenju.

Read more

Europski stup socijalnih prava utvrđuje obveze EU-a u pogledu plaća: pravo radnika na pravednu plaću koja osigurava pristojan životni standard; osiguravanje odgovarajućih minimalnih plaća; sprečavanje siromaštva unatoč zaposlenju.

Rad Eurofounda

Eurofound redovito izvješćuje o različitim aspektima plaće i dohotka u kontekstu promjenjivih gospodarskih okolnosti u cijeloj Europi.

Praćenje plaća

S pomoću Europskog opservatorija radnog vijeka (EurWORK) Eurofound objedinjuje cijeli niz podataka o plaćama. Redovitim izvješćivanjem dobiva se dulji niz zapažanja o kolektivno ugovorenoj plaći kako bi se mogli pratiti trendovi. Eurofound redovito objavljuje tematska izvješća o zajamčenim minimalnim plaćama i kolektivno ugovorenim plaćama. Eurofound prati razvoj događaja na nacionalnoj razini u odnosu na mehanizme za određivanje plaća, jednaku plaću, varijabilnu plaću, nisku plaću i razlike u plaćama među spolovima.

Profili zemalja u pogledu radnog vijeka sadržavaju podatke o plaćama na nacionalnoj razini i redovito se ažuriraju. EurWORK održava dvije baze podataka o plaćama (vidjeti izvore u nastavku).

Eurofoundov Europski centar za praćenje poslova (EJM) prema različitim kvalitativnim mjerama, uključujući plaću, procjenjuje promjene u zaposlenosti po poslovima. To posebno doprinosi našem znanju o pojavi polarizacije zapošljavanja, tj. o mjeri u kojoj postoji veća vjerojatnost da će rast zaposlenosti biti veći u zanimanjima koja su najviše, odnosno najmanje plaćena nego u zanimanjima u kojima su plaće srednje vrijednosti.

Rezultati istraživanja

Eurofoundova istraživanja prate i situaciju u EU-u u pogledu plaća. Plaća je ključan element u Eurofoundovu istraživanju o kvaliteti rada. U Europskom istraživanju o radnim uvjetima (EWCS) zarada je jedan od sedam pokazatelja kvalitete posla. Europsko istraživanje o radnim uvjetima izvješćuje i o razlikama u plaćama među spolovima. Istražite EWCS-ov interaktivni alat za vizualizaciju podataka .

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EWCS) prati utjecaj dohotka na životni standard te istražuje kako je nejednakost u dohodcima povezana sa socijalnom kohezijom i dobrobiti. U njemu se analizira kako je gospodarska kriza utjecala na obitelji, pridajući posebnu pažnju obiteljima s niskim dohotkom, dugu kućanstava i skupinama koje su u riziku od siromaštva. U Europskom istraživanju o kvaliteti života prikupljaju se podatci i o dohotku u mirovini te mogućnostima produljenja radnog vijeka. Istražite EQLS-ov interaktivni alat za vizualizaciju podataka.

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) obuhvaća upotrebu sustava varijabilnih plaća u ustanovama, kao i kolektivne ugovore o plaćama svih zaposlenika tih ustanova. Istraživanje omogućava povezivanje podataka o varijabilnoj plaći i pregovaranju o plaćama s podacima o organizaciji rada, upravljanju ljudskim resursima, izravnom sudjelovanju zaposlenika i socijalnom dijalogu, kao i učinkovitosti i dobrobiti na radnom mjestu.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1023)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Wealth distribution and social mobility

Publication veljače 2021