Pracovní podmínky a udržitelná práce

1 Prosinec 2020

Vlivem demografických problémů v podobě stárnutí obyvatelstva a rostoucí rozmanitosti pracovního života dochází k většímu zaměření na koncept udržitelné práce během života. Zdůrazňuje význam kvality pracovního místa a pracovního prostředí po celou dobu pracovního života pracovníka.

Read more

Vlivem demografických problémů v podobě stárnutí obyvatelstva a rostoucí rozmanitosti pracovního života dochází k většímu zaměření na koncept udržitelné práce během života. Zdůrazňuje význam kvality pracovního místa a pracovního prostředí po celou dobu pracovního života pracovníka.

Chceme-li pracovat déle, musíme pracovat lépe. Organizace práce a pracovní ujednání by měly odpovídat potřebám jednotlivce. 

Read less

Nejnovější zprávy

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

Problémové oblasti, jimiž se politici v EU aktuálně zabývají, zahrnují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, zejména u pracujících rodičů, prodlužování pracovního života a zajištění odpovídající rovnováhy mezi flexibilitouRead more

Problémové oblasti, jimiž se politici v EU aktuálně zabývají, zahrnují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, zejména u pracujících rodičů, prodlužování pracovního života a zajištění odpovídající rovnováhy mezi flexibilitou a zabezpečením. Rovněž to znamená, že je třeba bojovat proti nehlášené a podvodné práci, investovat do lidského kapitálu a řešit významné nerovnosti, s nimiž se lidé na trhu práce setkávají.

Strategie Evropa 2020 Evropské komise usiluje o „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ a to znamená zaměřit se na kvalitu pracovních míst a pracovní podmínky. Komise to zdůrazňuje ve své „agendě pro nové dovednosti a pracovní místa“ z roku 2010. V dubnu 2017 Komise spustila evropský pilíř sociálních práv. Zásady a práva, které pilíř stanoví, jsou strukturovány do tří hlavních kategorií. Jednou z nich jsou spravedlivé pracovní podmínky.

Činnost nadace Eurofound

Eurofound má prokázanou více než čtyřicetiletou praxi v oblasti monitorování a analyzování pracovních podmínek v celé škále aspektů, včetně pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, ochrany zdraví, bezpečnosti a pohody na pracovišti, odborné přípravy a dovedností, organizace práce, mezd a vyhlídek a spokojenosti s prací.

Nadace zjišťovala zejména pracovní podmínky mužů a žen, pracovní podmínky v různých odvětvích a povoláních a pracovní podmínky pracovníků z různých věkových kategorií.

Zaměřila se především na podmínky starších pracovníků a na to, jak souvisejí s jejich schopností a ochotou pracovat až do věku odchodu do důchodu. Souvislosti mezi prací a zdravím jsou zkoumány v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Eurofound rovněž spolupracuje s Mezinárodní organizací práce (ILO) v záležitostech týkajících se budoucnosti práce.

Hlavní příspěvky

V roce 2015 nadace Eurofound provedla šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS), v rámci něhož bylo dotazováno 44 000 pracovníků v 35 zemích o široké škále aspektů souvisejících s prací. Průzkum vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami. Nástroj mapující průzkum představuje uvedená data interaktivní formou a umožňuje analyzovat proměnné podle členského státu a demografických charakteristik. 

Na základě údajů z EWCS nadace Eurofound vytvořila indexy pro měření různých aspektů kvality pracovních míst v Evropě. Další výzkum se zabýval politikami, které lidem umožňují účast na trhu práce do staršího věku, a konkrétně tím, jak prodloužit pracovní život prostřednictvím systémů flexibilního odchodu do důchodu.

Na základě spolupráce s agenturou EU-OSHA vznikla společná správa o psychosociálních rizicích na evropských pracovištích. Nadace Eurofound se také podrobněji zabývala fyzickým a psychickým násilím na pracovišti.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovní podmínky a udržitelná práce

Přihlásit

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pracovní podmínky a udržitelná práce

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.