Európske prieskumy pracovných podmienok (EWCS)

Európsky prieskum pracovných podmienok od svojho prvého konania v roku 1990 poskytuje prehľad o pracovných podmienkach v Európe s cieľom:

 • na harmonizovanom základe posúdiť a kvantifikovať pracovné podmienky zamestnancov i samostatne zárobkovo činných osôb v Európe;
 • analyzovať vzťahy medzi rôznymi aspektmi pracovných podmienok;
 • identifikovať rizikové skupiny a problémy, ako aj pokrok;
 • monitorovať trendy poskytovaním homogénnych ukazovateľov týchto problémov;
 • prispievať k rozvoju európskej politiky.

Rozsah prieskumného dotazníka sa od prvého vydania podstatne rozšíril, aby poskytoval komplexný obraz o každodennej realite mužov a žien v zamestnaní. Pri najnovších kontrolách dotazníka sa záujem sústredil na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.

Dnešné témy zahŕňajú pracovné postavenie, dĺžku a organizáciu pracovného času, organizáciu práce, vzdelávanie a odbornú prípravu, vplyvy fyzikálnych a psycho-sociálnych rizík, ochranu zdravia a bezpečnosť, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, účasť, príjmy a finančné zabezpečenie zamestnancov, ako aj prácu a zdravie.

V každej vlne boli vykonané osobné rozhovory s náhodnou vzorkou zamestnancov (zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb). Po rozšíreniach Európskej únie sa rozšírilo aj geografické pokrytie prieskumu:

 • prvý EWCS v rokoch 1990/1991: prieskumu sa zúčastnili zamestnanci v ES-12;
 • druhý EWCS v rokoch 1995/1996: prieskumu sa zúčastnili zamestnanci v EÚ-15;
 • tretí EWCS v roku 2000: prvá fáza prieskumu sa uskutočnila v členských štátoch EÚ-15 a Nórsku, potom v druhej fáze v roku 2001 sa prieskum rozšíril na 12 „nových“ členských štátov a v roku 2002 aj na Turecko;
 • štvrtý EWCS v roku 2005: EÚ-27 plus Nórsko, Chorvátsko, Turecko a Švajčiarsko.
 • práce v teréne pre piaty EWCS sa uskutočnili od januára do júna 2010 rozhovormi s takmer 44 000 zamestnancami v členských štátoch EÚ-27, Nórsku, Chorvátsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsku, Turecku, Albánsku, Čiernej Hore a Kosove.
 • Šiesty prieskum v roku 2015 zahŕňal 28 členských štátov EÚ, 5 kandidátskych krajín EÚ (Albánsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Čiernu Horu, Srbsko a Turecko) a tiež aj Švajčiarsko a Nórsko.
 • Siedmy EWCS v roku 2020: prieskum pracovníkov v Európskej únii, Nórsku, Švajčiarsku, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Kosove, Severnej Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku a Turecku.