Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Publicēts
20 Decembris 2019
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt
Autors(-i): 
Biletta, Isabella

Kopsavilkums

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  48
  Atsauces Nr.: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Autors(-i): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Gadījuma darbs — iezīmes un ietekme

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Gadījuma darbs — gan periodisks darbs, gan darbs pēc pieprasījuma — veicina darba tirgus elastīgumu un tāpēc Eiropā tiek izmantots arvien biežāk. Dažās valstīs ir prakse izmantot ne tikai gadījuma darba līgumus, bet arī citu veidu līgumus un pašnodarbinātības formas. Lai gan gadījuma darbs sniedz noteiktas priekšrocības gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, par to bieži diskutē politikas veidotāji ES un valstu līmenī, ņemot vērā novērotās negatīvās sekas attiecībā uz dažiem darba ņēmējiem. Šī ietekme cita starp izpaužas kā ekonomiskā nedrošība un darba laika neprognozējamība, kas savukārt ietekmē darba ņēmēju veselību, labklājību un sociālo drošību. No darba tirgus viedokļa gadījuma darbs vieš bažas par neaizsargātu grupu pienācīgu sociālo iekļaušanu, darba tirgus segmentāciju un vispārīgākām darba sadrumstalotības un intelektuālā darbaspēka emigrācijas tendencēm. Jau ir ieviesti daži politikas atbildes pasākumi, lai risinātu šīs problēmas. Papildu politikas norādes ir sniegtas ziņojumā.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru