Living conditions and quality of life

Toegang tot zorg: opvang en onderwijs voor jonge kinderen, gezondheidszorg en langdurige zorg

Report
Gepubliceerd
8 oktober 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Hoofdconclusies

 • Beleidsmakers moeten oog hebben voor de verschillende uitkomsten over het hele spectrum van toegangsproblemen en niet alleen voor onvervulde behoeften. Ook al wordt uiteindelijk misschien wel in hun zorgbehoeften voorzien, dit neemt niet weg dat mensen gedurende het hele proces op obstakels kunnen stuiten.
Read more
 • Beleidsmakers moeten oog hebben voor de verschillende uitkomsten over het hele spectrum van toegangsproblemen en niet alleen voor onvervulde behoeften. Ook al wordt uiteindelijk misschien wel in hun zorgbehoeften voorzien, dit neemt niet weg dat mensen gedurende het hele proces op obstakels kunnen stuiten.
 • Dat mensen zich de zorg niet kunnen veroorloven, vormt een belangrijke belemmering, maar verlaging van de zorgkosten lost dit niet op als bredere behoeften op het vlak van het inkomen en de uitgaven van huishoudens niet in aanmerking worden genomen.
 • Om het recht van toegang doeltreffend te bevorderen, is het van belang dat beleidsmakers zich op alle dimensies richten van het hele proces, van het opmerken en vervullen van behoeften tot de aanpak van factoren op huishoudelijk, organisatorisch en maatschappelijk vlak.
 • Veel mensen maken geen gebruik van opvang en onderwijs voor jonge kinderen of langdurige zorg, omdat zij informele zorg hebben geregeld, maar zouden van het gebruik van deze diensten kunnen profiteren als deze betaalbaarder, beter op hun behoeften toegesneden of van hogere kwaliteit zouden zijn.
 • Voor een betere bestendigheid tegen economische schokken moet de toegang tot gezondheidszorg minder afhankelijk zijn van inkomen en werk.
Read less

Samenvatting

Het recht op toegang tot zorgdiensten van goede kwaliteit wordt benadrukt in de Europese pijler van sociale rechten. In dit verslag worden drie zorgdiensten behandeld: opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK), gezondheidszorg en langdurige zorg. Gebleken is dat de toegang tot deze diensten Read more

Het recht op toegang tot zorgdiensten van goede kwaliteit wordt benadrukt in de Europese pijler van sociale rechten. In dit verslag worden drie zorgdiensten behandeld: opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK), gezondheidszorg en langdurige zorg. Gebleken is dat de toegang tot deze diensten bijdraagt tot het verminderen van ongelijkheid gedurende de hele levensloop en het bereiken van gelijkheid voor vrouwen en mensen met een handicap. Het verslag, dat gebaseerd is op input van het netwerk van correspondenten van Eurofound en eigen onderzoek van Eurofound, biedt een overzicht van de huidige situatie in verschillende EU-lidstaten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, waarbij belemmeringen voor het gebruik van zorgdiensten en verschillen in toegangsproblemen tussen bevolkingsgroepen in kaart worden gebracht. Speciale aandacht gaat uit naar drie terreinen waar verbetering van de toegang tot diensten kan worden bewerkstelligd: OOJK voor kinderen met een handicap en speciale onderwijsbehoeften, e-gezondheidszorg en respijtzorg.

Read less

Formats and languages

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  88
  Nummer: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Catalogusnummer: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Toegang tot zorg: opvang en onderwijs voor jonge kinderen, gezondheidszorg en langdurige zorg

  Formaten

  Deze publicatie citeren: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Toegang tot zorg: opvang en onderwijs voor jonge kinderen, gezondheidszorg en langdurige zorg

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van het VK uit de Europese Unie op 31 januari 2020 en dat vervolgens is gepubliceerd, kan gegevens over de 28 EU-lidstaten bevatten. Na deze datum wordt bij onderzoek alleen rekening gehouden met de 27 EU-lidstaten (EU28 minus het VK), tenzij anders vermeld.

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek dat vóór de uitbraak van COVID-19 in Europa in februari 2020 is uitgevoerd. Daarom wordt bij de resultaten geen rekening gehouden met de uitbraak.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen