Changes in remuneration and reward systems

Report
Vydáno
01 Září 2016
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

 • Report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Catalogue: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16321
  Catalogue info

  Změny v systémech odměňování

  Authors: 
  Eurofound

  Využívání systémů doplňkového odměňování zaměstnanců v Evropě v posledních desetiletích vzrostlo jak z hlediska počtu společností, které je využívají, tak z hlediska počtu zaměstnanců, jichž se týkají. Systémy doplňkového odměňování zahrnují složky odměny na základě výkonnosti, podíl na zisku, odměňování podle výsledků a naturální výhody. Tyto formy odměňování mohou pomoci motivovat a odměňovat pracovníky a propojit odměny s výsledky společnosti. Zpráva zkoumá různé typy systémů doplňkového odměňování, jejich rozšíření v různých zemích a odvětvích v EU a Norsku a jejich význam pro různé skupiny zaměstnanců. Uvádí také, jak jsou tyto systémy v jednotlivých zemích regulovány, do jaké míry jsou začleněny do kolektivních smluv a co si o nich myslí sociální partneři.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář