Employment and labour markets

Europsko istraživanje o poduzećima 2019.: Praksama na radnom mjestu iskorištava se potencijal zaposlenika

Flagship report
Osvježeno
21 prosinca 2020
Objavljeno
13 listopada 2020
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • U ESC-u 2019. prikazuje se kako poduzeća mogu osmisliti vlastite prakse na radnom mjestu u cilju postizanja rezultata koji donose koristi radnicima i poslodavcima. Poduzeća mogu povećati uspješnost uz istodobno poboljšanje aspekata kvalitete rada radnika tako što će kombinirati prakse kojima se povećava samostalnost zaposlenika, olakšava uključenost zaposlenika i promiče osposobljavanje i učenje.
Read more
 • U ESC-u 2019. prikazuje se kako poduzeća mogu osmisliti vlastite prakse na radnom mjestu u cilju postizanja rezultata koji donose koristi radnicima i poslodavcima. Poduzeća mogu povećati uspješnost uz istodobno poboljšanje aspekata kvalitete rada radnika tako što će kombinirati prakse kojima se povećava samostalnost zaposlenika, olakšava uključenost zaposlenika i promiče osposobljavanje i učenje.
 • Ti povoljni skupovi praksi uspostavljeni su za otprilike petinu radnih mjesta u EU-u. Uspješni primjeri mogu se pronaći u svim vrstama poduzeća neovisno o zemlji, veličini, sektoru ili strategiji konkurentnosti.
 • Najuspješnija društva nemaju samo uspostavljene prakse usmjerene na olakšavanje, nego i rukovodstvo koje pruža podršku.
 • Važan način za postizanje pozitivnih rezultata na radnom mjestu jest osposobljavanje. Za većinu radnih mjesta u EU-u postoji barem neka vrsta osposobljavanja za barem određene radnike, ali samo nekoliko radnih mjesta nudi sveobuhvatne mogućnosti osposobljavanja i učenja.
 • Poduzeća koja imaju snažan socijalni dijalog na radnom mjestu ostvaruju bolje rezultate u pogledu uspješnosti i dobrobiti. Radna mjesta na kojima prevladava uključiv i utjecajan dijalog temeljen na povjerenju vjerojatnije će imati redovitu i izravnu uključenost zaposlenika koja pridonosi znatnim promjenama.
Read less

Sažetak

Ovo izvješće temelji se na četvrtom izdanju Europskog istraživanja o poduzećima (engl. European Company Survey (ECS)), koje su 2019. zajednički proveli Eurofound i Cedefop. U njemu je opisan širok raspon praksi i strategija europskih poduzeća u vezi s organizacijom rada, upravljanjem ljudskim resRead more

Ovo izvješće temelji se na četvrtom izdanju Europskog istraživanja o poduzećima (engl. European Company Survey (ECS)), koje su 2019. zajednički proveli Eurofound i Cedefop. U njemu je opisan širok raspon praksi i strategija europskih poduzeća u vezi s organizacijom rada, upravljanjem ljudskim resursima, upotrebom i razvojem vještina te sudjelovanjem zaposlenika. Prikazuje se kako se te prakse kombiniraju te kako su „skupovi praksi” koji iz toga proizlaze povezani s dvama rezultatima u korist zaposlenika i poslodavaca: dobrobiti na radnom mjestu i uspješnošću poduzeća.

U analizi je utvrđeno da će takve rezultate koji su povoljni za sve najvjerojatnije ostvariti poduzeća koja kombiniraju visoku razinu samostalnosti radnika, uravnoteženu motivacijsku strategiju, sveobuhvatnu strategiju osposobljavanja i učenja i visoku razinu izravne uključenosti zaposlenika u donošenje odluka i podržavaju te prakse na razini rukovodstva. Kako bi se potaknulo usvajanje praksi usmjerenih na zaposlenike, osobito u pogledu samostalnosti, vještina i uključenosti zaposlenika, potrebno je pružiti odgovarajuću podršku rukovoditeljima jer oni imaju ključnu ulogu u odluci o uvođenju promjena na radnom mjestu. Njihova je uloga ključna i kad je riječ o uspješnosti tih promjena s obzirom na to da moraju kontinuirano podržavati provedene prakse na radnom mjestu.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  180
  Referentni broj: 
  EF20001
  ISBN: 
  978-92-897-2107-3
  Kataložni broj: 
  TJ-03-20-568-EN-N
  DOI: 
  10.2806/763770
  Catalogue info

  Europsko istraživanje o poduzećima 2019.: Praksama na radnom mjestu iskorištava se potencijal zaposlenika

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee potential, European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF20001EN1
  Catalogue info

  Europsko istraživanje o poduzećima 2019.: Praksama na radnom mjestu iskorištava se potencijal zaposlenika

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Working papers

  Related working papers

  • European Company Survey 2019: Technical and fieldwork report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   131
   Referentni broj
   WPEF20011
  • European Company Survey 2019: Data editing report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   47
   Referentni broj
   WPEF20012
  • European Company Survey 2019: Translation report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   43
   Referentni broj
   WPEF20013
  • European Company Survey 2019: Sampling and weighting report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   49
   Referentni broj
   WPEF20014
  • European Company Survey 2019: Quality control report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   68
   Referentni broj
   WPEF20015
  • European Company Survey 2019: Coding report
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Ipsos
   Number of pages
   26
   Referentni broj
   WPEF20024
  • European Company Survey 2019: Data quality assessment
   Methodology annex
   13 listopada 2020
   Autor(i)
   Desiere, Sam; Lenaerts, Karolien
   Number of pages
   73
   Referentni broj
   WPEF19017
  • Collective agreements and bargaining coverage in the EU: A mapping of types, regulations and first findings from the European Company Survey 2019
   Working paper
   13 listopada 2020
   Referentni broj
   WPEF20022
 • Data

  Data visualisation

  Visualise, explore and compare EU and country data from the European Company Survey (ECS) 2019 in our interactive data visualisation tool.

  List of tables

  The ECS 2019 overview report has the following list of tables.

  Table 1: Relations between management and employees as described by the management and employee representative respondents (%)
  Table 2: Profiles of establishment types – digitalisation (%)
  Table 3: Profiles of establishment types – job complexity and autonomy (%)
  Table 4: Profiles of establishment types – recruitment (%)
  Table 5: Profiles of establishment types – workplace behaviour and motivational levers (%)
  Table 6: Involvement of the employee representative in negotiations for various pay types (%)
  Table 7: Profiles of establishment types – variable pay (%)
  Table 8: Profiles of establishment types – training and skills development (%)
  Table 9: Profiles of establishment types – direct employee participation (%)
  Table 10: Profiles of establishment types – social dialogue (%)
  Table 11: Profiles of the four groups of establishments (%)
  Table A1: Language versions created and translation approach used
  Table A2: Target and completed sample sizes
  Table A3: Employee representative types and sampling rules, by country

  List of figures

  The ECS 2019 overview report has the following list of figures.

  Figure 1: Conceptual framework for the analysis of ECS 2019
  Figure 2: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 3: Types of establishment, by size (%)
  Figure 4: Sector of economic activity, by country (%)
  Figure 5: Years in operation, by establishment size (%)
  Figure 6: Prevalence of three human resources challenges, by establishment size (%)
  Figure 7: Profitability and profit expectation in 2018 (%)
  Figure 8: Change in production volume and expected employment growth (%)
  Figure 9: Workplace well-being and establishment performance, by country (z-scores)
  Figure 10: Workplace well-being and establishment performance, by sector and establishment size (z-scores)
  Figure 11: Establishment type – digitalisation, by country (%)
  Figure 12: Establishment type – digitalisation, by sector and establishment size (%)
  Figure 13: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – digitalisation (z-scores)
  Figure 14: Levels of innovation, by country (%)
  Figure 15: Introduction of innovation to the establishment and to the market, by sector and establishment size (%)
  Figure 16: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – innovation (z-scores)
  Figure 17: Degree of product market competition, by country (%)
  Figure 18: Degree of demand predictability, by country (%)
  Figure 19: Dominant product market strategy, by country (%)
  Figure 20: Dominant product market strategy, by sector (%)
  Figure 21: Market competitiveness, by dominant product market strategy (%)
  Figure 22: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – product market strategy (z­-scores)
  Figure 23: Collaboration and outsourcing according to activity, by sector (%)
  Figure 24: Collaboration and outsourcing, by country (%)
  Figure 25: Collaboration and outsourcing, by sector and establishment size and type (%)
  Figure 26: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – collaboration and outsourcing (z-scores)
  Figure 27: Forms of teamwork, by sector and establishment size (%)
  Figure 28: Establishment type – job complexity and autonomy, by country (%)
  Figure 29: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – job complexity and autonomy (z-scores)
  Figure 30: Establishment type – job complexity and autonomy, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 31: Proportion of employees with a fixed-term contract, by country (%)
  Figure 32: Proportion of employees with a fixed-term contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 33: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a fixed-term contract (z-scores)
  Figure 34: Proportion of employees with a part-time contract, by country (%)
  Figure 35: Proportion of employees with a part-time contract, by sector and establishment size (%)
  Figure 36: Workplace well-being and establishment performance, by proportion of employees with a part-time contract (z-scores)
  Figure 37: Establishment type – recruitment, by country (%)
  Figure 38: Establishment type – recruitment, by sector and establishment size (%)
  Figure 39: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – recruitment (z-scores)
  Figure 40: Establishment type – recruitment, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 41: Importance of discretionary helping behaviour, by country (%)
  Figure 42: Importance of willingness to stay longer when the work requires it, by country (%)
  Figure 43: Importance of making suggestions for improvements, by country (%)
  Figure 44: Proportion of establishments using different motivational levers, by frequency of use (%)
  Figure 45: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by country (%)
  Figure 46: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by sector and establishment size (%)
  Figure 47: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – workplace behaviour and motivational levers (z-scores)
  Figure 48: Establishment type – workplace behaviour and motivational levers, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 49: Establishment type – variable pay, by country (%)
  Figure 50: Establishment type – variable pay, by sector and establishment size (%)
  Figure 51: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – variable pay (z-scores)
  Figure 52: Establishment type – variable pay, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 53: Skills match of employees, by country (%)
  Figure 54: Speed of change in skills requirements, by country (%)
  Figure 55: Proportion of employees in jobs requiring continuous training, by country (%)
  Figure 56: Proportion of employees in jobs offering limited learning opportunities, by country (%)
  Figure 57: Dominant skills development strategy, by country (%)
  Figure 58: Proportion of employees who received training during paid working time, by country (%)
  Figure 59: Proportion of employees who received on-the-job training, by country (%)
  Figure 60: Involvement of the employee representatives in matters concerning training (%)
  Figure 61: Perceived importance of training, by country (%)
  Figure 62: Establishment type – training and skills development, by country (%)
  Figure 63: Establishment type – training and skills development, by sector and establishment size (%)
  Figure 64: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – training and skills development (z-scores)
  Figure 65: Establishment type – training and skills development, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 66: Prevalence of tools for engaging with employees and their frequency of use (%)
  Figure 67: Areas of employee influence on management decisions, by extent of influence (%)
  Figure 68: Establishment type – direct employee participation, by country (%)
  Figure 69: Establishment type – direct employee participation, by sector and establishment size (%)
  Figure 70: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – direct employee participation (z-scores)
  Figure 71: Establishment type – direct employee participation, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 72: Presence of official structures for employee representation, by country and establishment size (%)
  Figure 73: Configurations of employee representation structures (%)
  Figure 74: Establishments with employee and employer representation, by country (%)
  Figure 75: Establishments where the wages of any employees were set by collective bargaining, by country (%)
  Figure 76: Opinions of employee representatives about management (%)
  Figure 77: Level of influence of the employee representative on management decisions (%)
  Figure 78: Establishment type – social dialogue, by country (%)
  Figure 79: Establishment type – social dialogue, by sector and establishment size (%)
  Figure 80: Workplace well-being and establishment performance, by establishment type – social dialogue (z-scores)
  Figure 81: Establishment type – social dialogue, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure 82: Establishment type – social dialogue, by establishment type – direct participation (%)
  Figure 83: Groups of establishments, by country (%)
  Figure 84: Groups of establishments, by sector and establishment size (%)
  Figure 85: Workplace well-being and establishment performance, by establishment group (z-scores)
  Figure 86: Relative workplace well-being and establishment performance within each establishment group (%)
  Figure 87: Groups of establishments, by digitalisation, innovation and product market strategy (%)
  Figure A1 shows the rates for all countries in the survey
  Figure A2: Screener success rate (contact details obtained), conversion rate and overall yield rate – employee representative respondents (%)

  Customised reports

  To show appreciation for the time the ECS 2019 management respondents invested in filling out the questionnaire, Eurofound and Cedefop offered to generate a customised report for their establishment.

  The reports are generated automatically, and compare the establishment with other establishments in the same country, size category and sector. They include information on market characteristics, product market strategy, innovation, establishment performance, workplace relations, and human resources challenges.

  Over 13,000 respondents requested to receive such a customised report. Upon finalisation of the dataset the at the end of 2019, the reports were generated, and they were distributed to respondents in the beginning of 2020.

 • Questionnaires

  Reader-friendly versions of the source questionnaires are available:

  Language versions

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar