Employment and labour markets

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Udgivet
12 juni 2019
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  76
  Referencenr.: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Katalognr.: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF180431
  Catalogue info

  Kooperativer og sociale virksomheder: Arbejde og beskæftigelse i udvalgte lande

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kooperativer og sociale virksomheder anerkendes for deres modstandsdygtighed over for konjunkturmæssige og strukturelle økonomiske ændringer og deres evne til at bidrage til den lokale og regionale økonomiske udvikling, herunder social inklusion. I de seneste år har opmærksomheden i stigende grad været rettet mod deres evne til at fremme EU's politiske mål om at skabe flere og bedre job, modvirke tendensen i retning af atypisk beskæftigelse og fremme EU-integration efter den globale finanskrise i 2008. Denne rapport undersøger europæiske kooperativers og sociale virksomheders bidrag til jobskabelse og -bevarelse på grundlag af casestudier fra organisationer i fem EU-medlemsstater. Den beskriver kendetegnene ved de job, der skabes og bevares, og redegør for de forskellige støtteforanstaltninger, som organisationer gør brug af for at udvikle sig og innovere. Den indeholder nogle politiske anbefalinger, som skal støtte skabelsen af sådanne job i kooperativer og sociale virksomheder.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar