Om Eurofound

​Eurofound är EU:s institut för förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Följ länkarna nedan för att ta reda på mer om vilka vi är, vad vi gör, upphandlingsmöjligheter och lediga tjänster.

Vilka är vi?

I detta avsnitt beskrivs Eurofounds uppdrag och roll, hur institutet är organiserat och vilka målgrupperna är. Det ger en översikt över Eurofounds personal, meritförteckningar och biografier, samt kontaktinformation. Det förklarar styrelsens sammansättning och vilka som är intressenter och samarbetspartner.

Vad vi gör

I detta avsnitt beskrivs Eurofounds mål för programplaneringsperioden, och de huvudsakliga ämnen där forskningsverksamhet kommer att bedrivas betonas. Här finns tillgång till årsrapporter och arbetsprogram, utanordnarens årliga verksamhetsrapporter samt särskilda framställningar om information. Eurofounds finansiella handlingar finns också tillgängliga här.

Upphandling

I avsnittet om upphandling finns den information som krävs för att lämna anbud och här finns tillgång till alla handlingar för anbudsgivare. Det ger tillgång till upphandlingsmöjligheter, till hur man anmäler sitt intresse för kommande upphandlingar och inbjudningar avseende externa experter.

Lediga tjänster

I avdelningen för lediga tjänster listas lediga tjänster. Den innehåller all nödvändig information för dem som är intresserade av att arbeta vid Eurofound, inbegripet information om hur man blir praktikant vid Eurofound och information för jobbsökande.