Industrial relations and social dialogue

Europejski sektorowy dialog społeczny – fakty i dane

Report
Opublikowane
6 Grudzień 2019
pdf
Formats and languages
 • Pobierz
Autor/autorzy: 
Kerckhofs, Peter

Podsumowanie

Europejski sektorowy dialog społeczny odgrywa istotną rolę w promowaniu dialogu między partnerami społecznymi w sektorach przemysłu na szczeblu europejskim. Obecnie działają 43 europejskie komitety sektorowego dialogu społecznego skupiające partnerów społecznych z państw członkowskich UE – przedsRead more

Europejski sektorowy dialog społeczny odgrywa istotną rolę w promowaniu dialogu między partnerami społecznymi w sektorach przemysłu na szczeblu europejskim. Obecnie działają 43 europejskie komitety sektorowego dialogu społecznego skupiające partnerów społecznych z państw członkowskich UE – przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców – w celu prowadzenia wymiany poglądów w poszczególnych sektorach. Niniejsze sprawozdanie z badania zawiera fakty i dane liczbowe dotyczące zróżnicowania sektorowego, organizacji partnerów społecznych i reprezentatywności na poziomie państw członkowskich UE i na poziomie sektorów.

Read less

Formats and languages

 • Pobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  8
  Nr referencyjny: 
  EF19015
  ISBN: 
  978-92-897-2039-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-19-739-PL-N
  DOI: 
  10.2806/104834
  Catalogue info

  Europejski sektorowy dialog społeczny – fakty i dane

  Autor/autorzy: 
  Kerckhofs, Peter

  European sectoral social dialogue plays an important role in promoting dialogue between the social partners in industrial sectors at European level. There are currently 43 European sectoral social dialogue committees that bring together the social partners from the EU Member States – representatives of trade unions and employer organisations – to engage in dialogue on behalf of specific sectors.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz