Living conditions and quality of life

Přístup k pečovatelským službám: předškolní vzdělávání a péče, zdravotní péče a dlouhodobá péče

Report
Vydáno
8 Říjen 2020
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Klíčová zjištění

 • Problémy, nejen neuspokojené potřeby. Lidé mohou nakonec své potřeby v oblasti péče uspokojit, v rámci tohoto procesu se však potýkají s potížemi.
Read more
 • Problémy, nejen neuspokojené potřeby. Lidé mohou nakonec své potřeby v oblasti péče uspokojit, v rámci tohoto procesu se však potýkají s potížemi.
 • Hlavní překážkou je cenová nedostupnost; snížení nákladů na péči to však neřeší, nejsou-li brány v potaz širší potřeby týkající se příjmů a výdajů domácnosti.
 • K účinnému prosazování práva na přístup k pečovatelským službám je důležité zaměřit se na více rozměrů v průběhu celého procesu – od určení a uspokojení potřeb po řešení faktorů na úrovni domácností, organizací a společnosti.
 • Mnoho lidí nevyužívá předškolní vzdělávání a péči či dlouhodobou péči z důvodů využívání neformální péče – mohli by však mít prospěch z využívání služeb, pokud by byly cenově dostupnější, lépe přizpůsobené potřebám nebo kvalitnější.
 • Aby byl přístup ke zdravotní péči odolnější vůči ekonomickým šokům, měl by být méně závislý na příjmech a zaměstnání.
Read less

Souhrn

Právo na přístup ke kvalitním pečovatelským službám je zdůrazněno v evropském pilíři sociálních práv. Tato zpráva se zaměřuje na tři typy pečovatelských služeb: předškolní vzdělávání a péči, zdravotní péči a dlouhodobou péči. Bylo prokázáno, že přístup k těmto službám přispívá ke snížení nerovnosRead more

Právo na přístup ke kvalitním pečovatelským službám je zdůrazněno v evropském pilíři sociálních práv. Tato zpráva se zaměřuje na tři typy pečovatelských služeb: předškolní vzdělávání a péči, zdravotní péči a dlouhodobou péči. Bylo prokázáno, že přístup k těmto službám přispívá ke snížení nerovností v průběhu životního cyklu a k dosažení rovnosti žen a osob se zdravotním postižením. Na základě informací od sítě korespondentů nadace Eurofound a vlastního výzkumu této nadace předkládá zpráva přehled stávající situace v jednotlivých členských státech EU, v Norsku a Spojeném království a popisuje překážky využívání pečovatelských služeb a rozdíly v přístupu mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Zvláštní pozornost věnuje třem oblastem, které mohou zlepšit přístup ke službám: předškolnímu vzdělávání a péči v případě dětí se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, elektronickému zdravotnictví a respitní péči.

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Počet stran: 
  88
  Ref. č.: 
  EF20015
  ISBN: 
  978-92-897-2108-0
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-20-624-EN-N
  DOI: 
  10.2806/7624
  Catalogue info

  Přístup k pečovatelským službám: předškolní vzdělávání a péče, zdravotní péče a dlouhodobá péče

  Formáty

  Citovat tuto publikaci: 

  Eurofound (2020), Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF20015EN1
  Catalogue info

  Přístup k pečovatelským službám: předškolní vzdělávání a péče, zdravotní péče a dlouhodobá péče

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
 • Tables and graphs

  Table 1: Number of respite care recipients, selected countries

  Figure 1: ECEC, healthcare and long-term care in the European Pillar of Social Rights
  Figure 2: General framework for access to care services
  Figure 3: Main reasons for not using professional ECEC, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 4: Main reasons for not meeting needs for formal ECEC services, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 5: Level of difficulty in affording ECEC services by income group, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 6: Proportion of people reporting unmet medical needs and main reason, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 7: Main reason for unmet medical needs, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 8: Financial barriers to accessing healthcare: ‘unmet needs’ versus ‘access difficulties’, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 9a: Unmet needs due to any reason, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 9b: Unmet needs due to affordability, by employment status, EU27 and the UK, 2010–2018 (%)
  Figure 10: Proportion of people anticipating difficulties paying for particular types of healthcare, by income quartile and employment status, EU27 and the UK, 2016 (%)
  Figure 11: Proportion of people with severe long-standing limitations due to health problems, by age group, EU27 and the UK, 2018 (%)
  Figure 12: Use of formal long-term care in previous 12 months by respondent or someone close to them, country groupings, 2016 (%)
  Figure 13: Proportion of people aged 65+ with some or severe activity limitations who lack assistance, 2014 (%)
  Figure 14: Professional home care: main reason for unmet needs, 2016 (%)
  Figure 15: Proportion of people using professional home care services by hours used, EU27 and the UK, 2016 (%)

Výzkumy, které byly provedeny před vystoupením Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 a následně zveřejněny, mohou obsahovat údaje vztahující se k 28 členským státům EU. Po uvedeném datu zohledňují výzkumy pouze 27 členských států EU (EU-28 bez Spojeného království), není-li uvedeno jinak.

Tato zpráva předkládá výsledky výzkumu provedeného před výskytem onemocnění COVID-19 v Evropě v únoru 2020. Z tohoto důvodu výsledky pandemii COVID-19 nezohledňují.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář