Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Gepubliceerd
26 juni 2017
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  90
  Nummer: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Catalogusnummer: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF17101
  Catalogue info

  Beroepsgerelateerde veranderingen en loonongelijkheid: Europese banenmonitor 2017

  Auteur(s): 
  Eurofound

  De EU zag in 2016, iets later dan in andere ontwikkelde economieën, het herstel van alle netto banenverliezen die het sinds de wereldwijde financiële crisis had opgelopen. De groei van de werkgelegenheid sinds 2013 was slechts in bescheiden mate scheefgetrokken naar goedbetaalde banen; de groei was ook krachtig in lage en middelhoog betaalde banen. Nieuwere banen zijn steeds vaker voltijdbanen dan deeltijdbanen. Deel 1 van deze zesde jaarlijkse Europese banenmonitor gaat uitgebreid in op de verschuivingen in de werkgelegenheid op het niveau van de lidstaten en de EU in de periode van het tweede kwartaal van 2011 tot en met het tweede kwartaal van 2016. Deel 2 onderzoekt de rol die de beroepen spelen bij het structureren van de Europese loonongelijkheid. Het heeft vastgesteld dat de beroepen hun eigen effect hebben op loonongelijkheid en onrechtstreeks op andere factoren zoals menselijk kapitaal en sociale klasse. Het heeft bovendien vastgesteld dat de ontwikkelingen in de loonongelijkheid in de afgelopen tien jaar, een periode van intense structurele veranderingen in de Europese arbeidsmarkten, niet zijn aangestuurd door de beroepsgerelateerde dynamiek.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen