Dialogul social

20 Decembrie 2022

Dialogul social poate fi definit ca demersul alcătuit din negocieri, consultări, acțiuni comune, discuții și schimb de informații care implică angajatori și lucrăRead more

Dialogul social poate fi definit ca demersul alcătuit din negocieri, consultări, acțiuni comune, discuții și schimb de informații care implică angajatori și lucrători. Un dialog social funcțional este un instrument-cheie în modelarea condițiilor de muncă, implicând o varietate de actori de la diferite niveluri. Dialogul social asigură echilibrul dintre interesele lucrătorilor și ale angajatorilor și contribuie atât la competitivitatea economică, cât și la coeziunea socială.

Dezbaterile politice recente de la nivelul UE au reliefat faptul că, în special după criza din 2008, au apărut noi teme de discuție privind justiția socială, democrația, calitatea muncii și noile modele de relații de muncă, care contracarează supremația relațiilor de muncă și a sistemelor de dialog social de tip tradițional.

La 30 de ani de la inaugurarea istorică a dialogului social european la Val Duchesse din Bruxelles, Comisia a relansat procesul unui nou început al dialogului social, în cadrul unui eveniment la nivel înalt care a reunit organizații ale partenerilor sociali din întreaga Europă, la 5 martie 2015. Dialogul social european constituie un instrument al politicii sociale a UE, care contribuie direct la modelarea legislației și a politicilor UE în domeniul muncii.

Read less

Informări recente

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings

This document examines the process of assessing the representativeness of the actors involved in the European sectoral...

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Activitatea Eurofound

Read more

Activitatea Eurofound

Factorii de decizie au nevoie de dovezi solide pentru a înțelege schimbările care au loc pe piața muncii și a putea reacționa în fața dinamicii în schimbare a relațiilor de muncă din Europa. Pentru a cartografia tendințele și tiparele și pentru a pune în evidență exemple de dialog social funcțional atât la nivel european, cât și la nivel național, Eurofound utilizează date și analize provenite din rețeaua sa de corespondenți din cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia.

Cercetările efectuate de Eurofound analizează aspecte ca: participarea lucrătorilor, negocierea colectivă, reprezentarea angajaților și relațiile de muncă de la toate nivelurile. Eurofound examinează măsura în care relațiile de muncă s-au adaptat în fața apariției organizațiilor multinaționale. De asemenea, este nevoie de o perspectivă globală, care să compare sistemele de relații de muncă și rezultatele obținute în cadrul unor sisteme economice din afara UE, precum SUA și Japonia.

Principalele contribuții

Pe parcursul a peste 40 de ani, Eurofound a realizat un volum mare de lucrări care au evidențiat aspecte numeroase și în schimbare ale dialogului social din Europa, la diverse niveluri: la nivel de întreprindere, la nivel național, european și internațional.

În ultimii ani, Eurofound a efectuat analize aprofundate ale diverselor teme aflate în centrul dialogului social, cum ar fi: 

Studiile privind reprezentativitatea realizate de Eurofound în mai multe sectoare, în baza unui mandat primit din partea Comisiei în 2006, furnizează informațiile de bază necesare pentru înființarea și funcționarea comitetelor de dialog social sectorial european.

Resurse

Elaborat în 2005 ca instrument de referință online pentru factori de decizie și practicieni, dicționarul relațiilor de muncă europene constituie un depozit valoros de informații privind ocuparea forței de muncă și relațiile de muncă în UE. Profilurile de țară cu privire la viața profesională oferă informații contextuale relevante referitoare la structurile, instituțiile și reglementările care stau la baza vieții profesionale în statele membre ale UE-28 și în Norvegia, precum și la nivelul UE.

Bazele de date privind negocierea colectivă a salariilor și salariile, timpul de lucru și litigiile colective urmăresc să le ofere cercetătorilor și factorilor de decizie informații cantitative și calitative despre aceste subiecte, din toate statele membre și din Norvegia, începând din 2000 până în prezent.

Read less
  • Publications (704)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.