Serviciile publice

21 Martie 2023

Serviciile publice precum sănătatea, învățământul, asistența socială și transportul sunt esențiale pentru atingerea unor niveluri ridicate de protecție socială, de coeziune socială și de incluziune sociRead more

Serviciile publice precum sănătatea, învățământul, asistența socială și transportul sunt esențiale pentru atingerea unor niveluri ridicate de protecție socială, de coeziune socială și de incluziune socială. Dar factorii care determină succesul acestora într-un peisaj social și demografic în schimbare sunt calitatea serviciilor și accesul la ele.

Pentru factorii de decizie politică, provocarea constă în asigurarea conceperii și a prestării unor servicii sociale și de sănătate care să răspundă nevoilor variate ale cetățenilor. Această provocare a fost amplificată de constrângerile financiare severe din ultimii ani și de creșterea cererii, determinată în parte de îmbătrânirea demografică și, într-o oarecare măsură, de afluxul de refugiați în Europa. Pe lângă accesibilitate și calitate, în prezent apar și alte probleme. Printre ele se numără riscul ca noile canale digitale pentru furnizarea de servicii să izoleze comunitățile deja defavorizate, precum și eventualele dificultăți întâmpinate în asigurarea standardelor de acces la servicii și de calitate a acestora.

Pachetul privind investițiile sociale al Comisiei Europene, lansat în 2013, îndeamnă statele membre să pună un accent mai mare pe serviciile publice de înaltă calitate. În plus, strategia privind piața unică digitală pentru Europa, adoptată de Comisie în 2015, pune accentul pe modernizarea serviciilor publice ca modalitate de stimulare a competitivității. Adoptarea noilor tehnologii, a serviciilor publice online și a interoperabilității transfrontaliere sunt esențiale pentru creșterea eficienței costurilor și a calității serviciilor. În aprilie 2017, Comisia a lansat pachetul pilonului european al drepturilor sociale, care include printre principiile de bază accesul la o educație de bună calitate, la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, la asistență medicală, la locuințe sociale și la alte servicii de bază.

Read less

Informări recente

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future

The European Pillar of Social Rights states that ‘everyone has the right to affordable long-term care services of good...

People with disabilities and the COVID-19 pandemic: Findings from the Living, working and COVID-19 e-survey

A new European Disability Strategy was launched in 2021 with the aim of intensifying progress on ensuring the full...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Eurofound examinează nevoile cetățenilor în general, punând un accent deosebit pe tineri, pe vârstnici, pe cei cu probleme de sănătate fizică sau psihică și pe cei proveniți dintr-un context de migrație. Agenția monitorizează și analizează schimbările care au afectat serviciile publice ca urmare a constrângerilor bugetare, a schimbării politicilor și a progreselor din domeniul tehnologiei și al digitalizării. Prin studii de caz aprofundate, cercetările efectuate de Eurofound privind serviciile publice analizează totodată perspectivele furnizorilor de servicii și modul în care răspund nevoilor în schimbare ale utilizatorilor.

Principalele contribuții

Analiza din cadrul sondajului european privind calitatea vieții (EQLS) efectuat de Eurofound examinează impactul crizei asupra societății europene și modul în care percep europenii calitatea societăților în care trăiesc și a serviciilor publice ale acestora. Studiile aprofundate abordează o serie de teme esențiale, printre care efectul crizei economice și al reformelor care vizează bunăstarea asupra nivelului de trai și a calității societății.

Ca mențiune specială, utilizând datele EQLS, cercetările au analizat inegalitățile sociale în patru domenii esențiale ale vieții: sănătatea, nivelul de trai, activitățile productive și aprecierea activităților, precum și viața personală, de familie și socială. Familiile s-au aflat de asemenea în centrul analizei, care a examinat schimbările survenite în calitatea vieții a diverse tipuri de familii cu copii din UE și a comparat nivelul de trai și situația socială a acestora. 

Alte domenii de interes au fost costurile și consecințele sociale și economice ale locuințelor precare, precum și intensificarea furnizării private de servicii spitalicești în toată Europa. În plus, impactul creșterii fluxului de cetățeni mobili asupra serviciilor publice din statele membre ale UE a constituit un subiect de dezbatere.

Măsurile de sprijinire a incluziunii sociale a tinerilor și experiența privind punerea în aplicare a Garanției pentru tineret au reprezentat teme importante pentru Eurofound. În plus, accesul la serviciile de educare și îngrijire a copiilor preșcolari și calitatea acestor servicii au devenit din ce în ce mai importante în cadrul dezbaterii privind politicile UE și s-au aflat la rândul lor în centrul cercetărilor Eurofound.

Utilizând datele din cel de-al patrulea EQLS, efectuat în 2016, cercetarea Eurofound va examina în ce măsură serviciile publice satisfac necesitățile grupurilor sociale, pentru a ajuta factorii de decizie să furnizeze servicii sociale adecvate și corespunzătoare. Eurofound va aborda impactul digitalizării dincolo de granițele societale și geografice, examinând modul în care conceperea și furnizarea serviciilor sociale și de sănătate pot fi susținute de noile tehnologii.

Read less
  • Publications (195)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence