Badania warunków pracy w Europie (EWCS)

Europejskie badanie warunków pracy dostarcza – od początków jego prowadzenia w 1990 r. – informacji na temat warunków pracy w Europie.

Cele badania

Główne cele badania to:

 • ocena i ilościowe ujęcie w zharmonizowany sposób warunków pracy pracowników i osób samozatrudnionych w całej Europie,
 • analiza relacji między różnymi aspektami warunków pracy,
 • określanie grup ryzyka i istotnych problemów, a także osiąganych postępów,
 • monitorowanie trendów przez tworzenie jednolitych wskaźników dla wskazanych zagadnień,
 • udział w kształtowaniu europejskiej polityki w zakresie jakości pracy oraz aspektów zatrudnienia.

Główne tematy badania

Od czasu pierwszej edycji badania zakres kwestionariusza ankietowego znacznie rozszerzono, żeby zapewnić pełny obraz codziennych realiów pracowniczych. W ostatnich przeglądach kwestionariusza ważną kwestią było uwzględnianie aspektu płci.

Do poruszanych zagadnień należą: status zatrudnienia, długość czasu pracy i jego organizacja, organizacja pracy, uczenie się i szkolenia, fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, zdrowie i bezpieczeństwo, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, partycypacja pracowników, zarobki i bezpieczeństwo finansowe, a także kwestie związane z pracą i zdrowiem.

Zasięg badania

W każdej edycji wybierano losową próbę pracowników (zatrudnionych na etatach i pracujących na własny rachunek) i prowadzono z nimi bezpośrednie wywiady. W związku z kolejnymi etapami rozszerzenia UE i wobec zainteresowania państw EFTA zwiększył się geograficzny zasięg badania:

 • Nadzwyczajna edycja EWCS 2021 : badanie telefoniczne w 36 krajach, w tym w państwach członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii
 • EWCS 2020: 37 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia i Turcja. Ze względu na pandemię COVID‑19 Eurofound musiał zakończyć bezpośrednie prace terenowe w ramach EWCS 2020 po zaledwie siedmiu tygodniach
 • EWCS 2015 : 35 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia i Turcja
 • EWCS 2010 : 34 kraje, w tym państwa członkowskie UE, Norwegia, Chorwacja, Macedonia Północna, Turcja, Albania, Czarnogóra i Kosowo
 • EWCS 2005 : 31 krajów, w tym państwa członkowskie UE, Norwegia, Chorwacja, Turcja i Szwajcaria
 • EWCS 2000–2002 : badanie w pierwszej fazie objęło 16 krajów, w tym państwa członkowskie UE i Norwegię, a następnie, w fazie drugiej rozszerzono je o 12 „nowych” państw członkowskich w 2001 r. i Turcję w 2002 r.
 • EWCS 1995–1996 : państwa członkowskie UE.
 • EWCS 1990–1991 : państwa członkowskie UE.