Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS)

Ovo jedinstveno paneuropsko istraživanje, koje se provodi svake četiri godine, istražuje i objektivne okolnosti života europskih građana te kako se oni općenito osjećaju u vezi s tim okolnostima i svojim životima. Sagledava niz pitanja poput zapošljavanja, prihoda, obrazovanja, stanovanja, obitelji, zdravlja i ravnoteže između posla i privatnog života. Promatra i subjektivne teme poput razine ljudske sreće, koliko su zadovoljni životom i kako doživljavaju kvalitetu svojih društava.

Redovito provodeći istraživanja, tijekom vremena moguće je pratiti ključne trendove u kvaliteti ljudskih života. Prethodna su istraživanja pokazala, primjerice, da ljudi od početka gospodarske krize imaju veće poteškoće da zadovolje osnovne potrebe. U mnogim zemljama ljudi također osjećaju da postoji veća napetost između pripadnika različitih etničkih skupina. Diljem Europe ljudi manje nego prije vjeruju svojim vladama. Ipak i dalje najviše zadovoljstva crpe iz obiteljskog života i osobnih veza.

Tijekom godina EQLS se razvio u vrijedan niz pokazatelja koji nadopunjuju tradicionalne pokazatelje gospodarskog rasta i životnih standarda poput BDP-a ili prihoda. Pokazatelji EQLS-a jasni su i privlačni poput BDP-a, ali uključuju i više aspekata napretka okoliša i društva te ih je lako integrirati u postupke odlučivanja i učiniti dijelom javnih rasprava na razini EU-a i nacionalnoj razini u Europskoj uniji.

U svakom ciklusu nasumce je odabran uzorak odraslog stanovništva za neposredni razgovor. Imajući u vidu proširenja Europske unije i interese država članica EFTA-e, zemljopisna pokrivenost istraživanja vremenom je rasla:

  • Prvi EQLS 2003. – 28 država: 27 država članica EU-a i Turska
  • Drugi EQLS 2007. – 2008. – 31 država: 27 država članica EU-a, Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Turska i Norveška
  • Treći EQLS 2011. – 2012. – 34 države: 27 država članica EU-a i Hrvatska, Island, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Kosovo.

Nadalje je postavljeno niz pitanja iz drugog EQLS-a tijekom istraživanja Eurobarometar 2009. što je omogućilo istraživanje trendova u kvaliteti života u EU-u: 2003. – 2009..

Podaci iz EQLS-a i drugih dodatnih izvora također pridonose Eurofound-ovoj elektroničkoj bazi podataka statističke kvalitete životnih pokazatelja (EurLIFE).