Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Objavljeno
20 December 2019
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Biletta, Isabella

Povzetek

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  48
  Referenčna št.: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Kataloška št.: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Avtor(-ji): 
  Biletta, Isabella

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Občasno delo: značilnosti in posledice

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Občasno delo (priložnostno delo in delo na zahtevo) prispeva k prožnosti trga dela in se zato v Evropi vse bolj uporablja. V nekaterih državah prakse presegajo uporabo pogodb o občasnem delu ter vključujejo tudi druge vrste pogodb in oblik samozaposlitve. Čeprav ima takšna oblika dela določene prednosti za delodajalce in delavce, oblikovalci politik na ravni EU in nacionalni ravni o tej problematiki pogosto razpravljajo, saj so bile ugotovljene negativne posledice za določene delavce. Ti negativni učinki vključujejo ekonomsko negotovost in nepredvidljivost delovnega časa, kar slabo vpliva na zdravje, dobro počutje in socialno varnost delavcev. Z vidika trga dela občasno delo vzbuja pomisleke glede dostojne socialne vključenosti ranljivih skupin, segmentacije trga dela ter splošnejših teženj k fragmentaciji dela in begu možganov. Za reševanje teh vprašanj so že bili uvedeni nekateri politični ukrepi, v tem poročilu pa so opisane nekatere smernice glede nadaljnjih ukrepov na tem področju.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar