Nemek közötti egyenlőség

08 February 2019

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód létrejötte óta az Európai Unió alapelve. 1957-ben a Római Szerződésbe emelték az egyenlő munkáért egyenlő bért elvét. Az európai intézmények azóta rendszeresen megerősítik az elvet, az Unió egyik fő értékeként hivatkozva rá.

Ezt az elvet 1976-ban ismét megerősítette a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról szóló irányelv. Mivel egyre több nő lép a munkaerőpiacra, az Európai Unió és a tagállamok megerősítették elköteleződésüket a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a nők képzésének elősegítése, és a nemek közötti fizetésbeli és foglalkoztatásbeli különbségek mérséklése iránt. A jövőre nézve referenciakeretként létrehozták az Európai Bizottság Stratégiai szerepvállalását a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019), hangsúlyozva a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében szükséges fokozott erőfeszítéseket a szakpolitikai döntéshozatal minden szintjén. Támogatja továbbá a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot (2011–2020). 

Az Eurofound munkája

Az Eurofound a nemek közötti egyenlőséget érvényesítő megközelítést alkalmaz, amely átszövi a munkakörülmények, a munkaügyi kapcsolatok, a munkaerőpiaci változás, az életminőség és a közszolgáltatások területén végzett kutatásait. Többek között az olyan témák, mint például a fizetés és jövedelem, a gondozás, a foglalkoztatásban való részvétel, a szabadság, a készségek és képzés, a munkaszervezés, a munkaidő és a munka és a magánélet közötti egyensúly, a nemek vonatkozásában kerülnek feldolgozásra az Eurofound munkájának különböző irányvonalaiban, páneurópai felméréseiben és nemzeti szintű rendszeres beszámolóiban.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound fenntartható munka munkaidősémáira irányuló friss jelentése a nemek és életpályák vonatkozásában is vizsgálja a munkaidősémák, a munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkaidőre vonatkozó preferenciák, valamint a munkavállalók egészsége és jólléte közötti kapcsolatot.

Az Eurofound az uniós társadalmi mobilitás mintáit vizsgáló tanulmányt készített, az egyenlő lehetőségek akadályaira és az előmozdítást segítő szakpolitikákra összpontosítva. Külön elemzi a társadalmi mobilitási mintákat a férfiak és a nők vonatkozásában, hangsúlyozva és kiemelve a társadalmi mobilitás egyre fontosabb nemi mintáit a különböző országokban.  

A nemek közötti foglalkoztatási különbségre irányuló korábbi tanulmány a nemek közötti különbségek munkaerőpiaci részvétellel kapcsolatos jellemzőit és következményeit kutatja, valamint az e különbségek mérséklésének lehetséges módjait.

Középpontban: A nemek közötti foglalkoztatási különbség: Kihívások és megoldások

2016. október 11. - A nők munkaerőpiaci részvétele az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben emelkedett, és 2014-re meghaladta a 70%-ot. Ennek ellenére szinte minden tagállama igaz, hogy a nők foglalkoztatási és részvételi aránya még mindig alacsonyabb a férfiakénál. Ez a jelentés a munkaerőpiaci részvétel nemek közötti különbségeinek fő jellemzőit és következményeit járja körül. Megállapítja, hogy a nők alacsonyabb foglalkoztatási rátájának teljes költsége 2013-ban nagyjából 370 milliárd euró volt, ami az uniós GDP 2,8%-ának felel meg. A jelentés a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket is megvizsgálja, mivel ennek központi szerepe lehet a nemek közötti különbség mérséklésében.
A nemek közötti foglalkoztatási különbség: Kihívások és megoldások

A nők fokozódó munkaerőpiaci részvétele változásokat eredményezett abban, ahogyan az európai szociális partneri szervezetek kezelik a nemekre vonatkozó kérdéseket. A kutatások értékelték az európai szociális partnerek nemek közötti egyenlőség uniós előmozdításában betöltött szerepét is.

Az Európai Állásfigyelő (EJM) elemzi a nemen alapuló foglalkoztatási szegregációt és a béregyenlőtlenségeket. A nemek közötti egyenlőség szerepel az uniós fizetésekre és munkaidőre vonatkozó rendszeres frissítésekben, és az Eurofound Európai Munkakörülmények Megfigyelőközpontja  útján beérkező rendszeres nemzeti szintű beszámolókban.

A felmérések adatai

Az Eurofound európai munkakörülmény-felmérésének (EWCS) célja a férfiak és nők európai foglalkoztatási helyzetének átfogó bemutatása. Az újabb kérdőívek fontos témája a nemek közötti egyenlőség érvényesítése. A felmérés sokféle témával foglalkozik, foglalkoztatási, ágazati, időre és fizetésre vonatkozó különbségekkel, valamint a munka és a magánélet egyensúlyával és az egészséggel és jólléttel. A 2015-ben végzett hatodik európai munkakörülmény-felmérés egyenlőtlenségeket és eltéréseket tárt fel a nem, a foglalkoztatási viszony és a foglalkoztatás területén.

Az európai életminőség-felmérés (EQLS) is foglalkozik a nemek közötti egyenlőség dimenziójával olyan témák keretében, mint a foglalkoztatás, jövedelem, oktatás, családi és gondozási kötelezettségek, egészség és a munka és a magánélet közötti egyensúly.

Az európai vállalati felmérés (ECS) beszámol a nemek közötti egyenlőség kérdéséről az európai munkahelyi politikák és gyakorlatok tekintetében, ideértve a munkaidőt és a szabadság igénybevételét.

A nemek közötti egyenlőség mutatója

Az Eurofound együttműködik a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) a nemek közötti egyenlőséggel összefüggő kérdésekben, és az európai munkakörülmény-felmérésből és az európai életminőség-felmérésből származó adatokat betáplálják az EIGE nemek közötti egyenlőség mutatójába.

Források

Ongoing work

Highlights (11)

Mind (574)

Publications (114)

Articles (434)

News (18)

Events (8)