Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS)

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) alat je za praćenje i analizu kvalitete života u više dimenzija. Od pokretanja 2003. godine EQLS se razvio u važan skup pokazatelja koji nadopunjuju tradicionalne pokazatelje gospodarskog rasta i životnog standarda, kao što su BDP i prihodi. Pokazatelji EQLS-a jednako su jasni i privlačni kao BDP, ali u većoj mjeri uključuju okolišne i društvene aspekte napretka i stoga ih je jednostavnije uklopiti u proces donošenja odluka i uključiti u javne rasprave na razini EU-a i nacionalnoj razini unutar Europske unije.

Ciljevi istraživanja

EQLS istražuje objektivne okolnosti života europskih građana i njihove osjećaje u vezi s tim okolnostima i svojim životima općenito.

Glavni ciljevi ovog istraživanja su sljedeći:

  • identifikacija rizičnih skupina i problema, ali i napretka
  • praćenje trendova pružanjem homogenih pokazatelja tih problema
  • doprinos razvoju europske politike o životnim uvjetima

Kako se istraživanje provodi?

EQLS je reprezentativno istraživanje koje se provodi s pomoću upitnika i obuhvaća odraslu populaciju (stariju od 18 godina).

Na što je istraživanje usmjereno?

EQLS obuhvaća domene života koje su obuhvaćene različitim područjima politika i programima koje provode europske institucije. Mnoge od tih politika odgovor su na više problema koji utječu na kvalitetu života, društva i javnih službi. Oni uključuju zapošljavanje, prihode, obrazovanje, stanovanje, obiteljski život, zdravlje i ravnotežu poslovnog i privatnog života. U ovome istraživanju isto se tako proučavaju subjektivne teme, kao što su razina sreće ljudi, način na koji poimaju kvalitetu svojeg društva i javnih službi. Taj multidimenzionalan pristup kvaliteti života ostao je postojan u različitim izdanjima istraživanja iako su se teme i pokazatelji proširili tijekom vremena da bi odražavali nove političke teme. Redovitim provođenjem istraživanja postalo je moguće pratiti ključne trendove u kvaliteti života ljudi tijekom vremena.

Obuhvat istraživanja

Zbog izglednog proširenja EU-a i zanimanja država Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) s vremenom se proširilo zemljopisno područje koje EQLS obuhvaća:

  • EQLS 2016.: 33 države, uključujući države članice EU-a, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku
  • EQLS 2012.: 34 države, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Island, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, Tursku i Kosovo
  • EQLS 2007.: 31 država, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Tursku i Norvešku
  • EQLS 2003.: 28 država, uključujući države članice EU-a i Tursku

Uz to, nekoliko pitanja iz EQLS-a 2007. – 2008. upotrijebljena su kao dio istraživanja Eurobarometra 2009. koje je uključivalo studiju Trends in quality of life in the EU (Trendovi u kvaliteti života u EU-u): 2003. – 2009.